Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2022 m. lapkričio 30 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 3 min

EK pateikė Vengrijos reformų vertinimą

Šiandien Europos Komisija pateikė Vengrijai vertinimą pagal vadinamąją sąlygų procedūrą.

Europos vėliava

Šiandien Europos Komisija pateikė Vengrijai vertinimą pagal vadinamąją sąlygų procedūrą.

Europos Komisijos nuomone, nepaisant taikytų veiksmų išlieka rizika ES biudžetui, nes taisomosios priemonės, kurias dar reikia įgyvendinti, yra struktūrinio ir horizontalaus pobūdžio.

Nors kai kurios reformos buvo įgyvendintos arba tebėra vykdomos, Vengrija iki lapkričio 19 d. nustatyto termino tinkamai neįgyvendino būtinų 17-os taisomųjų priemonių, dėl kurių susitarta pagal bendrųjų sąlygų mechanizmą, pagrindinių aspektų, kaip buvo įsipareigojusi. Visų pirma jie susiję su naujai įsteigtos tarnybinės etikos institucijos veiksmingumu ir baudžiamojo persekiojimo sprendimų teisminės peržiūros procedūra.

EK padarė išvadą, kad reikės imtis tolesnių esminių veiksmų siekiant pašalinti likusią riziką ES biudžetui Vengrijoje. Todėl EK nusprendė palikti galioti savo pradinį rugsėjo 18 d. pasiūlymą sustabdyti 65 proc. įsipareigojimų trims pagal sanglaudos politiką vykdomoms veiksmų programoms, kurių vertė siekia 7,5 mlrd. eurų. EK taip pat laikosi savo pasiūlymo, kad negalima užmegzti naujų teisiniais įsipareigojimais grindžiamų santykių su bet kuriais viešojo intereso patikos fondais.

Dabar ES Taryba iki gruodžio 19 d. turės balsuoti šiuo klausimu. Kad būtų galima sustabdyti lėšų skyrimą, reikia kvalifikuotos balsų daugumos.

Europos Komisija, užtikrinusi, kad būtų įtraukti esminiai teismų nepriklausomumo ir ES biudžeto apsaugos tarpiniai tikslai, šiandien taip pat nusprendė patvirtinti Vengrijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą su sąlyga, kad nurodyti tarpiniai tikslai bus visapusiškai ir veiksmingai įgyvendinti. Iš tiesų, ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane ir siekdama pašalinti pažeidimus, dėl kurių kyla pavojus ES biudžetui, Vengrija įsipareigojo įgyvendinti 17 taisomųjų priemonių kartu su kitomis teisinės valstybės reformomis, susijusiomis su teismų nepriklausomumu, kaip aiškiai apibrėžtą 27-ių ypač svarbių tarpinių tikslų rinkinį. Tai reiškia, kad mokėjimas pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę nebus įmanomas tol, kol Vengrija visapusiškai ir tinkamai nepasieks šių 27-ių ypač svarbių tarpinių tikslų.

Už žmonėms tarnaujančią ekonomiką atsakingas vykdomasis pirmininko pavaduotojas Valdis Dombrovskis sakė: „Šiandien pateikiame teigiamą išsamaus Vengrijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano vertinimą. Vengrija įsipareigojo vykdyti svarbias reformas teisinės valstybės srityje. Tik visiškai įgyvendinus šias reformas, bus galima pasinaudoti ES ekonomikos gaivinimo fondu. Vengrijos planas paskatins žaliąją ir skaitmeninę pertvarką ir sustiprins jos ekonominį, socialinį ir institucinį atsparumą. Teismų ir teisminių institucijų veikimo gerinimas taip pat bus naudingas jos verslo aplinkai. Beveik pusė planuojamų investicijų bus skirtos klimato tikslams, pavyzdžiui, labai reikalingos atsinaujinančiųjų išteklių energijos ir tvaraus transporto skatinimui. Vengrija taip pat siekia pažangos skaitmeninant švietimą ir sveikatos priežiūrą, viešąjį administravimą, transportą ir energetiką. Šiam klausimui išspręsti prireikė daug laiko: kai šis plataus masto planas bus įgyvendinamas, juo turėtų būti kuriamos darbo vietos ir skatinamas ekonomikos augimas, o Vengrijos ekonomika ateinančiais metais turėtų tapti įtraukesnė ir atsparesnė.

Už biudžetą ir administravimą atsakingas Europos Komisijos narys Johannesas Hahnas:EK iki nustatyto termino – lapkričio 18 d. – nuodugniai išnagrinėjo reformas, kurių Vengrija ėmėsi pagal sąlygų procesą. Vengrija neabejotinai pasuko teisinga linkme ir galime aiškiai patvirtinti, kad sąlygų mechanizmas yra veiksmingas biudžeto apsaugos katalizatorius. Tačiau apskritai išlieka rizika ES biudžetui dėl likusių spragų pagrindinėse reformų vietose. Todėl Europos Komisija turi ir išlaikyti rugsėjo 18 d. pasiūlymą apsaugoti ES biudžetą.“

Daugiau informacijos:  

Visas pranešimas spaudai ČIA

Klausimai ir atsakymai. Europos Komisija tvirtina Vengrijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą 

Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė. Klausimai ir atsakymai 

Informacijos apie Vengrijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą suvestinė

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2022 m. lapkričio 30 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje