Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2023 m. rugsėjo 7 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 1 min

EK pateikė pasiūlymą dėl Europos žmonių su negalia kortelės ir Europos žmonių su negalia automobilių statymo kortelės

Europos Komisija pateikė pasiūlymą dėl Europos žmonių su negalia kortelės ir Europos žmonių su negalia automobilių statymo kortelės, kurios galios visose valstybėse narėse. 

Věra Jourová, Helena Dalli
Europos Sąjunga, 2023

Vakar Europos Komisija pateikė pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo bus palengvintos žmonių su negalia galimybės naudotis laisvo judėjimo teise, užtikrinant, kad lankydamiesi kitoje valstybėje narėje jie galėtų vienoda tvarka naudotis specialiomis sąlygomis, lengvatine tvarka ir automobilių statymo teisėmis. Europos Komisijos pasiūlymu sukuriama standartizuota Europos žmonių su negalia kortelė ir patobulinama dabartinė Europos žmonių su negalia automobilių statymo kortelė.

Europos žmonių su negalia kortelė bus visoje ES pripažįstamas neįgalumo įrodymas, suteikiantis vienodas galimybes naudotis specialiomis sąlygomis ir lengvatine tvarka tiek viešųjų, tiek privačiųjų paslaugų srityse, įskaitant, pavyzdžiui, transportą, kultūros renginius, muziejus, laisvalaikio bei sporto centrus ir pramogų parkus. Kortelę išduos nacionalinės kompetentingos institucijos ir ji papildys esamas nacionalines korteles ar pažymėjimus.

Siūlomais dabartinės Europos žmonių su negalia automobilių statymo kortelės patobulinimais žmonėms su negalia bus sudarytos sąlygos naudotis tomis pačiomis automobilių statymo teisėmis, kurios teikiamos kitoje valstybėje narėje. Kortelė bus privalomo bendro formato. Ji pakeis nacionalines žmonių su negalia automobilių statymo korteles ir bus pripažįstama visoje ES.

Siekiant palengvinti naudojimą ir sumažinti administracinę naštą, siūlomoje direktyvoje bus reikalaujama, kad valstybės narės:

  • užtikrintų tiek fizines, tiek skaitmenines kortelių versijas;
  • prieinamais formatais viešai skelbtų kortelių išdavimo arba atšaukimo sąlygas ir taisykles;
  • užtikrintų, kad paslaugų teikėjai prieinamais formatais teiktų informaciją apie žmonėms su negalia taikomas specialias sąlygas ir lengvatinę tvarką.

Daugiau informacijos:

Visas pranešimas spaudai

Klausimai ir atsakymai

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2023 m. rugsėjo 7 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje