Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2022 m. vasario 9 d.Atstovybė Lietuvoje

EK paskelbė sanglaudos ataskaitą, kuri rodo, kad ES teikiama parama padeda mažinti ES regionų skirtumus

Europos Komisijos paskelbta 8-oji sanglaudos ataskaita rodo, kad sanglaudos politika padėjo mažinti teritorinius ir socialinius ES regionų skirtumus.

kompasas ir žemėlapis ant ES vėliavos

Europos Komisijos paskelbta 8-oji sanglaudos ataskaita rodo, kad sanglaudos politika padėjo mažinti teritorinius ir socialinius ES regionų skirtumus. Tikimasi, kad dėl sanglaudos finansavimo mažiau išsivysčiusių regionų BVP vienam gyventojui iki 2023 m. padidės iki 5 proc. Tos pačios investicijos taip pat padėjo 10 proc. mažiausiai išsivysčiusių regionų ir 10 proc. labiausiai išsivysčiusių regionų BVP vienam gyventojui skirtumą sumažinti 3,5 proc.

Be to, iš ataskaitos matyti, kad ekonomikos sulėtėjimo ir didžiausios pastarųjų laikų krizės sąlygomis lanksti sanglaudos politika padėjo labai greitai teikti itin reikalingą paramą ES valstybėms narėms, taip pat regionų ir vietos valdžios institucijoms.

Pagal naująsias 2021–2027 m. sanglaudos politikos programas ir toliau bus investuojama į regionus ir žmones, glaudžiai derinant veiksmus su priemonės „NextGenerationEU“ paketo užtikrinamu finansiniu pajėgumu.

Papildomos pagrindinės išvados

  • Sanglaudos politika tapo svarbesniu investicijų šaltiniu. Sanglaudos finansavimas išaugo nuo 34 proc. visų viešųjų investicijų ekvivalento 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu iki 52 proc. visų viešųjų investicijų ekvivalento 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu.
  • Nuo 2001 m. mažiau išsivystę Rytų Europos regionai vejasi likusias ES šalis. Tačiau daugelis vidutines pajamas gaunančių ir mažiau išsivysčiusių regionų, ypač ES pietuose ir pietvakariuose, taip pat nukentėjo nuo ekonomikos sąstingio arba nuosmukio.
  • ES valstybių narių konvergencija pagreitėjo, tačiau sparčiai augančiose valstybėse narėse vidiniai regioniniai skirtumai padidėjo.
  • Užimtumas didėjo, tačiau regionų skirtumai tebėra didesni nei iki 2008 m.
  • 2012–2019 m. asmenų, kuriems gresia skurdas ir socialinė atskirtis, skaičius sumažėjo 17 mln.
  • Dėl nepakankamų investicijų į mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą, taip pat dėl mažiausiai išsivysčiusių regionų inovacijų ekosistemų trūkumų regionų atotrūkis inovacijų srityje Europoje padidėjo.
  • ES gyventojai senėja ir ateinančiais metais jų ims mažėti. 2020 m. 34 proc. ES gyventojų gyveno mažėjančiuose regionuose. Manoma, kad 2040 m. ši dalis pasieks 51 proc.

8-oji sanglaudos ataskaita bus aptarta kovo 17–18 d. Sanglaudos forume, kuriame dalyvaus ES institucijų, taip pat visų valstybių narių nacionalinių, regioninių ir vietos valdžios institucijų, socialinių ir ekonominių partnerių, nevyriausybinių organizacijų ir akademinės bendruomenės atstovai. Forume bus diskutuojama, kaip sanglaudos politika gali padėti užtikrinti, kad vykstant struktūriniams pokyčiams nė vienas regionas nebūtų paliktas nuošalyje ir kad visi regionai galėtų naudotis žaliosios ir skaitmeninės pertvarkos teikiama nauda.

Europos Komisijos narių nuomonės:

Už sanglaudą ir reformas atsakinga Europos Komisijos narė Elisa Ferreira kalbėjo: „8-oji sanglaudos ataskaita aiškiai rodo sanglaudos politikos svarbą skatinant ES šalių ir regionų konvergenciją ir mažinant jų nelygybę. Ataskaitoje nustatytos sritys, kuriose ES valstybės narės ir regionai turi dirbti daugiau ir geriau, taigi galime pasimokyti iš praeities ir geriau pasirengti spręsti ateities uždavinius. Turime paspartinti 2021–2027 m. sanglaudos politikos programų priėmimą ir įgyvendinimą, kad galėtume toliau padėti regionams atsigauti po pandemijos ir naudotis visa perėjimo prie žaliosios bei skaitmeninės Europos teikiama nauda, taip pat užtikrinti ilgalaikį ekonomikos augimą.“

Už darbo vietas ir socialines teises atsakingas Europos Komisijos narys Nicolas Schmitas pridūrė: „Pandemija padidino nelygybės riziką ES, o sanglaudos politika yra viena iš pagrindinių mūsų kovos su šia tendencija ir investavimo į žmones priemonių. Ji padeda siekti tikslo sukurti tvirtą, įtraukią ir teisingą socialinę Europą. Didžiuojuosi, kad ES lėšomis užtikrinama, jog palankių sąlygų neturintys vaikai gautų knygų ir kompiuterių, be to, jaunimui siūloma pameistrystės programų, kad jie galėtų patekti į darbo rinką, o pažeidžiamiems asmenims suteikiama galimybė gauti šilto maisto ir naudotis priežiūros paslaugomis.“

Daugiau informacijos:

Visas pranešimas spaudai

Komunikatas dėl 8-osios Sanglaudos ataskaitos „Sanglauda Europoje iki 2050 m.“

 

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2022 m. vasario 9 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje