Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2022 m. birželio 16 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 3 min

EK palankiai vertina naują griežtesnį Kovos su dezinformacija praktikos kodeksą

Europos Komisija palankiai įvertino šiandien paskelbtą griežtesnį Kovos su dezinformacija praktikos kodeksą.

Dezinformacija
Europos Sąjunga, 2020

Europos Komisija palankiai įvertino šiandien paskelbtą griežtesnį Kovos su dezinformacija praktikos kodeksą. Tikimasi, kad sugriežtinus kodeksą neliks ankstesnio kodekso trūkumų: atsižvelgus į pastaraisiais metais įgytą praktinę patirtį, priemonės ir įsipareigojimai tapo griežtesni ir visapusiškesni.

Kodeksą pasirašė 34 subjektai, tarp kurių yra didžiausios interneto platformos „Meta“, „Google“, „Twitter“, „TikTok“ ir „Microsoft“, taip pat įvairūs kiti subjektai – mažesnės arba specializuotos platformos, internetinės reklamos sektoriaus atstovai, reklamos technologijų bendrovės, faktų tikrintojai, pilietinės visuomenės organizacijos arba subjektai, kurie turi konkrečių ekspertinių žinių ir sprendimų, kaip kovoti su dezinformacija.

Kartu su neseniai priimtu Skaitmeninių paslaugų aktu ir būsimu teisės aktu dėl politinės reklamos skaidrumo ir atrankiojo adresavimo griežtesnis Praktikos kodeksas yra svarbiausia Europos Komisijos kovos su dezinformacijos plitimu ES priemonė.

Už vertybes ir skaidrumą atsakinga Europos Komisijos pirmininkės pavaduotoja Věra Jourová sakė: „Šis naujas kovos su dezinformacija kodeksas pasirodo, kai dezinformacija naudojama kaip vienas Rusijos karinės agresijos prieš Ukrainą ginklų ir apskritai platesnio pobūdžio išpuoliuose prieš demokratiją.  Dabar įsipareigojimai mažinti internetinės dezinformacijos poveikį daug solidesni, o priemonės, skirtos įvertinti, kaip jie vykdomi visose ES šalyse ir visų jos kalbų erdvėje, daug patikimesnės. Naudotojai taip pat turės geresnių priemonių pažymėti dezinformaciją ir suvokti, kas jiems rodoma. Naujasis kodeksas taip pat sumažins finansines paskatas skleisti dezinformaciją ir sudarys sąlygas mokslininkams lengviau susipažinti su platformų duomenimis.“

Už vidaus rinką atsakingas Europos Komisijos narys Thierry Bretonas sakė: „Dezinformacija yra brovimosi į mūsų skaitmeninę erdvę atmaina, kuri daro nemažą poveikį mūsų kasdieniam gyvenimui. Interneto platformos turi duoti griežtesnį atkirtį, ypač dėl finansavimo. Už dezinformacijos sklaidą niekas neturėtų gauti nė skatiko. Kad naujasis Praktikos kodeksas būtų paveikus, greta jo bus taikomas Skaitmeninių paslaugų aktas, kuriame numatyta griežtų atgrasomųjų sankcijų. Labai didelėms platformoms, kurios nuolat pažeidinės kodeksą, ir tinkamai nesiims rizikos mažinimo priemonių, grės iki 6 % jų pasaulinės apyvartos dydžio bauda.“

Naujajame kodekse numatyti įsipareigojimai:

  • Plėsti dalyvių ratą: kodeksas skirtas ne tik didelėms platformoms, bet ir labai įvairiems subjektams, kurie padeda stabdyti dezinformacijos plitimą. Jį pasirašyti ir prie jo prisijungti kviečiamos daugiau organizacijų.
  • Naikinti finansines paskatas skleisti dezinformaciją užtikrinant, kad dezinformacijos skleidėjai negalėtų naudotis reklamos pajamomis.
  • Reaguoti į naują manipuliacinę elgseną, pvz., netikras paskyras, botus ar piktavališką sintetinę vaizdakaitą (angl. deep fakes), kurie skleidžia dezinformaciją.
  • Suteikti naudotojams geresnių priemonių atpažinti, suprasti ir pažymėti dezinformaciją.
  • Plėsti faktų tikrinimo veiklą visose ES šalyse ir visomis jos kalbomis užtikrinant, kad faktų tikrintojai sulauktų deramo atlygio už savo darbą.
  • Užtikrinti skaidrią politinę reklamą sudarant naudotojams sąlygas lengvai atpažinti politinę reklamą, tam naudojant geresnį ženklinimą ir teikiant geresnę informaciją apie rėmėjus, išlaidas ir rodymo trukmę.
  • Geriau remti tyrėjus suteikiant jiems geresnę prieigą prie platformų duomenų.
  • Vertinti jo poveikį taikant griežtą stebėsenos sistemą ir numatant reguliarias platformų ataskaitas apie tai, kaip jos įgyvendina savo įsipareigojimus.
  • Įsteigti Skaidrumo centrą ir darbo grupę, kad būtų galima lengvai ir skaidriai apžvelgti, kaip įgyvendinamas kodeksas, užtikrinant, kad jis liktų veiksmingas ir atitiktų paskirtį.

Galiausiai siekiama, kad kodeksas būtų pripažintas elgesio kodeksu pagal Skaitmeninių paslaugų aktą, taip sumažinant riziką, kurią kelia dezinformacija iš labai didelių interneto platformų.

Kodeksą pasirašiusiosios organizacijos turės per 6 mėnesius įgyvendinti prisiimtus įsipareigojimus ir priemones. 2023 m. pradžioje jos pateiks Europos Komisijai pirmąsias įgyvendinimo ataskaitas.

Europos Komisija reguliariai vertins kodekso įgyvendinimo pažangą, remdamasi išsamiomis kokybinėmis ir kiekybinėmis ataskaitomis, kurių laukiama iš pasirašiusių organizacijų, taip pat atsižvelgdama į Europos audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų reguliuotojų grupės (ERGA) ir Europos skaitmeninės žiniasklaidos stebėjimo centro (EDMO) ekspertų rekomendacijas ir pasinaudodama jų parama.

Įsteigta darbo grupė stebės, peržiūrės ir pritaikys įsipareigojimus atsižvelgdama į technologijų, visuomenės, rinkos ir teisės aktų pokyčius.

Daugiau informacijos:

Visas pranešimas spaudai

Kovos su dezinformacija praktikos kodeksui skirta svetainė

Klausimai ir atsakymai apie sugriežtintą praktikos kodeksą

Kodeksą pasirašiusių organizacijų sąrašas ir įsipareigojimai (nuolat atnaujinama)

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2022 m. birželio 16 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje