Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2023 m. rugsėjo 28 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 1 min

EK narys Virginijus Sinkevičius sukvietė ministrus į konferenciją „Mūsų Baltija”

Rugsėjo 29 d. Europos Komisija Palangoje rengia 2-ąją konferenciją „Mūsų Baltija“.

"Our Baltic" konferencija 2023

Rugsėjo 29 d. Europos Komisija Palangoje rengia 2-ąją konferenciją „Mūsų Baltija“.

Joje dalyvaus už aplinką, vandenynus ir žuvininkystę atsakingas Europos Komisijos narys Virginijus Sinkevičius ir 8-ių prie Baltijos jūros esančių ES šalių – Danijos, Estijos, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, Suomijos, Švedijos ir Vokietijos – ministrai. Jie aptars, kas pasiekta nuo pirmosios 2020 m. įvykusios konferencijos „Mūsų Baltija“ ir ką dar reikia nuveikti.

Pagrindinės konferencijos temos:

  1. nesprogusi amunicija.
  2. aplinka ir žuvininkystė: pažanga, padaryta įgyvendinant veiksmus, paskelbtus 2020 m. konferencijos „Mūsų Baltija“ ministrų deklaracijoje;
  3. su jūra susijusi ekonominė veikla (mėlynoji ekonomika): būdų, kaip sudaryti sąlygas klestėti jūroje vykdomai veiklai (pvz., jūrų atsinaujinančiųjų išteklių energijai, akvakultūrai, bioekonomikai ir kt.), paieška.

Pagrindiniai faktai

Aplink Baltijos jūrą gyvena daugiau kaip 85 mln. žmonių.

Baltijos jūra dėl savo seklumo, nedidelio ryšio su vandenynu, lėtos vandens cirkuliacijos ir žemos vandens temperatūros yra itin pažeidžiama.

Tai labiausiai užteršta jūra Europoje. Jai poveikį daro biologinės įvairovės nykimas, klimato kaita, eutrofikacija, peržvejojimas ir didelis užterštumas įvairiais teršalais, pvz., vaistais ir šiukšlėmis, ypač plastiko atliekomis. Šiuo metu 97 proc. Baltijos jūros yra paveikta eutrofikacijos, dėl kurios sumažėja deguonies kiekis. Mažiau deguonies reiškia mažiau žuvų ir gyvybės jūroje, todėl ekosistema tampa trapesnė ir pažeidžiamesnė aplinkos pokyčių. Socialinė ir ekonominė nauda taip pat yra mažesnė, daromas neigiamas poveikis žuvininkystei. Jūros dugne guli apie 300 tūkst. tonų nesprogusios dviejų pasaulinių karų amunicijos, o tai kelia grėsmę ekonominės veiklos plėtrai, be to, į jūrą nuteka teršalai.

2020 m. vykusioje konferencijoje „Mūsų Baltija“ Europos Komisija ir visos prie Baltijos esančios ES valstybės narės įsipareigojo saugoti Baltijos jūros aplinką, kovoti su eutrofikacija, mažinti taršą, užtikrinti tvarią žuvininkystę ir akvakultūrą, remti tvarią mėlynąją ekonomiką ir stebėti pažangą.

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2023 m. rugsėjo 28 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje