Skip to main content
Europos Komisijos logotipas
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2022 m. rugpjūčio 1 d.Atstovybė Lietuvoje

EK išmokėjo 50 mln. eurų makrofinansinės pagalbos Moldovos Respublikai

Šiandien Europos Komisija ES vardu išmokėjo 50 mln. eurų makrofinansinės pagalbos Moldovos Respublikai. 

ES ir Moldovos vėliavos
Europos Sąjunga, 2022

Šiandien Europos Komisija ES vardu išmokėjo 50 mln. eurų makrofinansinės pagalbos (toliau – MFP) Moldovos Respublikai, iš kurių 35 mln. eurų sudaro ilgalaikės paskolos, o 15 mln. eurų – dotacijos. Tai pirmoji naujos MFP Moldovai, kuri įsigaliojo 2022 m. liepos 18 d. ir kurią galima naudoti dvejus su puse metų, išmoka. MFP yra didesnės ES ir tarptautinės paramos Moldovai, skirtos padėti jai įveikti įvairias krizes pagal 2022 m. balandžio 5 d. Berlyne inicijuotą tarpžinybinę paramos Moldovai platformą, dalis.

Nepagrįsta Rusijos agresija prieš Ukrainą labai paveikė Moldovos ekonomiką ir dar labiau paaštrino jau prieš tai buvusias nemažas problemas ir disbalansą. Pandemija 2020 m. Moldovoje sukėlė staigų ekonomikos nuosmukį, o praėjusių metų rudenį prasidėjusi dujų krizė darė papildomą spaudimą biudžetui. Nors Moldova yra viena skurdžiausių Europos šalių, ji priėmė daugiausiai iš Ukrainos bėgančių žmonių, jei skaičiuotume pagal pabėgėlių skaičių vienam šalies gyventojui. Tebesitęsianti agresija taip pat sukėlė didelių prekybos sutrikimų, apsunkinančių Moldovos išorės poziciją, o didėjanti infliacija dar labiau kenkia jau ir taip pažeidžiamoms ekonominėms perspektyvoms.

Todėl MFP turėtų padėti Moldovai patenkinti jos skubius finansavimo poreikius ir remti bendrą makroekonominį stabilumą. Pagalba taip pat sustiprins tolesnį reformų įgyvendinimą keliose prioritetinėse srityse. Moldova dėjo pagyrimo vertas pastangas, siekdama įvykdyti visas tris pirmosios MFP dalies mokėjimo sąlygas. Tai apėmė veiksmus, susijusius su kova su korupcija, bei veiksmus, susijusius su teisinės valstybės principu, finansų sektoriaus valdymą ir energetikos sektoriaus reformas, kuriomis siekiama didinti šalies energetinį atsparumą.

Moldova taip pat toliau atitinka išankstines sąlygas, susijusias su pagarba žmogaus teisėms, veiksmingais demokratiniais mechanizmais ir teisinės valstybės principu; ji taip pat pasiekė teigiamų rezultatų įgyvendindama dabartinę TVF programą.

Daugiau informacijos:

Visas pranešimas spaudai (anglų k.) paskelbtas ČIA.

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2022 m. rugpjūčio 1 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje