Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2022 m. rugsėjo 14 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 3 min

EK imasi veiksmų, kad ES rinkoje būtų uždrausti produktai, pagaminti naudojant priverčiamąjį darbą

Šiandien Europos Komisija pasiūlė, kad ES rinkoje būtų uždrausti produktai, pagaminti naudojant priverčiamąjį darbą.

forced labour
Europos Sąjunga, 2014

Šiandien Europos Komisija pasiūlė, kad ES rinkoje būtų uždrausti produktai, pagaminti naudojant priverčiamąjį darbą. Pasiūlymas taikomas visiems produktams, t. y. ES pagamintiems produktams, skirtiems vidaus vartojimui ir eksportui, ir importuojamoms prekėms, o ne konkrečioms bendrovėms ar pramonės šakoms. Šis visapusiškas požiūris yra svarbus, nes priverčiamąjį darbą, naudojamą daugelyje pramonės šakų ir kiekviename žemyne, dirba apie 27,6 mln. žmonių. Didžioji dalis priverčiamojo darbo vyksta privačiame ekonomikos sektoriuje, o kitą dalį taiko valstybės. Pasiūlymas grindžiamas tarptautiniu mastu sutartomis apibrėžtimis ir standartais ir juo pabrėžiama glaudaus bendradarbiavimo su pasauliniais partneriais svarba. Nacionalinės valdžios institucijos bus įgaliotos po tyrimo pašalinti iš ES rinkos produktus, pagamintus naudojant priverčiamąjį darbą. ES muitinės ES pasienyje nustatys ir sustabdys produktus, pagamintus naudojant priverčiamąjį darbą.

Praktinis priverčiamojo darbo priemonės taikymas

ES valstybių narių nacionalinės valdžios institucijos įgyvendins draudimą taikydamos griežtą, rizika grindžiamą vykdymo užtikrinimo metodą. Pradiniame etape jos įvertins priverčiamojo darbo rizikas remdamosi įvairiais informacijos šaltiniais, kurie kartu turėtų padėti nustatyti riziką ir padėti sutelkti pastangas. Tai gali būti pilietinės visuomenės pateikta informacija, priverčiamojo darbo rizikos duomenų bazė, kurioje daugiausia dėmesio skiriama konkretiems produktams ir geografinėms vietovėms, ir išsamus patikrinimas, kurį atlieka įmonės.

Valdžios institucijos pradės tyrimus dėl produktų, dėl kurių yra pagrįstų įtarimų, kad jie buvo pagaminti naudojant priverčiamąjį darbą. Jos gali prašyti įmonių pateikti informaciją ir atlikti patikrinimus bei apžiūras, be kita ko, ES nepriklausančiose šalyse. Jei nacionalinės valdžios institucijos aptiks priverčiamąjį darbą, jos nurodys pašalinti rinkai jau pateiktus produktus ir uždraus pateikti produktus rinkai ir juos eksportuoti. Įmonės turės pašalinti prekes. Už vykdymo užtikrinimą ES pasienyje bus atsakingos valstybių narių muitinės.

Jei nacionalinės valdžios institucijos negali surinkti visų reikalaujamų įrodymų, pavyzdžiui, dėl to, kad bendrovė arba ne ES valstybės institucija nebendradarbiavo, jos gali priimti sprendimą remdamosi turimais faktais.

Kompetentingos institucijos viso proceso metu taikys rizika grindžiamo vertinimo ir proporcingumo principus. Tuo remiantis pasiūlyme ypač atsižvelgiama į mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) padėtį. Netaikant išimties, MVĮ bus naudinga konkreti priemonės struktūra, t. y. prieš pradėdamos oficialią tyrimo procedūrą kompetentingos institucijos atsižvelgs į atitinkamų ekonominės veiklos vykdytojų dydį ir išteklius ir priverčiamojo darbo rizikos mastą. MVĮ taip pat galės pasinaudoti paramos priemonėmis.

Europos Komisijos narių citatos:

Vykdomasis Europos Komisijos pirmininkės pavaduotojas ir už prekybą atsakingas Europos Komisijos narys Valdis Dombrovskis sakė: „Šis pasiūlymas iš tiesų padės spręsti šiuolaikinės vergovės problemą, nuo kurios kenčia milijonai žmonių visame pasaulyje. Mūsų tikslas – iš ES rinkos pašalinti visus produktus, pagamintus naudojant priverčiamąjį darbą, nepriklausomai nuo to, kur jie pagaminti. Mūsų draudimas bus taikomas tiek vidaus produktams, tiek ir eksportui bei importui. Kompetentingos institucijos ir muitinės dirbs kartu, kad sistema būtų patikima. Siekėme kuo labiau sumažinti įmonėms tenkančią administracinę naštą, laikydamiesi specialiai MVĮ pritaikyto požiūrio. Taip pat toliau stiprinsime bendradarbiavimą su mūsų pasauliniais partneriais ir tarptautinėmis organizacijomis.“

Už vidaus rinką atsakingas Europos Komisijos narys Thierry Bretonas teigė: „Esant dabartinei geopolitinei situacijai mums reikia ir saugių, ir tvarių tiekimo grandinių. Negalime palaikyti netvariai pagamintų prekių vartojimo modelio. Pramonės ir technologijų lyderiai turi būti ryžtingesni gindami mūsų vertybes ir nustatydami mūsų taisykles bei standartus. Mūsų bendroji rinka yra didžiulis privalumas siekiant užkirsti kelią produktų, pagamintų naudojant priverčiamąjį darbą, cirkuliacijai ES ir svertas siekiant skatinti didesnį tvarumą visame pasaulyje.“

Daugiau informacijos

Visas pranešimas spaudai

Klausimai ir atsakymai

Pasiūlymas dėl reglamento dėl produktų, pagamintų naudojant priverčiamąjį darbą, uždraudimo Sąjungos rinkoje

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2022 m. rugsėjo 14 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje