Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2023 m. gruodžio 19 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 2 min

EK gavo Lietuvos mokėjimo prašymą dėl paskolų išmokėjimo pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę

Europos Komisija gavo antrąjį Lietuvos mokėjimo prašymą pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę (EGADP). Prašymas apima 387 mln. eurų paskolų (360 mln. eurų atėmus išankstinį finansavimą).

NextGenEU pagrindinis vizualas

Europos Komisija gavo antrąjį Lietuvos mokėjimo prašymą pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę (EGADP). Prašymas apima 387 mln. eurų paskolų (360 mln. eurų atėmus išankstinį finansavimą).

Antrasis Lietuvos mokėjimo prašymas yra susijęs su penkiais rodikliais.

Šis prašymas susijęs su reformomis, kuriomis siekiama spręsti socialines problemas, paspartinti žaliąją pertvarką, modernizuoti pramonę ir gerinti viešuosius pirkimus Lietuvoje. Rodikliai apima tokius veiksmus kaip Žaliųjų finansų veiksmų plano parengimas ir teisės aktų, kuriais siekiama pagerinti socialinių ir užimtumo paslaugų kokybę, priėmimas.

Mokėjimai pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę yra pagrįsti veiklos rezultatais ir priklauso nuo to, ar Lietuva įgyvendins ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane nurodytas investicijas ir reformas.

Dabar Europos Komisija įvertins prašymą ir pateiks preliminarų vertinimą ES Tarybos Ekonomikos ir finansų komitetui, ar Lietuva pasiekė šiam mokėjimui reikalingus rodiklius.

Šiandien Europos Komisija taip pat baigė vertinti 2023 m. spalio 27 d. Lietuvos pateiktą informaciją apie pirmojo mokėjimo prašymo dėl EGADP dotacijų 142 ir 144 rodiklių įgyvendinimą.

Europos Komisija padarė išvadą, kad 144 rodiklis yra patenkinamai pasiektas. Sprendimas priimtas remiantis pagrindimu, kurį Lietuva pateikė dėl papildomų veiksmų, kurių ėmėsi nuo 2023 m. balandžio 28 d. Europos Komisijos sprendimo sustabdyti dalies EGADP lėšų mokėjimą.

Europos Komisija priėmė teigiamą preliminarų šio rodiklio įgyvendinimo vertinimą, dėl kurio Lietuvai taptų prienami 8,73 mln. eurų. Dabar EK savo vertinimą nusiųs Ekonomikos ir finansų komitetui, kad šis pateiktų nuomonę.

Europos Komisija taip pat nustatė, kad Lietuva padarė pažangą įgyvendindama 142 rodiklį. Tačiau pažanga tebėra nepakankama, kad Europos Komisija galėtų įvertinti, jog rodiklis pasiektas tinkamai.

Todėl Europos Komisija išsiuntė Lietuvai laišką, kuriame išdėstė, kodėl, jos nuomone, 142 rodiklis nebuvo tinkamai pasiektas. Dabar Lietuva savo pastabas gali pateikti per du mėnesius. Atsižvelgdama į šias galimas pastabas, Europos Komisija priims galutinį sprendimą dėl likusių 17,47 mln. eurų.

Šiandien Europos Komisija taip pat priėmė sprendimą atmesti Lietuvos prašymą iš dalies pakeisti keturis su apmokestinimu susijusius rodiklius peržiūrint nacionalinį Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą. Europos Komisija įvertino 2023 m. lapkričio 23 d. Lietuvos pateiktą informaciją ir padarė išvadą, kad Lietuvos pateiktos pastabos nekeičia EK vertinimo. 

Bendrai Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo planui finansuoti bus suteikta 3,85 mlrd. eurų (2,3 mlrd. eurų dotacijų ir 1,55 mlrd. eurų paskolų).

Daugiau informacijos

Klausimai ir atsakymai apie mokėjimo prašymų teikimo procesą pagal EGADP

EK svetainė skirta Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planui

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2023 m. gruodžio 19 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje