Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2022 m. spalio 18 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 5 min

EIF ir „Mano bankas“ pagal programą InvestEU pasirašė sutartį dėl daugiau kaip 40 mln. eurų garantijos naujoms paskoloms MVĮ

Nauja EIF ir lietuviško banko „Mano bankas“ garantijų sutartis, pasirašyta pagal Europos Komisijos programą InvestEU, leis garantuoti daugiau kaip 40 mln. eurų naujų verslo paskolų. 

eu_flag.jpg
© EU
  • Nauja EIF ir lietuviško banko „Mano bankas“ garantijų sutartis, pasirašyta pagal Europos Komisijos programą InvestEU, leis garantuoti daugiau kaip 40 mln. eurų naujų verslo paskolų
  • „Mano bankas“ yra pirmoji Lietuvoje finansų įstaiga, pasirašiusi tokią garantijų sutartį, kuria siekiama skatinti inovacijas, tvarumo projektus, darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą

Lietuvių kapitalo specializuotas bankas „Mano bankas“ tapo pirmąja Lietuvoje finansų įstaiga, pasirašiusia portfelio garantijų sutartį pagal naująją programą InvestEU. Bus garantuota daugiau kaip 40 mln. eurų naujų paskolų verslo įmonėms. Programa InvestEU siekiama paskatinti 372 mlrd. eurų papildomų investicijų į tvarumo projektus, inovacijas ir darbo vietų kūrimą visoje ES. Pagrindinis InvestEU įgyvendinimo partneris – EIB grupė, kurią sudaro Europos investicijų bankas (EIB) ir Europos investicijų fondas (EIF).

Paskolos dviem pagrindiniams ES politikos prioritetams, ypač daug dėmesio skiriant tvarumui

Spalio 18 d. Liuksemburge EIF ir „Mano bankas“ pasirašė sutartį, pagal kurią EIF teiks garantijas paskoloms dviejose pagrindinėse politikos srityse. Pagal tvarumo garantiją bus suteikta daugiau kaip 25 mln. eurų parama naujų paskolų mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) finansavimui, kad jos prisidėtų prie Europos žaliosios pertvarkos. Į šias investicijas taip pat gali pretenduoti projektai, kuriais siekiama, kad paslaugos, produktai ir infrastruktūra taptų prieinamesni neįgaliesiems. Dar 15 mln. eurų paskolų pagal MVĮ konkurencingumo garantiją bus skirta nuo COVID-19 pandemijos nukentėjusioms MVĮ, kurioms pavyko stabilizuoti savo veiklą, bet reikia papildomo finansavimo – paskoloms refinansuoti, apyvartinio kapitalo atsargoms stiprinti ir (arba) tolesnėms investicijoms į vykdomus projektus.

Aurimas Putna, „Mano bankas“ valdybos narys, teigia, kad į tvarumą orientuotos garantijos ir paskolos šiuo metu ypač svarbios rinkai: bankas gali drąsiau ir anksčiau pradėti finansuoti atsinaujinančiosios energijos projektus – naujų elektrinių plėtrą ir statybą, taip pat esamų elektrinių modernizavimą, pajėgumų didinimą ir pan.

Padėti įmonėms gauti finansavimą, kuris prisidėtų prie žaliosios pertvarkos, yra svarbu siekiant Europos žaliojo kurso tikslų. Aurimas Putna pažymi, kad „Mano bankas“ nuo 2021 m. yra neutralus klimato kaitos atžvilgiu bankas, o tvaraus verslo finansavimą laiko vienu iš savo prioritetų. „Šiuo metu ypač svarbu didinti Lietuvos energetinę nepriklausomybę, todėl gauta 20 mln. eurų garantija žaliosios pertvarkos įgyvendinimui labai reikalinga,“ – sako A. Putna.

Už žmonėms tarnaujančią ekonomiką atsakingas Europos Komisijos vykdomasis pirmininko pavaduotojas Valdis Dombrovskis aiškina, kad naujoji programa InvestEU gali padėti įmonėms gauti lėšų, kurių joms reikia inovacijoms diegti, augti ir darbo vietoms kurti. Tai labai svarbu įmonėms, ypač mažesnėms, kurios gali reikšmingai prisidėti prie klimato tikslų įgyvendinimo. „Džiaugiuosi InvestEU parama, teikiama verslininkams visoje Europoje, kad jie galėtų pasinaudoti lėšomis, padėsiančiomis išnaudoti visą savo potencialą, ir kad „Mano bankas“ tapo pirmąja finansų įstaiga, kuri tai darys Lietuvoje,“ – teigia V. Dombrovskis.

EIF vykdomojo direktoriaus pavaduotojas Rogeris Havenithas pažymi: „Labai džiaugiamės galėdami atnaujinti partnerystę su „Mano banku“, šį kartą pagal programą InvestEU. Šios sutarties paskirtis – nukreipti finansavimą Lietuvos įmonėms, siekiant padėti joms įveikti ekonominius pandemijos padarinius, taip pat įmonėms, kurios siekia žalios ir tvarios pertvarkos. Esame įsitikinę, kad, atsižvelgiant į dabartinius energetikos iššūkius, su kuriais susiduriama visoje Europoje ir konkrečiai Baltijos šalyse, šis bendradarbiavimas gali suteikti finansinę paramą, leisiančią šioms įmonėms žengti svarbius žingsnius link žaliosios pertvarkos.“

EIB vicepirmininkės Teresos Czerwińskos, atsakingos už inovacijas, teigimu, programa InvestEU suteikia Lietuvos ir Europos įmonėms labai reikalingų lėšų modernizavimui, žaliajai, skaitmeninei ir integracinei pertvarkai, kad jos galėtų toliau kurti darbo vietas, didinti konkurencingumą ir spartinti ES ekonominį ir socialinį vystymąsi: „InvestEU, sujungianti kelias ES finansines priemones į vieną bendrą programą ir palengvinanti įmonėms galimybę gauti lėšų ir techninę pagalbą, yra ilgalaikė investicija į stiprią, tvarią, energetiškai nepriklausomą ir pasauliniu mastu konkurencingą Europą. EIB didžiuojasi galėdamas dirbti kartu su Europos Komisija modernizuojant Europos ekonomiką, būdamas pagrindinis programos InvestEU įgyvendintojas ir finansinis patarėjas.“

EIB vicepirmininkas Thomas Östrosas, kuruojantis finansavimą Lietuvoje, pabrėžia, kad ši sutartis su „Mano banku“ yra svarbus etapas teikiant ES paramą Lietuvos bankui, pasinaudojant viena iš InvestEU priemonių. Anot jo, sutartis rodo, kad EIB grupė yra pasirengusi prisidėti prie inovacijų rėmimo, konkurencingumo stiprinimo ir darbo vietų kūrimo bei ekonomikos augimo skatinimo Lietuvoje – kaip ir visoje Europoje. „InvestEU remia labai reikalingą finansavimą įmonėms, inovacijoms ir infrastruktūrai. Ši programa padeda sparčiau siekti žalios ir tvarios pertvarkos,“ – sako T. Östrosas.

Ankstesnė paskolų programa viršijo paklausos lūkesčius

„Mano bankas“ savarankiškai valdys ir administruos paskolų portfelį ir priims sprendimus dėl paskolų ir garantijų teikimo. Naujoji sutartis yra antrasis bendras EIF ir „Mano banko“ projektas – pagal visos Europos garantijų fondo garantiją bankas savo klientams jau suteikė 50 mln. eurų naujų paskolų. Paskolų paklausa viršijo sutartą sumą, kurią „Mano bankas“ planavo paskolinti įmonėms per metus, tačiau faktiškai išmokėjo per kelis mėnesius.

Kaip teigia Aurimas Putna, praėjusį rudenį su EIF pasirašyta pirmoji sutartis tapo sėkmingo bendradarbiavimo pradžia: „Džiaugiamės galėdami padėti Lietuvos įmonėms greičiau įgyvendinti tvarumo ir žaliosios pertvarkos projektus. Naujoji EIF garantija skirta paskoloms, kuriomis skatinamas Europos žaliojo kurso įgyvendinimas. Labai svarbu, kad gauname ne tik garantiją, bet ir aiškius kriterijus, kokios rūšies paskolos laikomos tvariomis. Taip ne tik sustiprinsime tvariąją savo portfelio dalį, bet ir tiesiogiai prisidėsime prie žalesnės ekonomikos skatinimo.“

Pagrindinė informacija:

„Mano bankas“ yra 26 metų patirtį turinti finansų įstaiga, kuriai 2018 m. suteikta specializuoto banko licencija. Bankas teikia įvairias bankines paslaugas daugiau kaip 5 600 verslo ir privačių klientų, kurių didžiąją dalį sudaro mažosios ir vidutinės įmonės. Šiuo metu „Mano bankas“ turi daugiau kaip 80 mln. eurų paskolų portfelį ir beveik 163 mln. eurų turto.

Europos investicijų fondas (EIF) yra Europos investicijų banko grupės dalis. Pagrindinė EIF misija – remti Europos labai mažas, mažąsias ir vidutines įmones (MVĮ), padedant joms gauti finansavimą. EIF projektuoja ir kuria rizikos ir augimo kapitalo, garantijų ir mikrofinansavimo priemones specialiai šiam rinkos segmentui. Taip jis padeda įgyvendinti ES tikslus remti inovacijas, mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą, skatinti verslumą, augimą ir užimtumą.

Programa InvestEU suteikia Europos Sąjungai svarbų ilgalaikį finansavimą, sutelkiant dideles viešąsias ir privačias lėšas tvariam ekonomikos atsigavimui remti. Ji padeda pritraukti papildomų investicijų, atitinkančių pagrindinius Europos prioritetus, pavyzdžiui, Europos žaliojo kurso, skaitmeninės pertvarkos ir paramos MVĮ. Programa InvestEU sutelkia visas ES finansines priemones investicijoms remti – projektų finansavimas tampa paprastesnis, veiksmingesnis ir lankstesnis. Programą sudaro trys komponentai: InvestEU fondas, InvestEU konsultacijų centras ir InvestEU portalas. InvestEU fondo veikla vykdoma per finansinius partnerius, kurie investuos į projektus naudodamiesi 26,2 mlrd. eurų ES biudžeto garantija. Visa biudžeto garantija bus skirta programą įgyvendinančių partnerių investiciniams projektams remti, padidins jų pajėgumą prisiimti riziką ir taip sutelks ne mažiau kaip 372 mlrd. eurų papildomų investicijų.

Kontaktai žiniasklaidai:

EIB grupė: Kristiina Randmaa, atstovė žiniasklaidai, +352 4379 72894, k [dot] randmaaatext [dot] eib [dot] org (k[dot]randmaa[at]ext[dot]eib[dot]org)

Interneto svetainė: www.eib.org/press – Spaudos biuras: +352 4379 21000 – pressateib [dot] org

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2022 m. spalio 18 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje