Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2021 m. kovo 10 d.

Briuselyje – žalia šviesa Konferencijai dėl Europos ateities

cofe_0310.jpg
© EU
Trečiadienį Europos Parlamente (EP) trijų ES institucijų vadovų pasirašyta deklaracija leis pradėti Konferenciją dėl Europos ateities.

Bendrą deklaraciją pasirašė EP pirmininkas David Sassoli, ES Tarybai pirmininkaujančios Portugalijos premjeras António Costa ir Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen.

Šios deklaracijos pasirašymas leidžia pradėti Konferenciją dėl Europos ateities – debatų ir diskusijų ciklą, suteiksiantį galimybę žmonėms iš visų Europos kampelių dalytis idėjomis, kurios padės formuoti Europos ateitį.

Europos Parlamento pirmininkas David Sassoli ta proga sakė: „Konferencija dėl Europos ateities bus unikali galimybė visiems Europos piliečiams ir pilietinei visuomenei formuoti Europos ateitį – tai bendras veikiančios Europos demokratijos projektas. Raginame jus visus dalyvauti ir pareikšti nuomonę apie tai, kokia bus rytdienos Europa, kokia bus JŪSŲ Europa.“

Portugalijos ministras pirmininkas António Costa pažymėjo: „Konferencijos dėl Europos ateities sušaukimas europiečiams siunčia pasitikėjimo ir vilties žinutę. Pasitikėjimo, kad įveiksime pandemiją ir krizę; vilties, kad kartu kursime teisingą, žaliąją ir skaitmeninę ateities Europą.

Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen teigė: „Kviečiame visus europiečius pasakyti, kokioje Europoje jie nori gyventi, ją formuoti ir bendromis jėgomis padėti mums ją kurti. Piliečių lūkesčiai aiškūs: jie nori galimybės išsakyti savo nuomonę apie Europos ateitį, apie įtakos jų gyvenimui turinčius klausimus. Šiandien mūsų pažadas irgi aiškus: mes jus išgirsime. O tuomet imsimės veiksmų.“

Konferencija suteiks piliečiams galimybę atlikti svarbesnį vaidmenį formuojant ES politiką, kad Europos Sąjunga taptų atsparesnė krizėms, ar jos būtų susijusios su ekonomika, ar su sveikata. Ji taps nauju viešų diskusijų forumu, kuriame su europiečiais bus aptariami jiems rūpimi klausimai. Vietos, regionų, valstybių arba ES lygiu vyksiančiose diskusijose dalyvaus įvairaus išsilavinimo ir amžiaus europiečiai.

Bendroje deklaracijoje pateikiamas nebaigtinis galimų konferencijos temų sąrašas. Joje minima sveikata, klimato kaita, socialinis teisingumas, skaitmeninė transformacija, ES vaidmuo pasaulyje ir demokratinių procesų, kuriais grindžiama ES, stiprinimo būdai. Šios temos atitinka ES prioritetus ir piliečių nuomonių apklausose iškeltus klausimus. Galiausiai, kokios temos bus aptariamos konferencijoje, spręs joje dalyvaujantys piliečiai.

Konferencijai vadovaus minėtos trys institucijos, kurioms atstovaus drauge veiksiantys jų pirmininkai. Netrukus bus sudaryta vykdomoji valdyba, vienodai atstovausianti visoms trims institucijoms, o ES valstybių parlamentai turės stebėtojo statusą. Valdyba prižiūrės Konferencijos darbą ir rengs jos plenarinius posėdžius, taip pat užtikrins piliečių indėlį ir tai, kad į jų siūlymus būtų atsižvelgta.

Renginiai visais lygmenimis bus organizuojami kartu su pilietine visuomene ir kitais suinteresuotaisiais subjektais, valstybių ir regionų parlamentais, Regionų komitetu, Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu, socialiniais partneriais ir akademine bendruomene. Jie bus skaitmeninio, o kai įmanoma – ir fizinio formato, laikantis COVID-19 taisyklių. Interaktyvi daugiakalbė skaitmeninė platforma suteiks galimybę aktyviai dalyvauti ir siūlyti idėjas internetu. Platforma ir visi Konferencijos renginiai bus įtraukūs, atviri ir skaidrūs, o kartu bus gerbiamas privatumas ir laikomasi ES duomenų apsaugos taisyklių. Europos lygmeniu organizuojami piliečių forumai bus transliuojami tiesiogiai, o internetu pateikti pasiūlymai bus skelbiami viešai.

Daugiau informacijos:

Konferencija dėl Europos ateities

Bendroji deklaracija dėl konferencijos dėl Europos ateities

Europos Parlamento pozicija dėl konferencijos dėl Europos ateities

Konferencija dėl Europos ateities – atnaujinta Tarybos pozicija (2021-02-03)

Europos Komisijos komunikatas dėl konferencijos dėl Europos ateities (2020-01-22)

Europos Parlamente surengtos ceremonijos vaizdo įrašas

Garso ir vaizdo medžiaga

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2021 m. kovo 10 d.