Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2022 m. kovo 25 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 5 min

Bendras Europos Komisijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų pareiškimas dėl Europos energetinio saugumo

Bendras Europos Komisijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų pareiškimas dėl Europos energetinio saugumo

Joe Biden and Ursula von der Leyen
Europos Sąjunga, 2022

Preambulė

Jungtinės Valstijos ir Europos Komisija yra įsipareigojusios sumažinti Europos priklausomybę nuo Rusijos energijos. Dar kartą patvirtiname savo bendrą įsipareigojimą užtikrinti Europos energetinį saugumą ir tvarumą bei paspartinti pasaulinį perėjimą prie švarios energijos. Griežtai smerkdami Rusijos toliau vykdomą invaziją į Ukrainą, reiškiame solidarumą ir paramą Ukrainai. Mūsų bendras tikslas yra spręsti energetinio saugumo problemą – užtikrinti energijos tiekimą ES ir Ukrainai. Palankiai vertiname tolesnę Ukrainos fizinės integracijos į ES energijos rinkas pažangą. ES ir Ukrainos energetinis saugumas ir tvarumas yra labai svarbūs taikai, laisvei ir demokratijai Europoje.

Bendrais Europos veiksmais dėl įperkamesnės, saugesnės ir tvaresnės energijos („REPowerEU“) ES patvirtino savo tikslą gerokai iki dešimtmečio pabaigos užsitikrinti nepriklausomybę nuo rusiško iškastinio kuro ir pakeisti jį stabiliu, įperkamu, patikimu ir švariu energijos tiekimu ES piliečiams ir įmonėms.

Jungtinės Valstijos ir ES yra įsipareigojusios įgyvendinti Paryžiaus susitarimo tikslus, pasiekti, kad iki 2050 m. išmetamųjų teršalų kiekis būtų lygus nuliui, ir išlaikyti 1,5 laipsnio Celsijaus temperatūros kilimo ribą, be kita ko, sparčiai pereinant prie švarios energijos, atsinaujinančiosios energijos ir efektyviai vartojant energiją. Ši politika ir technologijos taip pat padės ES tapti nepriklausoma nuo Rusijos iškastinio kuro. Gamtinės dujos išlieka svarbia ES energetikos sistemos dalimi pereinant prie žaliosios ekonomikos, be kita ko, užtikrinant, kad ilgainiui būtų mažinamas jų taršos anglies dioksidu intensyvumas.

Jungtinės Valstijos ir Europos Komisija patvirtina mūsų strateginį bendradarbiavimą energetikos srityje siekiant užtikrinti energijos tiekimo saugumą ir sumažinti priklausomybę nuo iškastinio kuro. Dedame bendras pastangas, kad ES ir kaimyninių šalių partnerių piliečiams ir įmonėms būtų tiekiama stabili, įperkama, patikima ir švari energija. Atsižvelgdami į tai, nedelsiant užmezgame bendradarbiavimą, kad būtų pasiektas neatidėliotinas energetinio saugumo tikslas – užtikrinti tinkamą saugyklose laikomų dujų lygį prieš ateinančias dvi žiemas. Toliau glaudžiai bendradarbiausime dėl kitų priemonių, kad paspartintume perėjimą prie žaliosios energijos, mažintume energijos vartojimą ir priklausomybę nuo iškastinio kuro.

Energetinio saugumo darbo grupė

Jungtinės Valstijos ir Europos Komisija nedelsdamos įsteigs bendrą energetinio saugumo darbo grupę, kuri nustatys šio bendradarbiavimo parametrus ir jį įgyvendins. Darbo grupei pirmininkaus Baltųjų Rūmų atstovas ir Europos Komisijos pirmininkės atstovas. 

Ši darbo grupė daugiausia dėmesio skirs šiems skubiems klausimams: 

 • Jungtinės Valstijos sieks užtikrinti, be kita ko, bendradarbiaudamos su tarptautiniais partneriais, papildomą suskystintų gamtinių dujų (SGD) kiekį ES rinkai – bent 15 mlrd. m³ 2022 m., o ateityje šis kiekis turėtų didėti.
 • Jungtinės Valstijos ir Europos Komisija dės pastangas, kad sumažintų visos naujos SGD infrastruktūros ir susijusių dujotiekių išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų intensyvumą, be kita ko, naudojant švarią energiją vietoje vykdomoms operacijoms, mažinant metano nuotėkį ir statant švariam vandeniliui ir vandeniliui iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių pritaikytą infrastruktūrą.
 • Jungtinės Valstijos įsipareigoja palaikyti palankią reguliavimo aplinką ir procedūras, kad būtų galima peržiūrėti prašymus leisti bet kokius papildomus suskystintų gamtinių dujų eksporto pajėgumus, kurių galėtų prireikti norint pasiekti šį skubaus energetinio saugumo tikslą, bei operatyviai imtis atitinkamų veiksmų, ir remti „RePowerEU“ tikslus, patvirtinant bendrą pasiryžimą iki 2027 m. panaikinti ES priklausomybę nuo Rusijos iškastinio kuro.
 • Europos Komisija bendradarbiaus su ES valstybių narių vyriausybėmis, kad paspartintų jų reguliavimo procedūras, skirtas peržiūrėti ir patvirtinti SGD importo infrastruktūrą, įskaitant sausumoje esančius įrenginius ir susijusius vamzdynus, siekiant paremti importą naudojant plūdriuosius laikymo ir pakartotinio dujinimo įrenginius ir stacionarius SGD importo terminalus.
 • Europos Komisija bendradarbiaus su ES valstybėmis narėmis ir rinkos operatoriais, kad 2022 m. balandžio–spalio mėn. per naujai sukurtą ES energetikos platformą sutelktų paklausą papildomam kiekiui. Europos Komisija taip pat rems ilgalaikius sutarčių sudarymo mechanizmus ir bendradarbiaudama su JAV skatins sudaryti atitinkamas sutartis, kurios padėtų priimti galutinius investicinius sprendimus dėl SGD eksporto ir importo infrastruktūros.
 • Europos Komisija bendradarbiaus su ES valstybėmis narėmis, kad užtikrintų stabilią papildomų JAV SGD paklausą bent iki 2030 m., t. y. apie maždaug 50 mlrd. m³ per metus, susitardama, kad SGD tiekimo į ES kainų formulė turėtų atspindėti ilgalaikius rinkos pagrindus ir paklausos bei pasiūlos bendradarbiavimo stabilumą ir kad šis augimas atitiktų mūsų bendrus nulinio teršalų kiekio tikslus. Visų pirma, kainos formulėje turėtų būti atsižvelgiama į Henry Hub gamtinių dujų kainą ir kitus stabilizuojančius veiksnius.
 • ES rengia patobulintą energijos tiekimo saugumo ir saugojimo reguliavimo sistemą. Tai padidins tiekimo saugumo ir saugojimo poreikių tikrumą bei nuspėjamumą ir užtikrins glaudesnį ES ir kaimyninių šalių partnerių bendradarbiavimą. Europos Komisija pasiūlė reglamentą dėl energijos kaupimo, siekdama užtikrinti, kad iki kiekvienų metų lapkričio 1 d. esama energijos kaupimo infrastruktūra būtų užpildyta iki 90 proc. jos pajėgumų, o dėl 2022 m. būtų nustatytos konkrečios laipsniško įgyvendinimo nuostatos. Europos Komisija koordinuos veiksmus su valstybėmis narėmis ir užtikrins skaidrumą dėl turimų SGD pajėgumų ES terminaluose.
 • Jungtinės Valstijos ir Europos Komisija įtrauks pagrindinius suinteresuotuosius subjektus, įskaitant privatųjį sektorių, kad parengtų rekomendacijas, kaip sumažinti bendrą dujų paklausą spartinant švarios energijos technologijų ir priemonių diegimą rinkoje ir naudojimą Europoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose, pavyzdžiui:
  • bendradarbiaujant technologijų ir energijos vartojimo efektyvumo sprendimų srityje, pavyzdžiui, reagavimo į paklausą įrenginių (pvz., išmaniųjų termostatų) ir šilumos siurblių diegimas ir įrengimas, švarios energijos įrangos viešųjų pirkimų apimties didinimas, investicijos į novatoriškas technologijas ir atsisakymas naudoti iškastinį kurą;
  • spartinant atsinaujinančiosios energijos projektų planavimą, tvirtinimą ir strateginį bendradarbiavimą energetikos srityje, įskaitant jūros vėjo energijos technologijų srityje;
  • parengiant darbo jėgos plėtros spartinimo strategiją, kad būtų remiamas spartus švarios energijos technologijų diegimas, įskaitant saulės ir vėjo energetikos plėtrą;
  • bendradarbiaujant siekiant paspartinti švaraus ir atsinaujinančio vandenilio gamybą ir naudojimą, kad būtų išstumtas iškastinio kuro be išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo priemonių naudojimas, ir sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą, be kita ko, investuojant į technologijų plėtrą ir pagalbinę infrastruktūrą.
 • Europos Komisija siekia tobulinti priemones, kuriomis mažinamas dujų vartojimas, didinant atsinaujinančiųjų išteklių energijos gamybą ir naudojimą, be kita ko, mažinant ribojimo normas.
 • Jungtinės Valstijos ir Europos Komisija yra pasiryžusios derėtis ir tada įgyvendinti plataus užmojo išmetamųjų teršalų kiekiu pagrįstą pasaulinį susitarimą dėl prekybos plienu ir aliuminiu, kuriuo skatinamas pramonės priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimas ir mažinamas energijos poreikis.

 

Bendro Europos Komisijos Pirmininkės Ursulos von der Leyen ir Jungtinių Amerikos Valstijų Prezidento Joe Biden pareiškimo vaizdo įrašas skelbiamas ČIA.

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2022 m. kovo 25 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje