Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2024 m. vasario 7 d.Atstovybė Lietuvoje

Atnaujinus baudžiamosios teisės normas, kova su seksualine prievarta prieš vaikus įgaus didesnį pagreitį

Šiandien Europos Komisija priėmė pasiūlymą atnaujinti baudžiamosios teisės normas dėl seksualinės prievartos prieš vaikus ir jų seksualinio išnaudojimo.

A child in bed with a tablet
Europos Sąjunga, 2020

Šiandien Europos Komisija priėmė pasiūlymą atnaujinti baudžiamosios teisės normas dėl seksualinės prievartos prieš vaikus ir jų seksualinio išnaudojimo. Seksualinė prievarta prieš vaikus yra baisus nusikaltimas; pastaraisiais metais jis itin pasikeitė. Šiomis peržiūrėtomis taisyklėmis išplečiamos nusikalstamų veikų apibrėžtys, nustatomos didesnės sankcijos ir konkretesni prevencijos ir pagalbos nukentėjusiesiems reikalavimai. Jos papildo 2022 m. Europos Komisijos pasiūlytą reglamentą, kuriuo interneto paslaugas teikiančioms bendrovėms nustatomi įpareigojimai aptikti seksualinės prievartos prieš vaikus medžiagą, apie ją pranešti ir pašalinti ją iš savo turinio.

Europos Komisijos Pirmininko pavaduotoja Dubravka Šuica sakė: „Seksualinė prievarta prieš vaikus ir jų išnaudojimas yra baisus nusikaltimas, sukeliantis vaikui trauminių pasekmių visam gyvenimui. Esame tvirtai pasiryžę užtikrinti, kad mūsų vaikų ir jų teisių apsauga nuo visų formų smurto būtų vienas svarbiausių mūsų darbo prioritetų. Šia atnaujinta direktyva stipriname apsaugą, prevenciją, informuotumą ir paramą, kad būtų sukurta pažeidžiamiausiems asmenims saugi ir palanki aplinka. Mes atsakingi už savo vaikų saugumą ir už tai kovosime. Svarbus kiekvienas vaikas.“

ES susidūrė su realia išnaudojimo grėsme, kuri tik didėja. Pavyzdžiui, internete nuolat atsiranda pedofilams skirtų vadovų, o tai kelia vis didesnę grėsmę pažeidžiamiausiems asmenims. Vaikai vis labiau naršo internete, technologijos tobulėja, ir tai suteikia naujų galimybių išnaudotojams. Vien 2022 m. ES gauta 1,5 mln. pranešimų apie seksualinės prievartos prieš vaikus atvejus.

Dėl dabar galiojančių ES taisyklių šioje srityje sutarta 2011 m. Jas reikia pritaikyti prie naujausių pokyčių ir stiprinti aukų prevenciją ir apsaugą. Pagrindiniai pasiūlymo elementai:

  • Baudžiamųjų veikų, susijusių su seksualine prievarta prieš vaikus, apibrėžties išplėtimas visose valstybėse narėse. Prie šių naujų veikų priskiriamas seksualinės prievartos prieš vaikus transliavimas ir pedofilams skirtų vadovų turėjimas bei keitimasis jais. Naujosiomis taisyklėmis taip pat atnaujinamos nusikaltimo apibrėžtys – įtraukiama sintetinė seksualinės prievartos prieš vaikus medžiagos sankaita arba dirbtinio intelekto sukurta medžiaga.
  • Baudžiamojo persekiojimo, prevencijos ir paramos stiprinimas. Pasiūlymu bus nustatytas ilgesnis laikotarpis, per kurį aukos galės pranešti apie patirtą seksualinę prievartą ir imtis veiksmų prieš nusikaltėlį. Naujosiomis taisyklėmis aukoms taip pat bus suteikta teisė į finansinę kompensaciją, taip siekiant padėti joms pašalinti ilgalaikės žalos, kurią sukelia seksualinė prievarta prieš vaikus, padarinius. Be to, valstybės narės turi įdiegti koordinavimo mechanizmą, kad būtų kuo geriau pasinaudojama siūlomomis prevencijos ir pagalbos aukoms programomis.
  • Prevencijos gerinimas. Valstybių narių taip pat prašoma daugiau investuoti į informuotumo didinimo veiklą, ypač informuojant apie internete kylančią riziką, siekiant užtikrinti, kad internetas būtų saugesnė ir geresnė vieta vaikams ir jaunimui. Be to, naujais reikalavimais bus užtikrinta, kad darbui, kuris tiesiogiai susijęs su vaikais, asmenų ieškančios įstaigos ir organizacijos, kovojančios su seksualine prievarta prieš vaikus, privalės reikalauti iš kandidatų teistumo išrašo.
  • Be to, bent jau tiesiogiai su vaikais dirbantys specialistai privalės pranešti apie nusikalstamą veiką, siekiant išspręsti šią didelę problemą – sustabdyti seksualinę prievartą prieš vaikus.

Tolesni veiksmai

Dabar šį pasiūlymą turi patvirtinti Europos Parlamentas ir ES Taryba. Priimta naujoji direktyva įsigalios praėjus 20 dienų nuo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir iš dalies pakeis dabar galiojančiąją.

Pagrindiniai faktai

Kokios nors formos seksualinę prievartą realiame gyvenime ir internete patiria kas penktas vaikas. Internetas labai apsunkino padėtį, susijusią su seksualinės prievartos prieš vaikus plitimu: nusikaltėliai gali susitikti virtualioje erdvėje ir nedelsdami pasidalyti žiaurios seksualinės prievartos prieš vaikus, dažnai labai mažus, vaizdo įrašais ir nuotraukomis. Šiuo pasiūlymu Europos Komisija toliau įgyvendina 2020–2025 m. ES veiksmingesnės kovos su seksualine prievarta prieš vaikus strategiją. Kova su prievarta prieš vaikus ir vaikų apsaugos užtikrinimas yra vienas iš 2021 m. ES vaiko teisių strategijos tikslų. Nauja Direktyvos 2011/93/ES redakcija siekiama užtikrinti, kad visos valstybės narės laikytųsi vaiko interesus atitinkančio požiūrio į teisingumą, kaip numatyta pagal Barnahus modelį.

2024 m. kovo mėn. Europos Komisija pateiks Komisijos rekomendaciją dėl integruotųjų vaiko apsaugos sistemų, kuria bus sugriežtintos vaiko apsaugos nuo visų formų smurto, įskaitant prievartą internete, priemonės. 

Daugiau informacijos

Visas pranešimas spaudai

Pasiūlymas išdėstyti nauja redakcija Direktyvą dėl kovos su seksualine prievarta prieš vaikus, jų seksualiniu išnaudojimu ir seksualinės prievartos prieš vaikus medžiaga  

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2024 m. vasario 7 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje