Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2021 m. lapkričio 24 d.Atstovybė Lietuvoje

2022 metams jau skirta 11 mlrd. EUR REACT-EU lėšų

Europos Komisija paskelbė apie REACT-EU išteklių paskirstymą 2022 metams. Programoms pagal sanglaudos politiką visose 27 ES valstybėse narėse skirta apie 11 mlrd. EUR (dabartinėmis kainomis).

NextGenerationEU

Europos Komisija paskelbė apie REACT-EU išteklių paskirstymą 2022 metams. Programoms pagal sanglaudos politiką visose 27 ES valstybėse narėse skirta apie 11 mlrd. EUR (dabartinėmis kainomis). Šios lėšos papildo 2021 m. skirtą beveik 40 mlrd. EUR sumą. Valstybės narės galės toliau įgyvendinti ekonomikos atsigavimo priemones: didinti sveikatos priežiūros ir verslo atsparumą, remti pažeidžiamiausias grupes, taip pat prisidėti prie žaliųjų ir skaitmeninių pažangaus, tvaraus ir darnaus ekonomikos atsigavimo prioritetų įgyvendinimo.

REACT-EU ištekliai išmokėti dviem dalimis, siekiant visapusiškai reaguoti į tebesitęsiantį socialinį ir ekonominį pandemijos poveikį. Išteklių paskirstymas grindžiamas šalių BVP, nedarbo ir jaunimo nedarbo lygiu. Be to, paskirstant lėšas atsižvelgiama į koronaviruso pandemijos poveikį valstybių narių ekonomikai, remiantis 2021 m. spalio 19 d. statistiniais duomenimis.

REACT-EU buvo pirmoji priemonė, panaudota pagal programą „NextGenerationEU“. Pirmasis 800 mln. EUR mokėjimas atliktas 2021 m. birželio 28 d.. Greitai patvirtinus priemones, valstybės narės įgijo galimybę skirti 37 mlrd. EUR, o bendra mokėjimų suma siekė 6,1 mlrd. EUR. Iš šių patvirtintų priemonių 23,3 mlrd. EUR bus panaudota iš Europos regioninės plėtros fondo, 12,8 mlrd. EUR – iš Europos socialinio fondo, 0,5 mln. EUR – iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo.

Europos Komisija pradėjo derybas su valstybėmis narėmis dėl 2022 m. skirtos REACT-EU dalies naudojimo. Dabar ES valstybės narės galės Europos Komisijai pateikti savo programų pakeitimus. Patvirtinus šiuos pakeitimus, valstybės narės naujaisiais ištekliais galės pradėti naudotis nuo 2022 m. sausio 1 d.  

Pagrindiniai faktai

REACT-EU yra programos „NextGenerationEU“ dalis. Pagal ją 2021–2022 m. sanglaudos politikos programoms papildomai skiriamas 50,6 mlrd. EUR finansavimas (dabartinėmis kainomis), kuris turi būti panaudotas iki 2023 m. pabaigos. REACT-EU tikslas – remti ekonominį ir socialinį atsigavimą po koronaviruso krizės, skatinant sveikatos priežiūros sistemos ir verslo galimybes įveikti krizę ir didinti jų atsparumą krizės akivaizdoje, taip pat teikti paramą pažeidžiamiausioms grupėms. Be to, šios lėšos padeda įgyvendinti žaliuosius ir skaitmeninius pažangaus ir tvaraus ekonomikos atsigavimo prioritetus.

2021 m. pagal REACT-EU numatyta apie 40 mlrd. EUR. 92 proc. šių lėšų jau paskirstyta investicinėms programoms. Jos visų pirma naudojamos, kad nesusidarytų spraga tarp neatidėliotinų priemonių, kurių imtasi krizės pradžioje, ir ilgalaikių priemonių krizei įveikti.

Daugiau informacijos

Pranešimas spaudai

REACT-EU. Klausimai ir atsakymai

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2021 m. lapkričio 24 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje