Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2022 m. vasario 11 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 2 min

2022 m. pasirengimui ekstremaliosioms sveikatos situacijoms ir reagavimui į jas planuojama skirti 1,3 mlrd. EUR

Naujoji Europos pasirengimo ekstremaliosioms sveikatos situacijoms ir reagavimo į jas institucija (HERA) pristato savo pirmąjį metinį darbo planą, pagal kurį 2022 m. bus skirta 1,3 mlrd. EUR.

hera_0917.jpg
© EU

Naujoji Europos pasirengimo ekstremaliosioms sveikatos situacijoms ir reagavimo į jas institucija (HERA) pristato savo pirmąjį metinį darbo planą, pagal kurį 2022 m. bus skirta 1,3 mlrd. EUR, kad būtų galima užkirsti kelią tarpvalstybinėms ekstremaliosioms sveikatos situacijoms, joms pasirengti ir greitai į jas reaguoti. HERA valdybai priėmus 2022 m. darbo planą, HERA dabar gali pradėti įgyvendinti veiksmus, kuriais stiprinami ES parengties ir reagavimo pajėgumai, sprendžiamos pažeidžiamumo ir strateginės priklausomybės problemos ir padedama stiprinti pasaulinę ekstremaliųjų sveikatos situacijų struktūrą.

HERA, kaip vienas iš pagrindinių stiprios Europos sveikatos sąjungos ramsčių, nustatė keletą 2022 m. plataus užmojo tikslų tiek dabartinio atsako į COVID-19, tiek pasirengimo galimoms būsimoms grėsmėms sveikatai srityse.

Užkirsti kelią būsimoms tarpvalstybinėms ekstremaliosioms sveikatos situacijoms ir joms pasirengti. Pasirengimo etapu HERA glaudžiai bendradarbiaus su kitomis ES ir nacionalinėmis sveikatos agentūromis, pramone, mokslinių tyrimų bendruomene, pilietine visuomene ir tarptautiniais partneriais, kad pagerintų ES pasirengimą būsimoms ekstremaliosioms sveikatos situacijoms. Numatomi veiksmai:

 • medicininių reagavimo į įvairias grėsmes visuomenės sveikatai priemonių, kurių biudžetas viršija 580 mln. EUR, viešas pirkimas ir kaupimas;
 • daugiau kaip 300 mln. EUR skyrimas medicininių atsako priemonių ir naujoviškų technologijų, skirtų kovai su kylančiomis grėsmėmis, moksliniams tyrimams ir plėtrai;
 • nepertraukiamos gamybos įrenginių tinklo, kurį būtų galima mobilizuoti ekstremaliųjų situacijų atveju, sukūrimas (projektas „EU FAB“);
 • ilgalaikės didelio masto ES klinikinių tyrimų platformos ir duomenų platformų sukūrimas;
 • trijų didelio poveikio grėsmių (be COVID-19) sveikatai nustatymas iki pavasario pabaigos, glaudžiai bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis HERA valdyboje, taip pat su ES agentūromis, tarptautiniais partneriais ir ekspertais.

Nustatyti būsimas grėsmes sveikatai. Be to, HERA rengs grėsmių vertinimus, rinks informaciją, kurs protrūkio prognozavimo modelius ir parengs ES lygmens atsako planą. 2022 m. veiksmai:

 • pažangiausios tikralaikio grėsmių sveikatai nustatymo ir informacijos rinkimo sistemos diegimas;
 • specialios grėsmių įvertinimo ir grėsmių prioritetų nustatymo IT platformos sukūrimas.

Reagavimas į grėsmes sveikatai. Reaguojant į COVID-19 pandemiją jau aktyvuotos HERA reagavimo į ekstremaliąsias situacijas funkcijos. Būsimų tarpvalstybinių ekstremaliųjų visuomenės sveikatos situacijų ES lygmeniu atveju bus imamasi papildomų veiksmų: visų pirma bus pradėtas skubus finansavimas ir pradėti taikyti stebėsenos, naujos tikslinės plėtros, medicininių atsako priemonių ir žaliavų viešojo pirkimo ir įsigijimo mechanizmai. Šiuo metu vykdomi veiksmai:

 • užtikrinimas, kad ES valstybėms narėms būtų laiku teikiamos COVID-19 vakcinos, įskaitant, jei reikia, atmainoms pritaikytas vakcinas;
 • COVID-19 terapinių vaistų pirkimas ES valstybėse narėse;
 • atmainų aptikimo ir mokslinio vertinimo nacionalinių pajėgumų didinimas;
 • vakcinų tiekimo visame pasaulyje užtikrinimas.

Daugiau informacijos: HERA 2022 m. darbo planas

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2022 m. vasario 11 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje