Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2022 m. lapkričio 3 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 2 min

2021–2027 m. Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondas. Europos Komisija patvirtino 61,2 mln. eurų vertės Lietuvos programą

2021–2027 m. Lietuvos programai per šešerius metus iš viso bus skirta 87,4 mln. eurų, iš kurių ES įnašas sudaro 61,2 mln. eurų.

žvejyba
Europos Sąjunga, 2019

Patvirtinus 2021–2027 m. partnerystės sutartį su Lietuva, Europos Komisija patvirtino ir Lietuvos parengtą programą dėl Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondo (EJRŽAF) lėšų ES bendrai žuvininkystės politikai (BŽP) ir Europos žaliajame kurse nustatytiems ES politikos prioritetams įgyvendinti.

2021–2027 m. Lietuvos programai per šešerius metus iš viso bus skirta 87,4 mln. eurų, iš kurių ES įnašas sudaro 61,2 mln. eurų. Fondo lėšomis bus remiami svarbiausi žaliosios ir skaitmeninės pertvarkos tikslai skatinant tvarų Lietuvos žvejybos ir akvakultūros sektoriaus augimą bei modernizavimą ir inovacijas.

Už aplinką, vandenynus ir žuvininkystę atsakingas Europos Komisijos narys Virginijus Sinkevičius sakė: „Džiaugiuosi galėdamas pranešti, kad patvirtinta Lietuvos programa dėl EJRŽAF, kuri padės modernizuoti šalies žuvininkystės ir mėlynosios ekonomikos sektorius atsižvelgiant į Europos žaliąją ir skaitmeninę pertvarką. Esu įsitikinęs, kad programa prisidės prie didesnio tvaraus akvakultūros našumo ir verslo plėtros pakrantėse diversifikacijos.“

EJRŽAF lėšomis remiama konkurencinga ir novatoriška žuvininkystė bei akvakultūra

Programa grindžiama keliais užmojais, pritaikytais prie Lietuvos jūros baseino ir vidaus vandenų sąlygų:

  • parama tvariam Lietuvos žuvininkystės sektoriaus augimui investuojant į projektus, kuriais siekiama išsaugoti biologinę įvairovę, pasiekti žvejybos laivyno pajėgumų ir žvejybos galimybių pusiausvyros ir prisidėti prie patikimo vandens biologinių išteklių ir jūrų valdymo;
  • bendro žuvininkystės ir akvakultūros sektorių atsparumo didinimas investuojant į inovacijas, energijos vartojimo efektyvumą ir darbo sąlygų gerinimą, skatinant skaitmenizaciją ir inovacijas visoje vertės grandinėje;
  • akvakultūros ekologinio veiksmingumo didinimas gerinant biologinės įvairovės sąlygas pagal ES biologinės įvairovės strategiją. Pavyzdžiui, parama bus teikiama ekosisteminėms paslaugoms, siekiant kuo labiau sumažinti akvakultūros poveikį natūraliems vandens telkiniams. Taip siekiama užtikrinti, kad iki 2030 m. bent 80 proc. visų įžuvintų tvenkinių teritorijoje būtų taikomos gamtotvarkos priemonės, skirtos aplinkos, biologinės įvairovės apsaugai ir gerinimui;
  • sektoriaus rinkos atsparumo ir pelningumo didinimas ir tvarios mėlynosios ekonomikos plėtros pakrančių bendruomenėse skatinimas, daugiausia dėmesio skiriant žiedinei ekonomikai, kad iki 2030 m. būtų sumažinta tarša.

Pagrindiniai faktai

EJRŽAF veikla vykdoma 2021–2027 m., iš jo remiama ES bendra žuvininkystės politika (BŽP), ES jūrų politika ir ES tarptautinio vandenynų valdymo darbotvarkė. Fondas padeda užtikrinti tausią žuvininkystę ir išsaugoti biologinius jūrų išteklius.

EJRŽAF reglamento (ES) 2021/1139 8 straipsniu reikalaujama, kad ES valstybės narės parengtų nacionalines EJRŽAF įgyvendinimo programas. Nacionalinėje programoje daugiausia dėmesio skiriama ES prioritetams, nustatoma strategija ir investavimo prioritetai, įskaitant preliminarius metinius finansinius asignavimus kiekvienam prioritetui. Programą turi patvirtinti Europos Komisija.

Daugiau informacijos

Pranešimas spaudai (anglų k. )

Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondas

Bendra žuvininkystės politika

Bendrųjų nuostatų reglamentas

Europos Komisijos akvakultūros gairės

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2022 m. lapkričio 3 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje