Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2024 m. gegužės 22 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 4 min

Europos sveikatos sąjunga – stipresnė ir geriau pasirengusi ateičiai

Šiandien Europos Komisija priėmė Komunikatą dėl Europos sveikatos sąjungos, kuriame pabrėžiama ES sveikatos politikos pažanga per pastaruosius ketverius metus ES ir viso pasaulio piliečių labui.

Medicina
Europos Sąjunga, 2021

Šios Europos Komisijos kadencijos pradžioje kilo didžiausia šimtmečio pandemija, dėl kurios žmonės visame pasaulyje patyrė kančių ir buvo išbandytos visuomenės sveikatos sistemų galimybių ribos. Tačiau COVID-19 pandemija taip pat parodė, ko galima pasiekti ES solidarumu, bendradarbiavimu ir ryžtingais veiksmais. Pagal ES vakcinų strategiją visi ES piliečiai tomis pačiomis sąlygomis turėjo galimybę pasiskiepyti gyvybes gelbstinčiomis COVID vakcinomis. Tai padėjo sustabdyti viruso plitimą ir išgelbėjo milijonus gyvybių. ES skaitmeninis COVID pažymėjimas leido ekonomikai ir visuomenei vėl saugiai atsiverti, o priemonė SURE padėjo daugiau kaip 31 mln. darbuotojų kompensuoti ekonominį poveikį. Taikant Europos komandos principą pagal priemonę COVAX ES tapo didžiausia vakcinų tiekėja, šalims partnerėms suteikusia beveik 54 mlrd. EUR skubios paramos.

Taigi pandemijos metu Europos sveikatos sąjunga pasirodė esanti būtina siekiant išsaugoti ES atsparumą ir suteikti Europai daugiau visuomeninės gerovės, strateginio savarankiškumo ir geopolitinio stabilumo. Ši sąjunga buvo grindžiama COVID-19 krizės metu įgyta patirtimi ir ji buvo reakcija į aiškius piliečių raginimus Europos Sąjungai aktyviau dalyvauti visuomenės sveikatos priežiūros srityje. 2020 m. lapkričio mėn. paskelbta sveikatos sąjungos vizija – užtikrinti, kad valstybės narės būtų geriau pasirengusios drauge reaguoti į būsimas sveikatos krizes, kartu remiant šiuolaikišką ir novatorišką visiems ES piliečiams skirtą sveikatos politiką. Europos sveikatos sąjungos tikslams įgyvendinti buvo skirta daug lėšų pagal programą „ES – sveikatos labui“ ir tai leido greitai pasiekti apčiuopiamų rezultatų.

Daugiau veiksmų Europos sveikatos sąjungai jau leido pasiekti šių rezultatų:

  • Griežtesnės sveikatos saugumo priemonės, kad būtų galima geriau reaguoti į būsimas krizes

Šiandien ES yra geriau pasirengusi numatyti bet kokią didelę grėsmę sveikatai, jai pasirengti ir į ją reaguoti. Tai leidžia tvirtesnė bendradarbiavimo sveikatos saugumo srityje teisinė sistema, sustiprintos ES sveikatos agentūros ir įsteigta Pasirengimo ekstremaliosioms sveikatos situacijoms ir reagavimo į jas institucija (HERA).

  • Vienodos galimybės visiems piliečiams laiku gauti vaistų už prieinamą kainą

Siūloma ES farmacijos srities reforma suteiks galimybę dar 70 mln. ES piliečių gauti naujų vaistų, kartu išlaikant konkurencingą farmacijos sektorių Europoje. Vykdant reformą daugiausia dėmesio skiriama ES piliečių poreikiams, siekiant užtikrinti, kad visi galėtų gauti reikiamų vaistų, kai jiems jų reikia, kad ir kur jie begyventų ir kad ir kokia liga jie besirgtų. Dėl šios reformos ypatingos svarbos vaistai taps prieinamesni, nes bus nustatytos įvairios stygiaus problemos sprendimo priemonės.

  • Vienas geriausių pasaulyje kovos su vėžiu planas

Pagal Europos kovos su vėžiu planą buvo pradėti svarbūs kovos su šia liga veiksmai visais etapais – nuo prevencijos iki diagnostikos ir gydymo iki priežiūros po šios ligos. Ši iniciatyva, kuriai skirta 4 mlrd. EUR ES lėšų, jau dabar daro poveikį vėžiu sergančių pacientų gyvenimui visoje Europoje.

  • Padėtį iš esmės keičiančios sveikatos priežiūros sistemų skaitmeninimo iniciatyvos

Dėl novatoriškos Europos sveikatos duomenų erdvės (ESDE) piliečiai galės naudotis geresnėmis sveikatos priežiūros paslaugomis visoje ES. Visapusiškai laikantis ES duomenų apsaugos taisyklių, ESDE leidžia išnaudoti visą skaitmeninės pertvarkos potencialą ir ji taip pat sudarys sąlygas geriau naudoti duomenis atliekant mokslinius tyrimus ir kuriant gyvenimo kokybę pakeičiančius vaistus.

  • Visapusiški veiksmai siekiant geresnės psichikos sveikatos

Laikantis ES visapusiško požiūrio į psichikos sveikatą pripažįstama, kad psichikos sveikata yra tokia pat svarbi kaip ir fizinė sveikata ir daro poveikį visų visuomenės grupių asmenims. Tai plataus masto veiksmai, kuriems skirta daugiau kaip 1,2 mlrd. EUR, siekiant skatinti psichinę gerovę, gerinti prevenciją ir paramos paslaugas bei panaikinti stigmatizaciją šioje svarbioje srityje.

  • Taisyklės, skirtos padidinti pacientų saugą ir užtikrinti vaistų tiekimą

Pagal peržiūrėtas ES taisykles iš žmogaus gautų medžiagų, pvz., kraujo ir ląstelių, donorai ir recipientai gaus didesnę apsaugą. Priemonės, neleidžiančios sutrikdyti ypatingos svarbos vaistų ir medicinos priemonių tiekimo, ir medicinos priemonės leidžia piliečiams toliau pasikliauti saugiais ir veiksmingais vaistais, gydymu ir terapija.

  • Bendros sveikatos koncepcija siekiant kovoti su dideliais pavojais sveikatai

Pripažindama ryšį tarp žmonių ir gyvūnų sveikatos bei aplinkos būklės, Europa turi daugiau galimybių parengti tvirtesnę politiką, skirtą spręsti pagrindinėms sveikatos problemoms, kaip antai atsparumas antimikrobinėms medžiagoms ir klimato kaitos poveikis sveikatai.

Daugiau informacijos

Visas pranešimas spaudai

Informacijos suvestinė: stipri Europos sveikatos sąjunga visiems

Informacijos suvestinė: Europos kovos su vėžiu planas

Informacijos suvestinė: Farmacijos sritis. Pacientai

Informacijos suvestinė: „Visapusiškas požiūris į psichikos sveikatą“

Informacijos suvestinė: Europos sveikatos duomenų erdvė

Informacijos suvestinė: Europos Sąjungos veiksmai geresnei sveikatai užtikrinti

Informacijos suvestinė: HERA

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2024 m. gegužės 22 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje