Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2021 m. birželio 30 d.Skaitymo laikas: 2 min

Europos Komisija ketina siūlyti palaipsniui atsisakyti narvų ūkiniams gyvūnams

cow_in_field_0630.jpg
© EU
Šiandien Europos Komisija nusprendė pritarti Europos piliečių iniciatyvai „End the Cage Age“, kuri bus šešta sėkminga iniciatyva, sulaukusi daugiau kaip 1 mln. ES piliečių paramos.

Šia piliečių iniciatyva išreiškiamas reikalavimas pereiti prie etiškesnių ir tvaresnių ūkininkavimo sistemų, be kita ko, peržiūrint galiojančias ES gyvūnų gerovės taisykles. Atsižvelgti į šį visuomenės reikalavimą yra svarbus Europos Komisijos prioritetas, atitinkantis pagal strategiją „Nuo ūkio iki stalo“ ir Europos žaliąjį kursą prisiimtus įsipareigojimus.

Nors dabartiniai gyvūnų apsaugos teisės aktai taikomi visiems ūkiniams gyvūnams, laikymo narvuose taisyklės taikomos tik vištoms dedeklėms, broileriams, paršavedėms ir veršeliams. Atsiliepdama į Europos piliečių iniciatyvą, Europos Komisija įsipareigoja iki 2023 m. pabaigos pateikti pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo būtų palaipsniui atsisakyta ir galiausiai uždrausta naudoti narvų sistemas visiems iniciatyvoje minimiems gyvūnams. EK pasiūlymas visų pirma bus susijęs su gyvūnais, kuriems jau taikomi teisės aktai – vištomis dedeklėmis, paršavedėmis ir veršeliais, taip pat kitais Europos piliečių iniciatyvoje minimais gyvūnais – triušiais, vištaitėmis, veislinėmis dedeklėmis, veisliniais broileriais, putpelėmis, antimis ir žąsimis. Dėl pastarųjų gyvūnų Europos Komisija jau paprašė Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) išplėsti turimus mokslinius įrodymus, kad būtų galima nustatyti sąlygas, reikalingas narvų naudojimui uždrausti.

Pasiūlymas bus įtrauktas į šiuo metu pagal strategiją „Nuo ūkio iki stalo“ vykdomą gyvūnų gerovės teisės aktų peržiūrą, įskaitant dėl vežimo ir auginimo, – šiuo metu vykdoma jų tinkamumo patikra turėtų būti užbaigta iki 2022 m. vasaros.

Siekdama sudaryti palankesnes sąlygas subalansuotam ir ekonomiškai perspektyviam perėjimui prie ūkininkavimo be narvų, be minėtų teisės aktų, Europos Komisija siūlys konkrečias paramos priemones pagrindinėse susijusiose politikos srityse, pavyzdžiui, prekybos, mokslinių tyrimų ir inovacijų. Visų pirma pagal naująją bendrą žemės ūkio politiką, pavyzdžiui, naująją ekologinių sistemų priemonę, bus teikiama finansinė parama ir taikomos paskatos, padėsiančios ūkininkams pertvarkyti infrastruktūrą, kad ji taptų palankesnė gyvūnams, kaip bus reikalaujama pagal naujus standartus. Be to, valstybės narės, padėdamos ūkininkams prisitaikyti prie naujųjų gyvūnų laikymo ne narvuose sistemų, gali pasinaudoti Teisingos pertvarkos fondu ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemone.

Kadangi norint atsisakyti narvų teks keisti dabartines ūkininkavimo sistemas, Europos Komisija iki 2022 m. pabaigos atliks poveikio vertinimą, kuriame apsvarstys numatytų priemonių socialinį ir ekonominį poveikį bei naudą gyvūnų gerovei. Šiuo tikslu ne vėliau kaip 2022 m. pradžioje bus surengtos viešos konsultacijos. EK įvertins, ar įmanoma pasiekti, kad siūlomas teisės aktas įsigaliotų 2027 m.

Daugiau informacijos:

Pranešimas spaudai

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2021 m. birželio 30 d.