Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2021 m. gruodžio 21 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 4 min

ES skaitmeninis COVID pažymėjimas. Europos Komisija nustatė privalomą skiepijimo pažymėjimų pripažinimo laikotarpį – devynis mėnesius

Europos Komisija priėmė taisykles, susijusias su ES skaitmeniniu COVID pažymėjimu, kuriomis ES vidaus kelionių tikslais nustatomas privalomas 9 mėnesių (lygiai 270 dienų) skiepijimo pažymėjimų pripažinimo laikotarpis.

EU Digital COVID Certificate

Šiandien Europos Komisija priėmė taisykles, susijusias su ES skaitmeniniu COVID pažymėjimu, kuriomis ES vidaus kelionių tikslais nustatomas privalomas 9 mėnesių (lygiai 270 dienų) skiepijimo pažymėjimų pripažinimo laikotarpis. Aiškus ir vienodas skiepijimo pažymėjimų pripažinimo laikotarpis užtikrins, kad kelionėms taikomos priemonės bus toliau koordinuojamos, kaip paragino Europos Vadovų Taryba po paskutinio 2021 m. gruodžio 16 d. įvykusio susitikimo. Naujomis taisyklėmis bus užtikrinta, kad apribojimai būtų grindžiami geriausiais turimais moksliniais įrodymais ir objektyviais kriterijais. Nuolatinis koordinavimas yra labai svarbus bendrosios rinkos veikimui ir suteiks aiškumo ES piliečiams, kurie naudojasi laisvo judėjimo teise.

ES skaitmeninis COVID pažymėjimas ir toliau padeda piliečiams saugiai keliauti po visą Europos Sąjungą šiais pandemijos laikais. Iki šiol ES išduota 807 mln. pažymėjimų. ES skaitmeninis COVID pažymėjimas tapo pasauliniu standartu: iki šiol prie sistemos prisijungė 60 šalių ir teritorijų iš penkių žemynų.

Naujomis kelionių ES viduje taisyklėmis suderinamos skirtingos taisyklės visose valstybėse narėse. Šiuo galiojimo laikotarpiu atsižvelgiama į Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro rekomendacijas, pagal kurias ne vėliau kaip po šešių mėnesių nuo pirmojo skiepijimo ciklo pabaigos rekomenduojama naudoti stiprinamąsias dozes. Pažymėjimas galios dar tris mėnesius po tų šešių mėnesių, siekiant užtikrinti, kad nacionalinės skiepijimo kampanijos galėtų prisitaikyti, o piliečiai galėtų gauti stiprinamąsias dozes.

Naujos taisyklės dėl skiepijimo pažymėjimų pripažinimo laikotarpio taikomos kelionių tikslais. Nustatant skirtingas pažymėjimų naudojimo nacionaliniu lygmeniu taisykles, ES valstybės narės raginamos jas suderinti su šiomis naujomis taisyklėmis, kad keliautojams būtų suteikta tikrumo ir sumažinta sutrikimų.

Be to, šiandien Europos Komisija taip pat priėmė skiepijimo pažymėjimų kodavimo taisykles. Tai būtina siekiant užtikrinti, kad skiepijimo pažymėjimus, įrodančius pirminio skiepijimo kurso užbaigimą, visais atvejais būtų galima atskirti nuo skiepijimo pažymėjimų, išduotų gavus stiprinamąją dozę.

Stiprinamosios dozės bus registruojamos taip:

3/3 – stiprinamoji dozė po pirminės 2 dozių vakcinacijos.

2/1 – stiprinamoji dozė po vienos dozės vakcinacijos arba viena 2 dozių vakcinos dozė, skiriama persirgusiam asmeniui.

Pagrindiniai faktai

Siekdami sudaryti palankesnes sąlygas saugiam laisvam judėjimui COVID-19 pandemijos metu, 2021 m. birželio 14 d. Europos Parlamentas ir Taryba priėmė Reglamentą dėl ES skaitmeninio COVID pažymėjimo. Priimant šį reglamentą nebuvo pakankamai patikimų duomenų apie tai, kiek laiko žmonės apsaugomi po pirminio skiepijimo COVID-19 vakcina. Todėl į skiepijimo pažymėjimų duomenų laukelius nenumatyta įtraukti duomenų apie pripažinimo laikotarpį, skirtingai nuo persirgimo pažymėjimų duomenų laukelių. Dėl to iki šiol valstybės narės pačios turėjo nustatyti taisykles dėl skiepijimo pažymėjimų pripažinimo kelionių tikslais trukmės.

Kadangi daug kur pradedama skiepyti COVID-19 vakcinų stiprinamosiomis dozėmis, pastaruoju metu vis daugiau valstybių narių priima taisykles dėl to, kiek laiko turėtų būti pripažįstami skiepijimo pažymėjimai, kuriuose nurodyta, kad užbaigtas pirminio skiepijimo kursas. Taisyklėse atsižvelgiama į tai, kad vakcinų suteikiama apsauga nuo COVID-19 infekcijos, panašu, laikui bėgant mažėja. Šios taisyklės taikomos tik šalyje naudojamiems arba ir keliavimo tikslais naudojamiems skiepijimo pažymėjimams.

Deleguotasis aktas parengtas laikantis tokio pat požiūrio, kaip Komisijos 2021 m. lapkričio 25 d. pasiūlyme dėl naujos Tarybos rekomendacijos dėl suderinto požiūrio, kuriuo siekiama sudaryti palankesnes sąlygas saugiai ir laisvai judėti COVID-19 pandemijos metu. Skiepijimo pažymėjimus valstybės narės pripažins devynių mėnesių laikotarpį po paskutinės pirminio skiepijimo kurso dozės gavimo. Vienos dozės vakcinos atveju tai reiškia – 270 dienų nuo pirmos ir vienintelės dozės. Dviejų dozių vakcinos atveju tai reiškia – 270 dienų po antros dozės arba, laikantis vakcinacijos valstybės narės skiepijimo strategijos, po pirmos ir vienintelės dozės, gautos persirgus virusu. Pagal šias naujas taisykles, taikomas kelionėms ES viduje, valstybės narės privalo pripažinti visus skiepijimo pažymėjimus, kurie buvo išduoti praėjus mažiau nei devyniems mėnesiams po paskutinės pirminio skiepijimo kurso dozės skyrimo. Valstybės narės negali nustatyti trumpesnio ar ilgesnio pripažinimo laikotarpio.

Valstybės narės turėtų nedelsiant imtis visų reikalingų veiksmų ir užtikrinti galimybę skiepytis toms gyventojų grupėms, kurių anksčiau išduoti skiepijimo pažymėjimai artėja prie standartinio pripažinimo termino. Standartinis pripažinimo laikotarpis kol kas nebus taikomas pažymėjimams, išduotiems gavus stiprinamąsias dozes, atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu nėra pakankamai duomenų apie jų suteikiamos apsaugos trukmę.

Pripažinimo terminas nebus įrašytas į patį pažymėjimą. Vietoj to bus pritaikytos mobiliosios programėlės, naudojamos ES skaitmeniniams COVID pažymėjimams patikrinti: jei skiepijimo data ankstesnė nei prieš 270 dienų, patikrinimui naudojama mobilioji programėlė rodys, kad pažymėjimas nebegalioja.

Tam, kad būtų pakankamai laiko techniškai įgyvendinti pripažinimo laikotarpį ir valstybėms narėms įvykdyti stiprinamųjų dozių kampanijas, šios naujos taisyklės turėtų būti taikomos nuo 2022 m. vasario 1 d.

Daugiau informacijos:

Visas pranešimas spauda

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2021 m. gruodžio 21 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje