Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2022 m. birželio 10 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 4 min

ES programa „InvestEU“ skirta skatinti itin svarbias investicijas Lietuvoje

„InvestEU“ Lietuvoje pradedama įgyvendinti birželio 10 d., penktadienį, Vilniuje, pristatant naujas finansines priemones investicijoms remti.

eu_flag.jpg
© EU
  • „InvestEU“ Lietuvoje pradedama įgyvendinti birželio 10 d., penktadienį, Vilniuje, pristatant naujas finansines priemones investicijoms remti.
  • Programoje „InvestEU“ viešojo ir privačiojo sektorių projektų vykdytojams siūlomos įvairios finansinės priemonės ir konsultavimo paslaugos.
  • Keturios pagrindinės politikos sritys: tvari infrastruktūra; moksliniai tyrimai, inovacijos ir skaitmenizacija; mažosios ir vidutinės įmonės; socialinės investicijos ir įgūdžiai.

Europos Komisijos kartu su pagrindiniu įgyvendinančiuoju partneriu EIB grupe pradedama įgyvendinti programa „InvestEU“ siekiama skatinti itin svarbias investicijas visoje Europoje, remiant Europos Sąjungos politikos prioritetus, pvz., Europos žaliąjį kursą ir perėjimą prie skaitmeninių technologijų. Programą sudaro trys komponentai: „InvestEU“ fondas, „InvestEU“ konsultacijų centras ir „InvestEU“ portalas.

Programa „InvestEU“, kuri grindžiama sėkmingu Investicijų plano Europai modeliu, skirta įveikti šiandieninius iššūkius, yra įgyvendinama EIB grupės (Europos investicijų banko ir Europos investicijų fondo) bei kitų finansinių partnerių. 

„InvestEU“ fondas iki 2027 m. pritrauks ne mažiau kaip 372 mlrd. eurų papildomų investicijų, pasinaudodamas 26,2 mlrd. eurų ES biudžeto garantija. Finansiniai partneriai, pvz., EIB grupė, naudos garantiją ilgalaikiam viešojo ir privačiojo sektorių projektų finansavimui. Be Europos investicijų banko (EIB) ir Europos investicijų fondo (EIF), kurie yra pagrindiniai įgyvendinantieji partneriai, Europoje veikiančios tarptautinės finansų įstaigos ir nacionaliniai skatinamojo finansavimo bankai galės panaudoti garantijos dalį (iš viso 25 proc.) investicijų ir projektų schemoms remti.

Penktadienį Vilniuje surengtame informaciniame „InvestEU“ renginyje dalyvavo ministerijų, valdžios institucijų, vietos ir regionų bendruomenių aukšto lygio atstovai, verslo suinteresuotieji subjektai, privataus kapitalo ir rizikos kapitalo asociacijos, fondai ir bankai, kuriems buvo pristatytas naujų finansinių priemonių investicijoms remti rinkinys.

Už aplinką, vandenynus ir žuvininkystę atsakingas Europos Komisijos narys Virginijus Sinkevičius sakė: „InvestEU“ atveria naują skyrių Lietuvoje investuojant į tvarumą, inovacijas, skaitmenizaciją, mažąsias ir vidutines įmones ir įgūdžius. Ji centralizuoja ES finansavimą pagal vieną integruotą ES biudžeto garantijų priemonę, paverčiant ją vieno langelio principu veikiančia ilgalaikio finansavimo sistema, pritraukiančia daug privačių ir valstybės lėšų tvarioms įmonėms remti. Nekantriai lauksiu daug „InvestEU“ projektų Lietuvoje ir visoje ES.“

EIB pirmininko pavaduotojas Thomas Östros, atsakingas už grupės veiklą Baltijos šalyse, sakė: „Tvirtai tikiu, kad ši atnaujinta partnerystė su Europos Komisija, grindžiama EIB grupės privalumais finansavimo ir konsultavimo srityse, prisidės prie žalesnės, stipresnės ir novatoriškesnės Lietuvos ir Europos. Programos „InvestEU“ dėka ES finansavimas tampa paprastesnis ir veiksmingesnis.”

Įžanginėje kalboje Lietuvos Respublikos finansų viceministras Mindaugas Liutvinskas pareiškė: „InvestEU“ pradedama įgyvendinti tinkamu metu, nes susiduriame su dideliu netikrumu dėl būsimų ekonomikos pokyčių ir susiduriame su įvairiais iššūkiais. „InvestEU“ suteiks papildomą postūmį investicijoms, inovacijoms ir darbo vietų kūrimui visoje Europos Sąjungoje ir Lietuvoje, siūlydama priemones, padėsiančias sutelkti papildomą finansavimą strateginėms sritims, pvz., perėjimui prie žaliosios ekonomikos ir skaitmeninių technologijų. Atsižvelgiant į šiandieninę geopolitinę padėtį, perėjimas prie žaliosios ekonomikos tapo dar svarbesnis, nes tai vienintelis būdas užtikrinti nepriklausomybę nuo Rusijos iškastinio kuro ir padidinti mūsų atsparumą būsimiems sukrėtimams. „InvestEU“ gali svariai prisidėti siekiant šio tikslo.”

Nuo 2022 m. gegužės mėn. bendras EIB grupės finansavimas Lietuvoje iš Europos strateginių investicijų fondo (ESIF) –Europos Sąjungos remto programos „InvestEU“ pirmtako – siekia 434 mln. eurų ir turėtų pritraukti 1,9 mlrd. eurų papildomų investicijų.

Papildoma informacija

Europos investicijų bankas (EIB). EIB, kaip ES bankas, bendrai priklauso 27 ES valstybėms narėms. Vykdydamas skolinimo, dotacijų ir paskolų derinimo ir konsultavimo veiklą, jis siekia didinti Europos potencialą darbo vietų kūrimo ir ekonomikos augimo srityse, remti prisitaikymo prie klimato kaitos ir jos švelninimo veiksmus bei skatinti ES politiką už Europos Sąjungos ribų. 2015–2020 m. EIB buvo Europos strateginių investicijų fondo įgyvendinantysis partneris ir Europos investavimo konsultacijų centro valdytojas (tai yra pagrindiniai Investicijų plano Europai ramsčiai).

Europos investicijų fondas (EIF). EIF priklauso EIB grupei. Jis remia Europos mažąsias ir vidutines įmones (MVĮ), gerindamas jų galimybes gauti finansavimą per įvairius pasirinktus finansų tarpininkus. EIF kuria, skatina ir įgyvendina MVĮ skirtas nuosavo kapitalo ir skolos finansavimo priemones. Vykdydamas šią funkciją EIF remia ES iniciatyvas, susijusias su verslumu, ekonomikos augimu, inovacijomis, moksliniais tyrimais ir technologine plėtra, perėjimu prie žaliosios ekonomikos ir skaitmeninių technologijų bei užimtumu.

Programa „InvestEU“ siekiama skatinti svarbias investicijas visoje Europoje, remiant Europos Sąjungos politikos prioritetus. Programą sudaro trys komponentai: „InvestEU“ fondas, „InvestEU“ konsultacijų centras ir „InvestEU“ portalas. „InvestEU“ fondas iki 2027 m. pritrauks ne mažiau kaip 372 mlrd. eurų papildomų investicijų, pasinaudodamas 26,2 mlrd. eurų ES biudžeto garantija. Šią garantiją finansiniai partneriai naudoja ilgalaikiam viešojo ir privačiojo sektorių projektų finansavimui. Investicijos pagal programą „InvestEU“ orientuotos į keturias politikos sritis: tvarią infrastruktūrą; mokslinius tyrimus, inovacijas ir skaitmeninimą; mažąsias ir vidutines įmones; socialines investicijas ir įgūdžius. EIB grupė yra pagrindinis „InvestEU“ fondo įgyvendinantysis partneris.

Daugiau informacijos:

Kontaktai spaudai

EIB: Kristiina Randmaa, k [dot] randmaaatext [dot] eib [dot] org (k[dot]randmaa[at]ext[dot]eib[dot]org), tel.: +352 4379 72894

Interneto svetainė: www.eib.org/press - Spaudos biuras: +352 4379 21000 – pressateib [dot] org (press[at]eib[dot]org)
 

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2022 m. birželio 10 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje