Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2022 m. kovo 23 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 3 min

EK siūlo galimybes, kaip sumažinti aukštas energijos kainas bendrai perkant dujas ir nustatant minimalius dujų laikymo įpareigojimus

Europos Komisija pateikė idėjų dėl kolektyvinių Europos veiksmų, kuriais siekiama pašalinti esmines problemos dujų rinkoje priežastis ir užtikrinti tiekimo saugumą pagrįstomis kainomis kitai žiemai ir vėliau.

A staff member on a bicycle passing by filter separators used for natural gas cleaning
Europos Sąjunga, 2012

Europos Komisija sparčiai imasi tolesnių veiksmų atsižvelgdama į Komunikatą „REPowerEU“ ir Versalio deklaraciją: šiandien ji pateikė idėjų dėl kolektyvinių Europos veiksmų, kuriais siekiama pašalinti esmines problemos dujų rinkoje priežastis ir užtikrinti tiekimo saugumą pagrįstomis kainomis kitai žiemai ir vėliau. Vadovai tęs diskusiją dėl šių galimybių šią savaitę vyksiančiame Europos Vadovų Tarybos posėdyje.

Šiandien Europos Komisija teikia teisės akto pasiūlymą, kuriuo nustatomas minimalus 80 proc. dujų saugyklų pripildymo įpareigojimas kitai žiemai, kad būtų užtikrintas energijos tiekimo saugumas, o kitais metais nustatomas 90 proc. lygis. Siekdama spręsti nuolat aukštų energijos kainų problemą, Europos Komisija taip pat priėmė komunikatą, kuriame nustatomos galimybės imtis intervencinių priemonių rinkoje Europos ir nacionaliniu lygmeniu ir įvertinami kiekvienos galimybės privalumai ir trūkumai.

ES partnerystės su trečiosiomis valstybėmis, sudarytos siekiant bendrai pirkti dujas ir vandenilį, gali padidinti atsparumą ir sumažinti kainas. Europos Komisija yra pasirengusi sukurti ES lygmens bendro dujų pirkimo darbo grupę. Sutelkdama paklausą darbo grupė palengvintų ir sustiprintų ES tarptautinį bendradarbiavimą su tiekėjais, kad ruošiantis kitai žiemai būtų galima užsitikrinti importą už gerą kainą. Darbo grupei padėtų valstybių narių atstovai Valdančiojoje taryboje. Europos Komisijos vadovaujama jungtinė derybų grupė derėtųsi su dujų tiekėjais, taip pat paruoštų dirvą būsimoms energetikos partnerystėms su pagrindiniais tiekėjais (ne tik SGD ir dujų). Ji veiktų remdamasi patirtimi, įgyta per COVID-19 pandemiją, kai ES masto veiksmai buvo itin svarbūs siekiant užtikrinti pakankamas vakcinų atsargas visiems.

Teisės akto pasiūlymas dėl dujų atsargų žiemai

Po Versalio aukščiausiojo lygio susitikimo Europos Komisija paspartino savo darbą ir šiandien pateikė teisės akto pasiūlymą, kuriuo valstybių narių reikalaujama užtikrinti, kad iki 2022 m. lapkričio 1 d. jų požeminės dujų saugyklos būtų užpildytos bent iki 80 proc. talpos, o vėlesniais metais – iki 90 proc. Nuo vasario iki spalio mėn. nustatyti tarpiniai tikslai. Saugyklų operatoriai informaciją apie pripildymo lygį turėtų pateikti nacionalinėms valdžios institucijoms. Valstybės narės turėtų kas mėnesį stebėti pripildymo lygius ir pranešti apie juos Europos Komisijai.

Dujų saugyklos yra ypatingos svarbos infrastruktūros objektai siekiant užtikrinti tiekimo saugumą. Nauja visų dujų laikymo sistemos operatorių privalomo sertifikavimo sistema padės išvengti galimos rizikos, kylančios dėl išorės įtakos ypatingos svarbos infrastruktūrai, nes nesertifikuoti operatoriai turės atsisakyti ES dujų saugyklų nuosavybės ar kontrolės. Be to, kad galėtų nutraukti veiklą, dujų saugykla turės gauti nacionalinės reguliavimo institucijos leidimą. Siekdama paskatinti pripildyti ES dujų saugyklas, Europos Komisija siūlo 100 proc. nuolaidą pajėgumu grindžiamiems perdavimo tarifams dujų saugyklų įleidimo ir išleidimo taškuose.

Neatidėliotinos priemonės, susijusios su energijos kainomis ir dujų saugyklomis

Nuo praėjusios vasaros Europos Komisija ėmėsi priemonių, kad sumažintų didelių energijos kainų namų ūkiams ir įmonėms poveikį. Prieš dvi savaites Pirmininkė U. von der Leyen įsipareigojo iki mėnesio pabaigos pasiūlyti konkrečių išskirtinių trumpalaikių galimybių apriboti dujų kainų poveikį elektros energijos rinkai. Europos Komisija savo darbą atliko anksčiau, siekdama prisidėti prie šios savaitės Europos Vadovų Tarybos posėdžio, ir šiandien pateikė komunikatą, kuriame pristatomos šios galimybės.

Kaip teigiama komunikate, atsižvelgiant į situacijos valstybėse narėse skirtumus, susijusius su jų energijos rūšių deriniu, rinkos modeliu ir sujungimo lygiu, vieno paprasto atsakymo, kaip išspręsti didelių elektros energijos kainų problemą, nėra. Europos Komisija teikia Europos vadovams apsvarstyti skirtingų požiūrių privalumus ir trūkumus ir yra pasirengusi atitinkamai toliau tęsti darbą. Svarbu pašalinti pagrindines šiuo metu aukštų elektros energijos kainų priežastis imantis bendrų Europos veiksmų dujų rinkoje.

Europos Komisija gegužės mėn. pateiks išsamų planą „REPowerEU“, įvertins galimybes optimizuoti elektros energijos rinkos modelį ir yra pasirengusi pasiūlyti ES energijos taupymo planą. EK taip pat svarsto galimybę pateikti gairių valstybėms narėms, kaip geriausiai pasinaudoti tikslinėmis konkrečioms šalims skirtomis nukrypti leidžiančiomis nuostatomis pagal Energijos mokesčių direktyvą.

Daugiau informacijos:

Visas pranešimas spaudai

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2022 m. kovo 23 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje