Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2022 m. rugpjūčio 23 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 1 min

EK patvirtino 61 mln. EUR vertės Lietuvos schemą, skirtą paremti įmones, atsižvelgiant į Rusijos invaziją į Ukrainą

Europos Komisija patvirtino 61 mln. EUR vertės Lietuvos schemą, skirtą tam tikruose sektoriuose veikiančių įmonių likvidumo poreikiams patenkinti, atsižvelgiant į Rusijos invaziją į Ukrainą.

Europos sąjungos ir Lietuvos vėliavos

Europos Komisija patvirtino 61 mln. EUR vertės Lietuvos schemą, skirtą tam tikruose sektoriuose veikiančių įmonių likvidumo poreikiams patenkinti, atsižvelgiant į Rusijos invaziją į Ukrainą. Schema patvirtinta pagal 2022 m. kovo 23 d. priimtą ir 2022 m. liepos 20 d. iš dalies pakeistą laikinąją valstybės pagalbos sistemą krizės sąlygomis

Pagal schemą pagalba bus teikiama garantijų ir subsidijuojamų paskolų forma. Priemonės tikslas – patenkinti įvairaus dydžio įmonių, kurias tiesiogiai ar netiesiogiai paveikė dabartinės geopolitinės krizės sukeltas didelis ekonomikos sutrikdymas, likvidumo poreikius.

Priemone galės pasinaudoti žemės ūkio, maisto, miškininkystės, kaimo plėtros, žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuose veikiančios įmonės.

Europos Komisija nustatė, kad Lietuvos schema atitinka laikinojoje sistemoje krizės sąlygomis nustatytas sąlygas, visų pirma, i) garantijos susijusios ir su investicijų, ir su apyvartinio kapitalo paskolomis; ii) subsidijuojamos paskolos yra susijusios su apyvartinio kapitalo poreikiais; iii) garantijų ir paskolų terminas neviršys šešerių metų; iv) garantijos priemokos ir palūkanų normos atitinka minimalius dydžius, nustatytus laikinojoje sistemoje krizės sąlygomis; v) parama bus suteikta ne vėliau kaip 2022 m. gruodžio 31 d.

Europos Komisija padarė išvadą, kad Lietuvos schema yra būtina, tinkama ir proporcinga valstybės narės ekonomikos dideliems sutrikimams atitaisyti pagal SESV 107 straipsnio 3 dalies b punktą ir laikinojoje sistemoje krizės sąlygomis nustatytas sąlygas.

Tuo remdamasi Europos Komisija patvirtino schemą pagal ES valstybės pagalbos taisykles.

Daugiau informacijos apie laikinąją sistemą krizės sąlygomis ir kitus veiksmus, kurių Europos Komisija ėmėsi siekdama mažinti Rusijos invazijos į Ukrainą ekonominį poveikį, galima rasti čia.

Kai tik bus išspręsti visi konfidencialumo klausimai, nekonfidenciali sprendimo redakcija bus paskelbta valstybės pagalbos registre (bylos Nr. SA.103706) Europos Komisijos interneto svetainėje, skirtoje konkurencijai.

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2022 m. rugpjūčio 23 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje