Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2021 m. vasario 3 d.

Europos Komisija pristato Europos kovos su vėžiu planą

kova_su_veziu_0203.png
© EU
Šiandien Pasaulinės kovos su vėžiu dienos išvakarėse Europos Komisija pristato Europos kovos su vėžiu planą . Jame išdėstytas naujas ES požiūris į vėžio prevenciją, gydymą ir vėžiu sergančių pacientų priežiūrą. Šis planas grindžiamas naujomis technologijomis, moksliniais tyrimais ir inovacijomis. Jis padės kovoti su liga visais jos etapais – nuo ligos prevencijos iki vėžiu sergančių ir jį įveikusių asmenų gyvenimo kokybės gerinimo. Daugiausia dėmesio skiriama veiksmams, kuriais ES gali suteikti didžiausią naudą.

Kovos su vėžiu planą sudaro keturios pagrindinės veiksmų sritys:

  • Prevencija imantis veiksmų, orientuotų į pagrindinius rizikos veiksnius, pvz., tabako vartojimą (siekiama, kad iki 2040 m. tabaką vartojančių gyventojų dalis neviršytų 5 proc.), žalingą alkoholio vartojimą, aplinkos taršą ir pavojingas medžiagas. Be to, vykdant kampaniją „HealthyLifestyle4All“ bus skatinama sveika mityba ir fizinis aktyvumas. Planas apima infekcijų sukeliamų vėžinių susirgimų prevenciją. Bus siekiama iki 2030 m. paskiepyti ne mažiau kaip 90 proc. ES tikslinės mergaičių populiacijos ir paskiepyti gerokai daugiau berniukų.
  • Ankstyvas vėžio nustatymas gerinant tyrimų prieinamumą, kokybę ir diagnostiką, taip pat remiant valstybes nares, kad iki 2025 m. galėtų išsitirti 90 % ES gyventojų, kurie atitinka atrankinės patikros dėl krūties, gimdos kaklelio ir kolorektalinio vėžio kriterijus. Siekiant šio tikslo, bus pasiūlyta nauja ES remiama vėžio atrankinės patikros schema.
  • Diagnostika ir gydymas imantis veiksmų, užtikrinančių geriau integruotą ir visapusiškesnę vėžiu sergančių asmenų priežiūrą ir mažinančių nelygybę gaunant kokybišką priežiūrą ir vaistus. Iki 2030 m. 90 % reikalavimus atitinkančių pacientų turėtų turėti prieigą prie nacionalinių visapusiško vėžio gydymo centrų, sujungtų į naują ES tinklą. Be to, iki 2021 m. pabaigos bus pradėta nauja iniciatyva dėl visiems prieinamo vėžio diagnozavimo ir gydymo. Ji sudarys daugiau galimybių pasinaudoti inovatyviais vėžio diagnozavimo ir gydymo būdais, o Europos iniciatyva, skirta geriau suprasti vėžinius susirgimus (UNCAN.eu), padės nustatyti asmenis, kuriems kyla didelė rizika susirgti dažniausiai pasitaikančiomis vėžio formomis.
  • Vėžiu sergančių ir jį įveikusių asmenų gyvenimo kokybės gerinimas . Ši sritis apima su reabilitacija, galimu naviko atsinaujinimu ir metastazine liga susijusius aspektus ir priemones, kuriomis remiama socialinė integracija ir reintegracija į darbo vietą. Bus pradėta įgyvendinti iniciatyva dėl geresnio vėžiu sergančių pacientų gyvenimo, orientuota į tolesnę tokių asmenų priežiūrą.

Iš viso kovos su vėžiu veiksmams bus skirta 4 mlrd. EUR.

2020 m. Europos Sąjungoje ši liga diagnozuota 2,7 mln. žmonių, ji pasiglemžė 1,3 mln. žmonių gyvybę. Vėžys daro didelį neigiamą poveikį ne tik pacientų ir jų artimųjų gyvenimui, bet ir mūsų sveikatos sistemoms, ekonomikai ir visai visuomenei. Apskaičiuota, kad bendras ekonominis vėžio poveikis Europoje kasmet viršija 100 mlrd. EUR. Jei nebus imtasi ryžtingų veiksmų, iki 2035 m. vėžio atvejų skaičius padidės beveik 25 % ir ši liga taps pagrindine ES gyventojų mirties priežastimi. Be to, dėl COVID-19 pandemijos gerokai sutriko vėžio gydymas, ėmė vėluoti diagnozavimas ir vakcinacija ir sumažėjo galimybės gauti reikiamų vaistų.

Daugiau informacijos: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lt/ip_21_342

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2021 m. vasario 3 d.