Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Europos Sąjungos vėliavos Berlaymont (apkarpyta)
Europos Komisijos prioritetai

2019–2024 m.

Europos Komisijos prioritetai

Europos žaliasis kursas
Europa siekia tapti pirmuoju neutralaus poveikio klimatui žemynu ir modernia, efektyvaus išteklių naudojimo, tvaria ekonomika.
Žmonėms tarnaujanti ekonomika
ES siekia sukurti patrauklesnę investavimo aplinką ir užtikrinti ekonomikos augimą, kuris padėtų kurti kokybiškas darbo vietas, visų pirma jaunimui ir mažoms įmonėms.
Pasaulyje stipresnė Europa
ES stiprina savo poziciją pasaulyje propaguodama daugiašališkumą ir taisyklėmis grindžiamą pasaulinę tvarką.
Naujas postūmis Europos demokratijai
ES siekia sudaryti europiečiams galimybę aktyviau reikšti savo nuomonę ir saugoti savo demokratiją nuo išorės kišimosi, pavyzdžiui, dezinformacijos ir neapykantos kurstymo internete.

Europos ekonomikos gaivinimo planas

Numatyti šeši Europos Komisijos prioritetai yra papildomi Europos ekonomikos gaivinimo planu, kuriuo siekiama padėti Europai tvarkytis su COVID-19 pandemijos sukeltais socialiniais ir ekonominiais padariniais.