Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2021 m. kovo 17 d.Skaitymo laikas: 3 min

Europos Komisija ragina pasirengti koordinuotam požiūriui į palaipsnį COVID-19 nulemtų apribojimų švelninimą

post-corona_0318.jpg
© EU
Rengdamasi kovo 25 d. vyksiančiam Europos vadovų susitikimui, Europos Komisija ragina valstybes nares pasirengti koordinuotam požiūriui į palaipsnį COVID-19 nulemtų apribojimų švelninimą, kai epidemiologinė padėtis leis tą padaryti.

Šiandien priimtame Komisijos komunikate nubrėžiamos tolesnių veiksmų gairės siekiant subalansuotos politikos ir bendro ES požiūrio ir nustatoma, ko reikės imtis, kad kuo skubiau susigrąžintume europinę gyvenseną ir kad tai būtų daroma saugiai, tvariai ir valdant viruso plitimą. Epidemiologinę padėtį būtina kontroliuoti tol, kol bus pasiekta pakankama vakcinacijos aprėptis.

Už europinės gyvensenos propagavimą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Margaritis Schinas kalbėjo: „Siekiant bendros pažangos reikia laikytis saugaus ir tvaraus požiūrio, kuris būtų naudingas visiems europiečiams. Atšaukdami apribojimus turime pasimokyti iš 2020 m. patirties ir vengti žalingų ir daug kainuojančių atidarymo ir uždarymo ciklų. Šiandien paskelbtame Komunikate pateikiamas suderintas esamų ir naujų priemonių rinkinys. Tikimės, kad būsimame Europos Vadovų Tarybos susitikime valstybės narės jam pritars. Kiekvieną dieną vienu žingsniu priartėjame prie vakcinacijos tikslų ir europinės gyvensenos atkūrimo.“

Komunikate pristatomi Komisijos nustatyti svarbiausi veiksmai ir priemonės:

 • EK pateikė pasiūlymą sukurti skaitmeninio žaliojo pažymėjimo sistemą, kad COVID-19 pandemijos metu būtų lengviau saugiai ir laisvai judėti ES.
   
 • Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras rengia Europos reagavimo į COVID-19 priemonių sistemą, pagal kurią valstybėms narėms bus padedama priimti sprendimus dėl apribojimų taikymo. Pagal šią sistemą bus nustatytos epidemiologinės pakopos, atspindinčios padėtį konkrečioje valstybėje narėje. Taip bus galima įvertinti, kokiu mastu kiekviena valstybė narė gali sušvelninti apribojimus nerizikuodama vėl paskatinti viruso plitimą. Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro parengta sąveiki skaitmeninė priemonė pradės veikti balandžio mėnesį. Ja galės naudotis visos valstybės narės.
   
 • EK šiandien priėmė Rekomendaciją, kuria valstybės narės raginamos tirti nuotekas, kad būtų galima nustatyti COVID-19 paplitimą ir viruso atmainas, dalytis duomenimis su kompetentingomis sveikatos institucijomis, kad būtų galima kuo anksčiau nustatyti virusą ir infekcijos klasterius. Taip pat raginama taikyti bendrus atrankos, testavimo ir duomenų analizės metodus naudojantis Europos mainų platforma ir numatyta atitinkama finansinė parama.
   
 • Tais atvejais, kai keliautojai sienas kerta lėktuvais ar traukiniais, t. y. didelėmis grupėmis, itin didelės reikšmės gali turėti valstybių narių už kontaktų atsekimą atsakingų institucijų duomenų mainai. Duomenims apie į šalies teritoriją atvykstančius tarpvalstybinius keliautojus rinkti valstybės narės gali naudotis skaitmeninėmis keleivių buvimo vietos anketomis. Kad valstybės narės per Komisijos ir Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūros parengtą mainų platformą galėtų keistis aktualiais duomenimis, Komisija šiandien paskelbs preliminarias priemones, kuriomis nustatomos tokių asmens duomenų tvarkymui būtinos teisinės sąlygos ir kurios turėtų būti priimtos iki vasaros kelionių sezono pradžios.
   
 • Balandžio viduryje ketinama paskelbti bendrą ES terapinių priemonių strategiją, kuria bus siekiama paspartinti mokslinius tyrimus ir gamybą, kad būtų kuo greičiau užtikrinta prieiga prie patikimų gydymo būdų. Taip pat bus pradėtos taikyti lankstesnės reglamentavimo priemonės, pavyzdžiui, paprastesnis ženklinimas, kad pandemijos metu būtų galima užtikrinti spartų didelio masto tiekimą.
   
 • EK paprašė Europos standartizacijos komiteto (CEN) drauge su pramonės atstovais ir valstybėmis narėmis parengti turizmo, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų sektoriaus įmonių savanoriškai naudotiną sanitarijos ženklą. Jis turėtų būti pristatytas dar iki vasaros.
   
 • ES kovos su COVID-19 pandemija tvarumas priklauso nuo pažangos visame pasaulyje. Nė viena pasaulio šalis ar regionas nebus apsaugoti nuo COVID-19, jei užkratas nebus pažabotas visame pasaulyje. ES ir jos valstybės narės yra investicijų į pasaulinę priemonę COVAX lyderės ir, vadovaudamosi bendru europiniu požiūriu į dalijimąsi vakcinomis, kuria ES dalijimosi vakcinomis mechanizmą, kuris padės šalims partnerėms įveikti pandemiją. Europos indėlis į dalijimąsi vakcinomis padės kaimyninėms šalims ir šalims partnerėms įveikti pandemiją ir per Europos komandos iniciatyvą 2,2 mlrd. EUR papildys ES investicijas į pasaulinę priemonę COVAX.
   
 • ES parengė Europos biologinės gynybos parengties planą „HERA inkubatorius“ kovai su COVID-19 atmainomis – taip siekiama suburti tyrėjus, biotechnologijų įmones, gamintojus, reguliavimo institucijas ir valdžios institucijas, kad jie vykdytų atmainų stebėseną, keistųsi duomenimis ir bendradarbiautų pritaikant vakcinas. Ilgainiui ES turės sukurti dar patikimesnę atsparumo ir parengties sistemą, kuri būtų taikoma būsimų pandemijų atveju. Tai – vienas iš Europos sveikatos sąjungos pasiūlymuose iškeltų tikslų.

Daugiau informacijos:

Pranešimas spaudai

Komunikatas „Bendras kelias saugaus ir tvaraus atvėrimo link“

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2021 m. kovo 17 d.