Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Asociatyvinė merginos su ES vėliava nuotrauka
Jūsų teisės

ES piliečių teisės ir dažniausiai užduodami klausimai

Jei esate  Lietuvos arba bet kurios kitos ES valstybės narės pilietis  –  kartu esate ir ES pilietis. Europos Sąjungos pilietybė – tai piliečio ir Europos Sąjungos santykis, kurį apibrėžia piliečio teisės, pareigos ir politinis aktyvumas. Europos Sąjungos pilietybė papildo nacionalinę pilietybę, tačiau jos nepakeičia.

Turėdami bent vienos ES valstybės narės pilietybę, galite laisvai judėti ir apsigyventi ES valstybių narių teritorijose; gauti bet kurios kitos valstybės narės diplomatinių ar konsulinių įstaigų teikiamą apsaugą ne ES valstybės narės teritorijoje, jeigu sava valstybė narė toje šalyje neturi diplomatinės atstovybės; balsuoti ir būti kandidatais į Europos Parlamentą ar vietos savivaldos rinkimuose ES valstybėje narėje, ten, kur gyvenate; rašyti bet kuriai ES institucijai ar įstaigai vienos iš valstybių narių kalba ir gauti atsakymą ta pačia kalba.

Europos Sąjungos individualios piliečių teisės yra įtvirtintos Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo ir Europos Sąjungos sutarties.

 

Jūsų teisės Europos Sąjungoje

Visas chartijos tekstas, informacija apie ES pagrindinių teisių chartijos taikymą ES šalių piliečiams ir chartijos sąsaja su tarptautine teise.
Europos Komisijos iniciatyvos dėl asmenų, pranešančių apie Europos Sąjungos teisės pažeidimus, apsaugos.

Dažniausiai užduodami klausimai apie ES piliečių teises

Asociatyvinė oro uosto nuotrauka
Oro keleivių teisės ES: mokesčiai, skrydžių atidėjimai ir atšaukimai, atsisakymas vežti keleivį, vėlavimas į jungiamąjį skrydį ir kt.
Asociatyvinė Europos sveikatos kortelės nuotrauka
Kortelės galiojimo laikas; tyrimai ir gydymas besimokantiems asmenims ar komandiruotiems darbuotojams; kada galima naudotis Europos sveikatos draudimo kortele ir kt.
Keliautojai traukiniu
Traukinių keleivių teisės: vėlavimas, judėjimo įrangos sugadinimas, traukinio sustabdymas dėl kliūties, gabenami daiktai.
Asociatyvinė senjorų nuotrauka
Valstybės mokamos pensijos užsienyje: Jūsų teisė į pensiją dirbus keliose ES šalyse; skirtingas pensinis amžius šalyse, kuriose buvo dirbta; pensijų įmokų gavimas, išvykus gyventi į kitą ES valstybę ir kt.