Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Europos Sąjungos vėliava
Apie Europos Sąjungą

Istorija, ES veikimas, Nobelio taikos premija

Europos Sąjunga yra unikali ekonominė ir politinė Europos šalių sąjunga, jau daugiau kaip pusę amžiaus padedanti užtikrinti taiką, stabilumą ir klestėjimą.

ES pirmtakę, Europos ekonominę bendriją, 1958 m. sudarė šešios šalys – Belgija, Italija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Prancūzija ir Vokietija. Vis daugiau Europos šalių jungėsi prie Europos ekonominės bendrijos ir 1993 m. ši bendrija buvo pavadinta Europos Sąjunga. 2020 m. sausio 31 d. Jungtinė Karalystė išstojo iš Europos Sąjungos. Dabar Europos Sąjungą sudaro 27 valstybės narės.

Pradžioje buvusi vien ekonomine sąjunga, šiandien Europos Sąjunga veikia įvairiausiose politikos srityse – nuo klimato, aplinkos ir sveikatos iki išorės santykių ir saugumo, teisingumo ir migracijos. Europos Sąjungos piliečiai dalijasi bendrąja rinka, naudojasi Europos piliečių teisėmis, juos sieja bendra Europos istorija ir kultūra.

Visų Europos Sąjungos veiksmų pagrindas – sutartys, kurioms laisva valia ir demokratiškai pritarė visos Europos Sąjungos šalys. Sutartyse yra nustatyti Europos Sąjungos tikslai, ES institucijų veikimo, sprendimų priėmimo bei ES ir valstybių narių tarpusavio santykių taisyklės.

Europos Sąjungos veiklos sritys, istorija, teisė

Europos Sąjungos šalys narės

Skaičiai ir faktai apie Europos Sąjungą

 

Pagrindinės Europos Sąjungos institucijos

Europos parlamento salė Briuselyje

atstovauja Europos Sąjungos šalių piliečiams, kurie kas 5 metus tiesiogiai renka Europos Parlamento narius. Europos Parlamentą sudaro 705 atstovai iš visų Europos Sąjungos šalių. Sprendimus dėl Europos Sąjungos teisės aktų Europos Parlamentas priima drauge su Taryba. Europos Parlamentas renka Europos Komisijos pirmininką ir tvirtina jos sudėtį. Taip pat jis tvirtina Europos Sąjungos biudžetą

Europos Vadovų Tarybos salė Briuselyje

nustato Europos Sąjungos bendrąsias politikos gaires ir prioritetus. Europos Vadovų Taryboje susitinka Europos Sąjungos šalių prezidentai arba ministrai pirmininkai. Europos Vadovų Taryba nustato pagrindinius ES prioritetus ir bendras politikos kryptis. Jos darbui vadovauja kas pustrečių metų renkamas pirmininkas.

ES Tarybos posėdis

atstovauja Europos Sąjungos šalių vyriausybėms. Visų Europos Sąjungos šalių ministrai priima sprendimus dėl Europos Sąjungos politikos ir teisės aktų. Kokios srities ministrai dalyvauja posėdyje, priklauso nuo svarstomų klausimų temos. Europos Sąjungos Taryba yra viena iš dviejų sprendimus priimančių institucijų. Europos Sąjungos Taryba sprendimus priima balsų dauguma, kai kuriais atvejais – vienbalsiai. Balsavimo Taryboje taisykles nustato Europos Sąjungos šalys. Kiekviena Europos Sąjungos šalis paeiliui 6 mėnesius vadovauja Tarybos darbui.

Europos Komisijos pastatas Berlaymont

padeda formuoti bendrą Europos Sąjungos strategiją, siūlo naujus Europos Sąjungos teisės aktus bei politiką, prižiūri, kaip jie įgyvendinami, ir valdo Europos Sąjungos biudžetą. Be to, ji atlieka svarbų darbą tarptautinio vystymosi rėmimo ir pagalbos teikimo srityse. Europos Komisiją sudaro 27 nariai, kurių kandidatūras siūlo kiekvienos šalies narės vyriausybės, o tvirtina Europos Parlamentas. Komisijos nariai atstovauja bendriems Europos Sąjungos interesams. Europos Komisijos Pirmininko kandidatūrą siūlo Europos Vadovų Taryba, o Europos Parlamentas jį oficialiai renka 5 metams.

Europos Sąjunga – 2012 m. Nobelio taikos premijos laureatė