Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2023 m. sausio 23 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 2 min

Viešosios konsultacijos dėl ES elektros energijos rinkos modelio reformos

Europos Komisija pradėjo viešas konsultacijas dėl Europos Sąjungos elektros energijos rinkos modelio reformos.

elektros lemputė

Europos Komisija pradėjo viešas konsultacijas dėl Europos Sąjungos elektros energijos rinkos modelio reformos, kurios tikslas – geriau apsaugoti vartotojus nuo pernelyg didelio kainų svyravimo, užtikrinti jų galimybę naudotis iš švarių šaltinių saugiai tiekiama energija ir padidinti rinkos atsparumą.

Dabartinė sistema daugelį metų sudarė sąlygas egzistuoti veiksmingai, gerai integruotai rinkai – tai leido ES naudotis ekonominiais bendrosios energijos rinkos pranašumais ir padėjo užtikrinti tiekimo saugumą bei spartinti priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimą. Tačiau ši sistema turi ir tam tikrų trūkumų. Šiuo metu patiriamos krizės, susijusios su dideliu elektros energijos kainų augimu ir svyravimu, ekonominę naštą yra priversti nešti galutiniai vartotojai. Todėl, norint geriau apsaugoti namų ūkius ir įmones nuo didelių energijos kainų, padidinti atsparumą ir paspartinti Europos žaliojo kurso komunikate ir plane „REPowerEU“ numatytą pertvarką, reikalinga reforma.

Labai svarbu, kad atsinaujinančiųjų išteklių energetikos plėtra ir nedidelės šių išteklių eksploatavimo sąnaudos duotų naudos visiems europiečiams – nuo didžiųjų pramoninių vartotojų iki MVĮ ir namų ūkių. Norint užtikrinti visų vartotojų galimybes tiesiogiai naudotis įperkama švaria energija, reikės rinkos priemonių, kuriomis būtų pasiekta, kad kainos ir sutartys taptų stabilesnės ir būtų grindžiamos faktinėmis energijos gamybos sąnaudomis.

Šiandien pradėtos konsultacijos padės Europos Komisijai parengti pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto – jį siekiama pateikti pirmąjį šių metų ketvirtį.

Viešųjų konsultacijų klausimai yra susiję su šiais pagrindiniais tikslais:

  • mažinti sąskaitų už elektros energiją priklausomybę nuo trumpalaikių iškastinio kuro kainų ir skatinti diegti atsinaujinančiųjų energijos išteklių technologijas;
  • gerinti rinkos veikimą, kad būtų užtikrintas tiekimo saugumas, ir naudotis visomis dujų alternatyvomis, pavyzdžiui, laikymo ir paklausos atsako priemonėmis;
  • stiprinti vartotojų apsaugą ir suteikti jiems daugiau galių;
  • didinti rinkos skaidrumą ir vientisumą ir gerinti jos priežiūrą.

Visi suinteresuotieji (ministerijų ir valdžios institucijų, nacionalinių reguliavimo institucijų, perdavimo sistemos operatorių, paskirstymo sistemos operatorių, rinkos operatorių, įmonių, vykdančių veiklą energetikos sektoriuje, pramonės vartotojų ir asociacijų, NVO ir kt. atstovai) kviečiami dalyvauti konsultacijose, užpildydami klausimyną internetu. Konsultacijos vyks iki 2023 m. vasario 13 d. (vidurnakčio Briuselio laiku).

Daugiau informacijos ir pateikti atsakymus į konsultacijos klausimus galima ČIA.

Visas pranešimas spaudai

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2023 m. sausio 23 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje