Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2023 m. balandžio 3 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 3 min

Sanglaudos fondui – 30 metų. 179 mlrd. EUR konvergencijai ir darniam vystymuisi skatinti

Sanglaudos fondui sukanka 30 metų. Per visus šiuos metus iš Sanglaudos fondo į ES ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą investuota beveik 179 mlrd. EUR.

Jaunuoliai traukinių stotyje

Sanglaudos fondas sukurtas pagal Mastrichto sutartį kaip viena būtinų bendrajai rinkai skirtų sanglaudos politikos priemonių. Jo lėšomis remiamos investicijos į transporto infrastruktūrą ir klimato bei aplinkos apsaugą. Vieni pagrindinių fondo tikslų – vandentiekos ir atliekų apdorojimo gerinimas, energijos vartojimo efektyvumo didinimas, atsinaujinančiųjų išteklių energijos skatinimas ir kelių bei geležinkelių infrastruktūros tobulinimas.

Siekiant skatinti Europos šalių ekonomikos konvergenciją, fondo lėšos skiriamos valstybėms narėms, kurių bendrosios nacionalinės pajamos (BNP) yra mažesnės nei 90 proc. ES vidurkio. Sanglaudos fondo parama, kaip ir visas finansavimas pagal sanglaudos politiką, padėjo padidinti paramą gaunančių šalių nacionalines pajamas. Airija ir Ispanija buvo pirmosios šalys, kurių BNP viršijo minėtą ribą – 90 % ES vidurkio.

Tiltai, metro, oro uostai, greitieji traukiniai ir daug kitų projektų

Sanglaudos fondo lėšomis finansuoti simbolinę reikšmę turintys projektai, pakeitę ištisus regionus ir miestus ir padėję jiems pasivyti likusią ES dalį. Pavyzdžiui, 1998 m. fondo lėšomis paremta 12,3 km Vasko da Gamos tilto statyba Lisabonoje (Portugalija). Tai ilgiausias ES tiltas. Fondo lėšomis taip pat buvo remiama Alkevos užtvanka Gvadjanos upėje Pietų Portugalijoje. Tai vienas didžiausių strateginių vandens išteklių Europoje.

Fondas taip pat labai padėjo plėtoti transeuropinį transporto tinklą (TEN-T): nutiesti ir modernizuoti 7 800 km TENT-T kelių ir 3 650 km TEN-T geležinkelių, taip pat pastatyti daug akvedukų ir tunelių. Fondo lėšomis finansuojamas tarp Elin Pelino, Vakarelo ir Kosteneco (Bulgarija) tiesiamas ilgiausias Pietryčių Europos geležinkelio tunelis. Fondo lėšos taip pat padėjo finansuoti antro geležinkelio tarp Koperio (Slovėnijos pagrindinio Adrijos jūros uosto) ir Divačos statybas. Šis geležinkelis padės gerokai padidinti krovinių vežimo pajėgumus ir užtikrins jungtį su Austrijos geležinkelių tinklu.

Ispanijoje Sanglaudos fondas padėjo pastatyti modernų greitųjų traukinių tinklą. Madridą, Barseloną ir Prancūzijos pasienį jungianti greitoji linija, kurios bendras ilgis – 804 kilometrai, yra viena pagrindinių jungčių tarp Ispanijos ir kitų Europos šalių.

Lenkijoje fondo lėšomis remta geležinkelio linija tarp Varšuvos ir Gdynės padėjo pagerinti keleivių vežimą Baltijos–Adrijos jūrų koridoriumi. Tarp pagrindinių Lenkijos miestų važiuoja modernūs riedmenys.

Fondo lėšos taip pat investuotos į darnųjį viešąjį transportą miestuose, pavyzdžiui, į Varšuvos, Budapešto, Bukarešto, Sofijos ir Prahos metro. Bratislavoje Sanglaudos fondo parama padėjo nutiesti Petržalkos tramvajaus liniją, apimančią žymų tiltą.

Be to, fondo lėšos padėjo pastatyti oro uostus, padedančius gerinti susisiekimą su valstybėmis narėmis, kurios į ES įstojo XXI a. pirmojo dešimtmečio pradžioje. Keletas pavyzdžių – Talino, Varšuvos, Vroclavo ir Žešuvo oro uostai.

Kova su klimato kaita ir aplinkos bei piliečių sveikatos apsauga

Fondo lėšomis taip pat remtos investicijos į infrastruktūrą. Be kita ko, 6 mln. žmonių suteikta prieiga prie švaraus geriamojo vandens, o 10,5 mln. žmonių – prie nuotekų valymo įrenginių. Be to, fondo lėšos padėjo perdirbti 4,2 mln. tonų komunalinių atliekų.

Aplinkos požiūriu labai svarbus projektas, kuriuo siekiama žalios ir tvarios ekonomikos ir kuriuo pagerinta tūkstančių piliečių gyvenimo kokybė, – atliekų apdorojimo įrenginys Aleksandrupolyje (Graikija), leidžiantis 60 proc. sumažinti iš keturių Rodopės nomo savivaldybių ir dviejų Evro nomo savivaldybių surenkamų atliekų kiekį.

Maltos Pietų nuotekų valymo infrastruktūra ir didžiausių Latvijos aglomeracijų vandentvarka padėjo piliečių labui pagerinti nuotekų valymą ir geriamojo vandens kokybę.

Švarios energijos srityje Sanglaudos fondo lėšomis remtas atsinaujinančiųjų išteklių energiją naudojančių technologijų diegimas Lietuvoje – elektros energija užtikrinta beveik 20 000 namų ūkių.

Fondo lėšos investuotos ir į apsaugos nuo miškų gaisrų projektus, skirtus 8,3 mln. žmonių, ir į apsaugos nuo potvynių sistemas, skirtas 11,4 mln. žmonių. Pavyzdžiui, Vengrijoje pastatyta apsaugos nuo potvynių sistema ir rezervuaras, padėsiantys apsaugoti Aukštutinės Tisos teritoriją nuo Tisos upės potvynių.

Sanglaudos fondo lėšos šiuo metu skiriamos 15 valstybių narių, kurių BNP vienam gyventojui 2021–2027 m. susitarimo dėl daugiametės finansinės programos sudarymo metu buvo mažesnės nei 90 proc. ES vidurkio. Tai Bulgarija, Čekija, Estija, Graikija, Kroatija, Kipras, Latvija, Lietuva, Vengrija, Malta, Lenkija, Portugalija, Rumunija, Slovakija ir Slovėnija.

Daugiau informacijos:

Pranešimas spaudai

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2023 m. balandžio 3 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje