Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2022 m. spalio 28 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 3 min

EK pasiūlė atnaujinti civiliniam naudojimui skirtų šaunamųjų ginklų importo, eksporto ir tranzito ES taisykles

Europos Komisija pasiūlė atnaujinti civiliniam naudojimui skirtų šaunamųjų ginklų importo, eksporto ir tranzito ES taisykles.

EGF - ginkluotė
Europos Sąjunga, 2018

Europos Komisija pasiūlė atnaujinti civiliniam naudojimui skirtų šaunamųjų ginklų importo, eksporto ir tranzito ES taisykles. Manoma, kad ES civiliai gyventojai turi net 35 mln. neteisėtų šaunamųjų ginklų, o Šengeno informacinėje sistemoje yra užregistruota apie 630 000 pavogtų arba dingusių šaunamųjų ginklų. Atnaujintomis taisyklėmis bus palengvinta teisėta prekyba civiliniam naudojimui skirtais šaunamaisiais ginklais ir sumažinta šaunamųjų ginklų gamintojams, prekiautojams ir naudotojams tenkanti administracinė našta. Peržiūrėtomis taisyklėmis bus padidintas saugumas ir sprendžiama neteisėtos prekybos šaunamaisiais ginklais problema, taip pat bus sudarytos sąlygos vykdyti koordinuotą kontrolę ir atlikti rizikos vertinimą, kad būtų pagerintas šaunamųjų ginklų atsekamumas.

Už europinės gyvensenos propagavimą atsakingas Europos Komisijos pirmininkės pavaduotojas Margaritis Schinas kalbėjo: „Prekyba šaunamaisiais ginklais prisideda prie organizuoto nusikalstamumo ES ir skatina politinį nestabilumą ES kaimynystėje. Vystantis greitam siuntų pristatymui ir naujoms technologijoms, neteisėta prekyba šaunamaisiais ginklais įgyja naujų formų, kad būtų išvengta kontrolės. Mes, teisės aktų leidėjai, turime žengti koja kojon su laiku. Mūsų siūloma reforma bus panaikintos galiojančių taisyklių spragos, dėl kurių taisyklės dažnai apeinamos ir šaunamieji ginklai neteisėtai gabenami bei nukreipiami į ES.“

Atnaujintos taisyklės apims:

  • aiškias ir vienodas procedūras, taikomas civiliniam naudojimui skirtų šaunamųjų ginklų, jų pagrindinių komponentų, šaudmenų ir dujinių bei signalinių ginklų importui, eksportui ir tranzitui. Pavyzdžiui, pagal dabartinį pasiūlymą šaunamųjų ginklų gamintojai, prekiautojai ir naudotojai bus atleisti nuo mokesčio už importo ar eksporto leidimo gavimą;
  • supaprastintas importo ir eksporto procedūras, taikomas medžiotojams, sportinio šaudymo atstovams ir parodų dalyviams: pavyzdžiui, iš Europos šaunamojo ginklo leidimą turinčių medžiotojų nebus reikalaujama išankstinio importo ar eksporto leidimo;
  • naują ES elektroninę licencijavimo sistemą šaunamųjų ginklų gamintojams ir prekiautojams, kad jie galėtų kreiptis dėl importo ir eksporto leidimų, pakeisiančią skirtingas ir dažniausiai popieriniais dokumentais pagrįstas nacionalines sistemas. Ši nauja bepopierė sistema leis pareiškėjams sutaupyti laiko ir supaprastinti procesą. Sistema taip pat bus prijungta prie ES muitinės vieno langelio aplinkos;
  • griežtus techninius standartus, taikomus dujiniams ir signaliniams ginklams, kurie yra priemonės, pagamintos taip, kad jomis galima būtų šaudyti tik tuščiaisiais šoviniais, ašarinėmis dujomis ar dirginančiaisiais šaudmenimis. Tai padės išvengti jų perdirbimo į mirtinus šaunamuosius ginklus. Visi tokie ginklai, neatitinkantys šių standartų, turės būti importuojami kaip šaunamieji ginklai. Europos Komisija taip pat sudarys dujinių ir signalinių ginklų, kurių negalima perdirbti, t. y. priemonių, kurių negalima perdirbti taip, kad iš jų būtų galima paleisti šratą, kulką ar sviedinį, sąrašą;
  • griežtesnes šaunamųjų ginklų komponentų pusgaminių taisykles. Jie bus importuojami tik licencijuotų prekiautojų ir tarpininkų, taip sumažinant savadarbių nepažymėtų ar neregistruotų šaunamųjų ginklų (vadinamųjų ginklų vaiduoklių) grėsmę;
  • pavojingesnių šaunamųjų ginklų galutinio naudotojo pažymėjimą. Šiuo dokumentu bus patvirtinama, kad pirkėjas yra galutinis prekių gavėjas ir neketina jų perduoti kitam asmeniui. Tai sumažins šaunamųjų ginklų nukreipimo iš teisėtos rinkos į juodąją rinką eksportuojant ar eksportavus riziką;   
  • griežtus atsisakymų išduoti importo arba eksporto leidimus patikrinimus. Nacionalinės valdžios institucijos turės patikrinti, ar prašymą išduoti leidimą pateikusiam asmeniui anksčiau nebuvo atsisakyta išduoti leidimą kitoje ES valstybėje narėje. Informacija apie atsisakymą asmeniui išduoti importo arba eksporto leidimą bus dalijamasi su kitomis ES valstybėmis narėmis. Tai užkirs kelią tam, kad tokie asmenys įgytų atitinkamą leidimą kitoje ES valstybėje narėje.

Daugiau informacijos

Visas pranešimas spaudai

Pasiūlymas dėl reglamento dėl šaunamųjų ginklų, jų pagrindinių komponentų ir šaudmenų importo, eksporto ir tranzito priemonių

Klausimai ir atsakymai. ES reglamento dėl šaunamųjų ginklų peržiūra

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2022 m. spalio 28 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje