Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Asociatyvinė skaitmenizacijos nuotrauka (apkarpyta)
Skaitmenizacija

ES skaitmeninė pažanga ir skaitmeninis dešimtmetis

Europos Komisija siekia, kad perėjimas prie skaitmeninių technologijų būtų naudingas visiems. Skaitmeniniai sprendimai, kuriuos įgyvendinant pirmenybė teikiama žmonėms:

  • atvers naujų galimybių įmonėms;
  • paskatins patikimų technologijų plėtrą;
  • puoselės atvirą ir demokratinę visuomenę;
  • sudarys sąlygas gyvybingai ir tvariai ekonomikai;
  • padės kovoti su klimato kaita ir pereiti prie žaliosios ekonomikos.

Lietuvos skaitmeninė pažanga

Nuo 2014 m. Europos Komisija stebi valstybių narių skaitmeninę pažangą teikdama Skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės indekso (DESI) ataskaitas. DESI ataskaitas sudaro šalių profiliai ir teminiai skyriai.

2022 m. skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės indekso (DESI) duomenimis, Lietuva užima 14-ą vietą tarp 27 ES valstybių narių. Skaitmeninių viešųjų paslaugų srityje šalies rezultatai labai geri, žmogiškasis kapitalas ir skaitmeninių technologijų integravimas atitinka ES vidurkį ir tik junglumo, visų pirma 5G srityje, rezultatai yra prastesni. Pagal daugelį indikatorių esant vidutinių verčių lygyje, Lietuvos skaitmeninė plėtra sulėtėjo, taip pat geriausiai išsivysčiusių ES šalių prisivijimo tempas per pastaruosius penkerius metus nebuvo toks spartus koks galėjo būti.

DESI_2022_LT

 

Lietuva Skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės pažangos indekse (DESI)

ES Skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės pažangos indeksas (DESI)

ES skaitmeninė strategija

Šiais metodais Europos Sąjunga sieks tapti pasaulinės skaitmeninės ekonomikos pavyzdžiu, rems besivystančių šalių perėjimą prie skaitmeninių technologijų bei parengs skaitmeninius standartus ir tarptautiniu mastu skatins jų taikymą.

Galiausiai, ES skaitmeninė strategija bus naudinga Europos piliečiams ir jų gyvenimo kokybės gerėjimui, įmonėms ir jų augimui bei aplinkai, kuri patirs mažesnį poveikį klimatui.

ES skaitmeninė ateitis

 

Skaitmeninis dešimtmetis

2021 m. Europos Komisija pateikė Europos skaitmeninės transformacijos iki 2030 m. viziją ir išdėstė, kaip ją pasiekti. Ši ES skaitmeninio dešimtmečio vizija – skaitmeninės politikos kelrodis – apima keturis pagrindinius aspektus:

Skaitmeninės politikos kelrodis
Įgūdžiai Saugi ir tvari infrastruktūra Įmonių skaitmeninė transformacija Viešųjų paslaugų skaitmenizacija

20 mln. informacijos ir ryšių technologijų (IRT) specialistų bei įgyvendinama lyčių konvergencija;

gigabitinis ryšys kiekvienam, 5G ryšys visur;

75 proc. ES įmonių naudos debesijos / dirbtinio intelekto / didžiųjų duomenų technologijas; pagrindinės viešosios paslaugos tampa visiškai internetinės;
bent 80 proc. gyventojų turi pagrindinius skaitmeninius įgūdžius padvigubinta pasaulinės pažangiųjų puslaidininkių gamybos ES dalis; dėl įmonių veiklos plėtros ir finansavimo – dvigubai didesnis ES vienaragių skaičius; visi ES piliečiai turės prieigą prie e. sveikatos įrašų;
  10 000 neutralaus poveikio klimatui labai saugių tinklo paribio mazgų; daugiau nei 90 proc. mažų bei vidutinių įmonių pasieks bent bazinį skaitmeninį intensyvumo lygį. 80 proc. ES piliečių naudos skaitmeninę tapatybę.
  pirmasis kvantinių technologijų kompiuteris    

Įgyvendinti 2030 m. ES skaitmeninius užmojus Komisijai padės:

  • tikslai ir trajektorijų prognozės,
  • tvirta bendra valdymo sistema, pagal kurią stebima pažanga ir šalinami trūkumai,
  • daugiašaliai projektai, įgyvendinami derinant ES, valstybių narių ir privačiojo sektoriaus investicijas.

Europos skaitmeninis dešimtmetis bus finansuojamas iš ES biudžeto, valstybių narių ir pramonės. Valstybės narės įsipareigojo skirti bent 20 proc. savo Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planų biudžeto skaitmenizacijai.

Dažniausiai užduodami klausimai

 

Duomenų apsauga

2018 m. visoje ES buvo labiau sustiprinta duomenų apsauga, pradėjus įgyvendinti Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR). Reglamentas yra svarbus žingsnis siekiant skaitmeniniame amžiuje stiprinti pagrindines asmenų teises ir sudaryti palankesnes sąlygas vykdyti verslo veiklą nustatant aiškesnes bendrojoje skaitmeninėje rinkoje įmonėms ir viešojo sektoriaus institucijoms taikomas taisykles. Taikant vieną teisės aktą pašalinami įvairių nacionalinių sistemų skirtumai ir nereikalinga administracinė našta.

Be to, 2020 m. Europos Komisija pateikė naują ES kibernetinio saugumo strategiją. Šia strategija siekiama apsaugoti pasaulinį atvirą internetą pasitelkiant ir patobulinant visas priemones ir išteklius, kuriais visiems užtikrinamas saugumas ir ginamos Europos vertybės bei pagrindinės teisės.

ES duomenų apsauga

 

Skaitmeninės priemonės

Kita Europos Komisijos iniciatyva – WiFi4EU – nemokama prieiga prie belaidžio vietinio tinklo („Wi-Fi“) Europos parkuose, aikštėse, bibliotekose, ligoninėse, muziejuose ir kitose vietose. Wifi4EU iniciatyvoje dalyvauja 58 Lietuvos savivaldybės (2021 m. spalio 20 d. duomenimis).

Europos Komisija taip pat aktyviai kovoja su melagingomis naujienomis ir padidino socialinių tinklų platformų atsakomybę atrenkant dezinformaciją.

ES skaitmeniniai prioritetai