Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Vilnius, verslo centrai, asociatyvinė nuotrauka ekonomikos skilčiai (apkarpytas)
Ekonomika

ES ekonomikos politika: ekonomikos atsigavimas po COVID-19 pandemijos

Lietuvos ekonomika yra stipriai priklausima nuo tarptautinės prekybos, kuri yra labai pažeidžiama globalių krizių, kaip COVID-19.

Nepaisant to, Lietuvos narystė ES reiškia, jog Lietuva gali naudotis bendra 27 valstybių narių galia atsigaunant po netikėtų finansinių sukrėtimų bei kuriant ilgalaikį ekonomikos augimą ir fiskalinį stabilumą.

Narystė Europos Sąjungoje padėjo Lietuvos ekonomikai suklestėti ir tapti sparčiai augančia laisvos rinkos ekonomika. Lietuvos buvimas bendros vidaus rinkos dalimi, euro įsivedimas bei ES fiskalinės politikos koordinavimas leidžia užtikrinti, jog Lietuvos ekonomika būtų stabili bei konkurencinga.

Ekonomikos atsigavimas po COVID-19 pandemijos

ES ilgalaikis biudžetas

Europos Sąjungos biudžetas yra sudaromas 7 metų laikotarpiui ir yra vadinamas daugiamete finansine programa (DFP). Biudžetas grindžiamas Europos Komisijos pasiūlymais, dėl kurių valstybės narės derasi ir dėl kurių susitaria Europos Vadovų Taryba bei ES Taryba. Šį biudžetą taip pat turi patvirtinti Europos Parlamento nariai. Dabartinis ES biudžetas yra numatytas 2021-2027 m. laikotarpiui.

Dabartinis ilgalaikis biudžetas yra unikalus, nes jis yra pateikiamas kartu su ekonomikos gaivinimo priemone „NextGenerationEU“ ir sudaro 2,018 trln. EUR. (iš jo 1,211 trln. EUR sudaro ilgalaikis biudžetas, o 806,9 mlrd. EUR ekonomikos gaivinimo priemonė „Next Generation EU“.

Kiekviena valstybė narė turi finansiškai prisidėti prie DFP. Kiekvienos šalies įnašas į DFP apskaičiuojamas skirtingai, tačiau sąžiningai ir atsižvelgiant į valstybės poreikius.

Remiantis 2014–2019 m. Komisijos finansinių ataskaitų duomenimis ir 2020 m. Finansų ministerijos informacija, išmokos iš ES biudžeto Lietuvai 2014–2020 m. siekė 11,95 mlrd. EUR, tuo tarpu per šiuos septynerius metus Lietuvos įmokos į ES biudžetą – 2,99 mlrd. EUR.

Taigi Lietuva už kiekvieną įmokėtą eurą į ES biudžetą „atgavo“ 4 EUR.

 

Europos semestras

2010 m. pradėtas įgyvendinti Europos semestras suteikia valstybėms narėms galimybę visus metus koordinuoti savo ekonominę ir socialinę politiką ir spręsti galimas ES problemas.

Europos semestro tikslai:

  • Užtikrinti patikimus viešuosius finansus (kad būtų išvengta per didelės valdžios sektoriaus skolos).
  • Užkirsti kelią perviršiniam makroekonominiam disbalansui ES.
  • Remti struktūrines reformas, kad būtų kuriama daugiau darbo vietų ir skatinamas ekonomikos augimas.
  • Skatinti investicijas.

Europos Komisija kasmet atlieka išsamią kiekvienos valstybės narės biudžeto plano, jos makroekonominių problemų ir struktūrinių reformų poreikio analizę. Po to ji ES šalių vyriausybėms pateikia konkrečioms šalims skirtų rekomendacijų kitiems 12–18 mėnesių pasiūlymus.

Kad Lietuva taptų atsparesnė kylančiams iššūkiams, EK Lietuvai rekomenduoja investuoti į žaliąją ir skaitmeninę transformaciją, spartinti atsinaujinančią energetiką, gerinti socialinių paslaugų teikimą, stiprinti ligų prevenciją ir pan. Šios ir kitos numatytos reformos padėtų Lietuvai spręsti ilgalaikes struktūrines problemas, didinti Lietuvos ekonomikos atsparumą bei prisitaityti prie žaliosios ir skaitmeninės pertvarkos. Šioms reformoms vykdyti ES skyrė 2,2 mlrd. eurų subsidijų per ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę „NextGenerationEU“.

Europos semestro dokumentai Lietuvai

 

Ekonominė ir pinigų sąjunga

EPS ekonominės politikos atsakomybės yra pasidalintos tarp valstybių narių ir ES institucijų, tarp kurių yra Europos Komisija, valstybių progresą.

Europos centrinis bankas (ECB) yra ES institucija, atsakinga už efektyvią, koordinuotą pinigų politiką eurozonoje. ECB užtikrina kainų stabilumą ir euro valiutos vertės pastovumą.

Nacionalinės vyriausybės tuo tarpu reguliuoja kitas ekonomikos politikas: fiskalinę politiką, susijusią su valstybės biudžetu, bei mokesčių politiką.

Praktiškai EPS reiškia:

  • Valstybių narių ekonominės politikos formavimo koordinavimas
  • Fiskalinės politikos koordinavimas, visų pirma ribojant valdžios sektoriaus skolą ir deficitą
  • Europos centrinio banko (ECB) vykdoma nepriklausoma pinigų politika
  • Bendros taisyklės ir finansų įstaigų priežiūra euro zonoje
  • Bendra valiuta ir euro zona