Skip to main content
Europos Komisijos logotipas
Atstovybė Lietuvoje
ES solidarumas ir parama Ukrainai

Kaip ES padeda Ukrainai?

Europos Sąjunga vieningai solidarizuojasi su Ukraina ir toliau kartu su tarptautiniais partneriais rems Ukrainą ir jos žmones, be kita ko, teikdama papildomą politinę, finansinę ir humanitarinę paramą.

Europos Sąjunga greitai ir ryžtingai reagavo į Rusijos agresiją priimdama papildomas ribojamąsias priemones, kurių pasekmės Rusijai bus didžiulės ir griežtos.

Šiame puslapyje pateikiama svarbiausia aktuali informacija apie karą Ukrainoje ir ES atsaką, pritaikyta tolimesniam viešinimui.

Visa detali informacija apie karą Ukrainoje ir praktinė informacija nuo karo nukentėjusiems asmenims skelbiama čia.

Europos Sąjungos veiksmai dėl Rusijos agresijos Ukrainoje

Vasario 23 – kovo 9 dienomis Europos Sąjunga patvirtino keturis sankcijų paketus, nukreiptus prieš Rusijos Federaciją, Baltarusijos Respubliką ir su Ukrainos invazija susijusiems asmenims, siekiant sustabdyti karinę agresiją prieš Ukrainą ir jos žmones.

ES sankcijos Kremliaus režimui, 2022-04-11 informacija

Europos Sąjunga didina paramą Ukrainai

  • Humanitarinė pagalba. 500 mln. EUR iš ES biudžeto skiriama tragiškiems humanitariniams karo padariniams šalinti tiek Ukrainoje, tiek už jos ribų. Iš šios sumos 90 mln. EUR skirta humanitarinei pagalbai, kuri jau naudojama siekiant aprūpinti žmones maistu ir vandeniu, suteikti sveikatos priežiūros paslaugas ir pastogę, taip pat padėti tenkinti pagrindinius pažeidžiamiausių žmonių poreikius.
  • Sienų valdymo rėmimas. Europos Komisija paskelbė veiklos gaires, kad padėtų valstybių narių sienos apsaugos pareigūnams prie sienos su Ukraina veiksmingai valdyti atvykstančius asmenis ir sutrumpinti laukimo laiką, kartu išlaikant aukštą saugumo lygį
  • Bėgančių asmenų apsauga ir priėmimo pajėgumų rėmimas. Kovo 2 d. Europos Komisija pasiūlė pradėti taikyti Laikinosios apsaugos direktyvą. Pagal šį pasiūlymą nuo karo bėgantiems žmonėms ES bus suteikta laikinoji apsauga, o tai reiškia, kad jiems bus suteikti leidimai gyventi ES, galimybė mokytis ir patekti į darbo rinką.
  • Sanglaudos politikos veiksmai pabėgėliams Europoje. Tai suteiks daugiau lankstumo iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF), Europos socialinio fondo (ESF) ir Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo (EPLSAF) finansuoti įvairias iš Ukrainos bėgančių žmonių rėmimo priemones. Pavyzdžiui, šie sanglaudos fondai gali būti naudojami investicijoms į švietimą, užimtumą, būstą, sveikatos priežiūros ir vaikų priežiūros paslaugas, o EPLSAF atveju – į pagrindinę materialinę pagalbą, pvz., maistą ir drabužius.
    Pagalba Ukrainai

 

Europos Sąjunga pirmą kartą naudoja Europos biudžetą ginklams įsigyti ir pristatyti į puolamą šalį. ES Taryba patvirtino papildomus 500 mln. eurų Ukrainos gynybai remti. Iš Europos taikos priemonės Ukrainos ginkluotojų pajėgų paramai viso skiriama 1 mlrd. eurų.

Pagal šią priemonę bus finansuojamas tiek aprūpinimas įranga bei reikmenimis, pavyzdžiui, asmeninėmis apsaugos priemonėmis, pirmosios pagalbos rinkiniais ir degalais, tiek mirtinai jėgai panaudoti gynybos tikslais skirtos karinės įrangos ir platformų tiekimas.

Daugiau informacijos

ES kova su dezinformacija

Šiuo metu galime išgirsti daug melagingos informacijos dėl situacijos Ukrainoje. Tokia informacija kelia dar didesnę grėsmę mums visiems. Siekiame paneigti sklindantį melą, susijusį su Rusijos agresija prieš Ukrainą.

Faktai apie karą Ukrainoje

Europos Sąjunga yra įvedusi sankcijas Kremliaus propagandos kanalams „Russia Today“ ir „Sputnik“ sustabdydama jų turinio sklaidą visomis priemonėmis Europoje. Šie kanalai yra Rusijos informacinio karo ginklai, tikslingai veikiantys viešąją nuomonę ir dirbantys ranka rankon su kitomis strateginėmis Rusijos agentūromis, įskaitant slaptąsias tarnybas. Kodėl šie dezinformacijos kanalai yra žalingi ir ką svarbu apie juos žinoti? Sužinokite 7 faktus apie juos:

7 faktai apie Rusijos propagandą

ES kovos su dezinformacija tinklas

Rusija dezinformaciją į Europos Sąjungą skleidžia jau daug metų, todėl 2015 m. buvo įsteigtas EUvsDisinfo projektas, kurio tikslas atremti ir paneigti Rusijos skleidžiamą melą. EUvsDisinfo puslapyje yra nuolatos dekonstruojami įvairūs mitai ir melagienos. Jame pateikiama patikrinta informacija įvairiomis kalbomis, tame tarpe ir rusiškai, ukrainietiškai, baltarusiškai.

Daugiau informacijos

ES solidarumas su Ukraina

ES partnerystė su Ukraina

Komunikatas dėl Europos solidarumo su pabėgėliais ir tais, kurie bėga nuo karo Ukrainoje

Interneto svetainė. Perkėlimas į ES. Informacija nuo karo Ukrainoje bėgantiems žmonėms