Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2022 m. lapkričio 4 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 1 min

Tarpvalstybiniam bendradarbiavimui su Ukraina sveikatos, aplinkos ir administracinių gebėjimų srityje – daugiau kaip 66 mln. eurų

Pagal pirmąją Europos Komisijos patvirtintą tarpvalstybinio bendradarbiavimo programą „INTERREG NEXT Vengrija-Slovakija, Rumunija-Ukraina“ daugiau kaip 66 mln. eurų bus skirta tarpvalstybiniam bendradarbiavimui su Ukraina.

ES ir Ukrainos vėliavos

Pagal pirmąją Europos Komisijos patvirtintą tarpvalstybinio bendradarbiavimo programą „INTERREG NEXT Vengrija-Slovakija, Rumunija-Ukraina daugiau kaip 66 mln. eurų bus skirta tarpvalstybiniam bendradarbiavimui su Ukraina.

Programa apima 2021–2027 m. laikotarpį. Pagal šią sanglaudos politikos programą trys valstybės narės (Vengrija, Slovakija ir Rumunija) ir Ukraina bendradarbiaus siekdamos vienodų galimybių naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis ir didesnio savo sveikatos sistemų atsparumo. Pagal programą taip pat bus remiami tvarūs prisitaikymo prie klimato kaitos ir nelaimių rizikos prevencijos sprendimai. Dalyvaujančios šalys taip pat bendradarbiaus siekdamos apsaugoti gamtą, skatinti žaliąją infrastruktūrą ir stiprinti tvarų turizmą.

Už sanglaudą ir reformas atsakinga Europos Komisijos narė Elisa Ferreira sakė: „Ši programa yra bendros ES paramos Ukrainai ir tvirto solidarumo su ja dalis. Pagal sanglaudos politiką INTERREG padės Ukrainai ir su ja besiribojančioms valstybėms narėms spręsti bendrus uždavinius ir pasinaudoti bendromis galimybėmis. Ukraina yra Europos šeimos dalis, o tai yra dar vienas apčiuopiamas bendradarbiavimo siekiant bendro tikslo ženklas.“

Programa taip pat padės suderinti ES valstybių narių ir Ukrainos veiksmingo viešojo administravimo standartus. Projektais bus skatinamas teisinis ir administracinis bendradarbiavimas siekiant pašalinti bendras kliūtis pasienio regionuose, kartu skatinant piliečių, pilietinės visuomenės ir institucijų bendradarbiavimą.

2021–2027 m. INTERREG NEXT bendradarbiavimo programoms iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF), Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonės (KVTBP) ir Pasirengimo narystei pagalbos priemonės (IPA) bus skirta 1,1 mlrd. eurų. Tuo pačiu laikotarpiu beveik 600 mln. eurų bus skirta penkioms INTERREG programoms, kuriomis remiama valstybių narių ir Ukrainos tarpvalstybinio ir tarptautinio bendradarbiavimo veikla.

Pranešimas spaudai anglų kalba skelbiamas čia.

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2022 m. lapkričio 4 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje