Pereiti prie pagrindinio turinio
Europos Komisijos logotipas
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2022 m. gruodžio 21 d.Atstovybė Lietuvoje

Tarp 35-ių ES finansavimui atrinktų karinio mobilumo projektų – ir du Lietuvos projektai

Europos Komisija spartina 35-ių karinio mobilumo projektų,skirtų padėti transportuoti karius ir įrangą transeuropiniu transporto tinklu (TEN-T), finansavimą.

Karinis mobilumas
Europos Sąjunga, 2018

Europos Komisija spartina 35-ių karinio mobilumo projektų,skirtų padėti transportuoti karius ir įrangą transeuropiniu transporto tinklu (TEN-T), finansavimą. Europos Komisija šių projektų biudžetą padidino nuo 330 mln. eurųiki616 mln.eurų. Projektai padėsEuropos ginkluotosioms pajėgoms geriau ir greičiau reaguoti į krizes, kylančias prie ES išorės sienų ir už jų.

Šie 35 projektai buvo atrinkti iš projektų, pateiktų pagal antrąjį kvietimą teikti paraiškas dėl karinio mobilumo pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonės (angl. CEF) programą. Europos Komisija mokės dotacijas, kuriomis bus bendrai finansuojamos visos numatomos projekto išlaidos. Tarp atrinktų 35 projektų – ir du Lietuvospateikti projektai.

Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas Marius Vaščega sakė: „Rusijos agresijos karo prieš Ukrainą kontekste investicijų į dvigubos paskirties – civilinės ir karinės – transporto infrastruktūros projektus svarba tik dar labiau sustiprėjo. Šis kvietimas teikti paraiškas buvo labai konkurencingas. Atrinkti projektai 17-oje šalių. Džiaugiuosi, kad atrinkti ir du Lietuvos projektai – tai dviejų magistralinio kelio „Via Baltica“ ruožų nuo Marijampolės iki Lietuvos ir Lenkijos sienos rekonstravimas.

Europos Komisija antrąjį kvietimą karinio mobilumo projektams paskelbė 2022 m. gegužės 12 d. Europos Sąjungos valstybėms narėms gruodžio 20 d. patvirtinus atrinktus projektus, Europos Komisija netrukus priims finansavimo sprendimą. Po to Europos klimato, infrastruktūros ir aplinkos vykdomoji įstaiga (CINEA) pasirašys dotacijų susitarimus su atrinktų projektų vykdytojais.

Pagal CEF Transporto programą 2021–2027 m. laikotarpiu numatyta skirti 25,8 mlrd. eurų dotacijų, skirtų bendrai finansuoti TEN-T projektus ES valstybėse narėse. Kariniam mobilumui stiprinti visoje ES 2021–2027 m. pagal CEF numatytas 1,69 mlrd. eurų biudžetas. Pagal pirmąjį kvietimą teikti paraiškas 2021 m. finansavimas skirtas 22-iems atrinktiems projektams, kurių vertė – 339 mln. eurų, ir dabar jie įgyvendinami visoje ES.

Daugiau informacijos pateikiama ČIA.

Pagal antrąjį kvietimą atrinktų projektų sąrašas pateikiamas ČIA.

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2022 m. gruodžio 21 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje