Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2023 m. sausio 26 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 2 min

Siekdamas laikytis ES taisyklių „Google“ įsipareigojo vartotojams suteikti aiškesnę ir tikslesnę informaciją

Siekdamas toliau derinti savo praktiką su ES teise, visų pirma dėl skaidrumo ir aiškios informacijos vartotojams stygiaus, „Google“ įsipareigojo atlikti kai kurių savo produktų ir paslaugų pakeitimus.

Asociatyvinė skaitmenizacijos nuotrauka

Siekdamas toliau derinti savo praktiką su ES teise, visų pirma dėl skaidrumo ir aiškios informacijos vartotojams stygiaus, „Google“ įsipareigojo atlikti kai kurių savo produktų ir paslaugų pakeitimus. Po 2021 m. pradėtų diskusijų su Bendradarbiavimo vartotojų apsaugos srityje tinklu (BVAS tinklas), kurias koordinavo Europos Komisija, o vadovavo Nyderlandų vartotojų ir rinkų institucija bei Ekonominės inspekcijos generalinė direkcija, „Google“ sutiko išspręsti institucijų iškeltus klausimus ir atlikti pakeitimus „Google Store“, „Google Play Store“, „Google Hotels“ ir „Google Flights“ siekiant užtikrinti atitiktį ES vartotojų taisyklėms.

Už teisingumą atsakingas Europos Komisijos narys Didier Reyndersas sakė: „Net ir dabar, praėjus kone trims metams nuo COVID-19 pandemijos pradžios ir susijusių izoliavimo priemonių, matome, kad vis daugiau vartotojų internetu planuoja savo atostogas, įsigyja pirkinius ar peržiūri atsiliepimus. ES vartotojai turi teisę gauti aiškią ir išsamią informaciją, kad galėtų priimti informacija pagrįstus sprendimus. „Google“ įsipareigojimai yra žingsnis į priekį reikiama linkme. Raginame, kad „Google“ visapusiškai laikytųsi Geografinio blokavimo reglamento siekiant užtikrinti vartotojams vienodas teises ir prieigą prie to paties turinio, kad ir kurioje ES vietoje jie būtų.“

Įsipareigojimų apžvalga

Pasibaigus diskusijoms „Google“ įsipareigojo apriboti savo teisę vienašališkai atlikti užsakymų pakeitimus, susijusius su kaina ar atšaukimu, ir sukurti el. pašto adresą, kuriuo galėtų naudotis tik vartotojų apsaugos institucijos, siekiančios pranešti apie neteisėtą turinį ir prašančios jį pašalinti.

Be to, „Google“ sutiko taip pakeisti savo praktiką:

„Google Flights“ ir „Google Hotels“:

  • aiškiai nurodyti vartotojams, ar jie sutartį sudaro tiesiogiai su „Google“, ar pastarasis veikia kaip tarpininkas;
  • paaiškinti kainą, kuri naudojama kaip bazinė kaina platformoje skelbiant nuolaidas, kaip ir tai, kad „Google Hotels“ atsiliepimų netikrina;
  • patvirtinti tokius pat skaidrumo įsipareigojimus kaip ir kitų didelių apgyvendinimo platformų operatorių, kiek tai susiję su jų informacijos, pavyzdžiui, apie kainas ar prieinamumą, pateikimo vartotojams būdu.

„Google Play Store“ ir „Google Store“:

  • pateikti aiškią ikisutartinę informaciją apie pristatymo išlaidas, teisę atsisakyti sutarties ir galimybę pasinaudoti remonto arba pakeitimo paslaugomis. Be to, „Google“ taip pat sudarys sąlygas lengviau gauti informacijos apie bendrovę (pvz., juridinį pavadinimą ir adresą) ir tiesioginius bei veikiančius kontaktinius centrus (pvz., pasitelkiant gyvai telefonu kalbantį darbuotoją);
  • išaiškinti, kaip naršyti įvairiose šalyse esančiose „Google Play Store“ versijose ir informuoti kūrėjus apie jų prievolę pagal Geografinio blokavimo reglamentą visoje ES užtikrinti prieigą prie jų programėlių, taip pat suteikti vartotojams galimybę naudotis mokėjimo priemonėmis bet kurioje ES šalyje.

Tolesni veiksmai

Bendradarbiavimo vartotojų apsaugos srityje tinklas aktyviai stebės, kaip laikomasi šių įsipareigojimų, o nacionalinės valdžios institucijos prižiūrės ir užtikrins, kad jų būtų laikomasi tais atvejais, kai liks neišspręstų klausimų. Visų pirma dėl to, kad liko viena vis dar nevisiškai Geografinio blokavimo reglamento nuostatas atitinkanti „Google“ praktika: bendrovė šalyje, kurioje laikinai gyvena naudotojas, taiko techninius programėlių, kurios paprastai joje yra prieinamos, naudojimo apribojimus. „Google“ nurodė, kad kartą per metus naudotojai gali pasikeisti gyvenamąją šalį ir naudotis vietinėmis programėlėmis ir žaidimais kitoje valstybėje narėje. Tačiau po šio pakeitimo galima prarasti įgytą turinį ir kredito likutį, o tai laikoma Geografinio blokavimo reglamento pažeidimu.

Daugiau informacijos:

Visas pranešimas spaudai

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2023 m. sausio 26 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje