Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2022 m. sausio 14 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 2 min

Programa „Kūrybiška Europa“. 2022 m. padidintas biudžetas kultūros ir kūrybos sektoriams remti

Europos Komisija priėmė programos „Kūrybiška Europa“ 2022 m. darbo programą, o vėliau bus paskelbti atitinkami kvietimai teikti pasiūlymus.

Kūrybiška Europa

Europos Komisija priėmė programos „Kūrybiška Europa2022 m. darbo programą, o vėliau bus paskelbti atitinkami kvietimai teikti pasiūlymus. Pagal programą „Kūrybiška Europa“, kuriai skirtas apie 385 mln. EUR biudžetas, t. y. beveik 100 mln. EUR daugiau nei 2021 m., stiprinama parama kūrybos ir kultūros partneriams, tinkamai atsižvelgiant į COVID-19 krizės keliamus iššūkius ir didėjančią pasaulinę konkurenciją.

Už vidaus rinką atsakingas Europos Komisijos narys Thierry Bretonas sakė: „2022 m. padidinsime paramą nuo COVID-19 krizės smarkiai nukentėjusiam Europos kultūros ir kūrybos sektoriui ir remsime įvairias sritis – nuo kino teatrų iki festivalių. Pagal programą „Kūrybiška Europa“ sutelksime precedento neturinčius 226 mln. EUR audiovizualiniam ir 35 mln. EUR tarpsektoriniam bendradarbiavimui, įskaitant naujienų žiniasklaidą. Pagal programą „Kūrybiška Europa“ bus investuojama į inovacijas skaitmeninių technologijų ir naujų rūšių turinio srityje – nuo aukščiausios klasės televizijos serialų iki virtualios realybės. Siekdami apsaugoti žiniasklaidos laisvę ES, finansuosime žurnalistikos partnerystes, stiprinsime profesinius standartus ir skatinsime žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumą.“

Pagal programos kultūros paprogramę bus skelbiami nauji kvietimai teikti pasiūlymus bei iniciatyvos muzikos, kultūros paveldo, scenos meno ir literatūros sektoriuose. Be to, ji pradės įgyvendinti judumo programą, pagal kurią menininkams, kūrėjams ar kultūros specialistams bus suteikta galimybių vykti į užsienį profesinio tobulėjimo ar tarptautinio bendradarbiavimo tikslais ir rasti naujų auditorijų, bendrai kurti ar pristatyti savo kūrinius.

Paprogramė MEDIA orientuota į audiovizualinį sektorių, kuriame 2022 m. bus diegiamos kelios naujovės. Bus finansuojama parama novatoriškų vaizdo žaidimų ir virtualios realybės patirties plėtojimui. Nauju veiksmu – „MEDIA 360 laipsnių“ – bus orientuojamasi į pirmaujančius pramonės forumus, kuriuose bendradarbiaujama su įmonėmis visoje audiovizualinio sektoriaus vertės grandinėje. Siekiant toliau skatinti inovacijas, perspektyvioms pradedančiosioms įmonėms bus sukurtas paprogramės MEDIA rinkos portalas. Tinklų pagalba bus stiprinamas filmų festivalių bendradarbiavimas.

Galiausiai pagal tarpsektorinę paprogramę bus padidintas finansavimas Kūrybinių inovacijų laboratorijai, skirtai bendriems inovacijų projektams, apimantiems kelis kūrybos sektorius, taip pat prisidedant prie naujojo europinio bauhauzo. Taip pat bus labiau remiama naujienų žiniasklaida, imantis papildomų priemonių žiniasklaidos laisvei puoselėti.

Pagal programą „Kūrybiška Europa“ taip pat bus sprendžiami svarbiausi kultūros ir kūrybos sektoriams poveikį darantys klausimai. Pagal programą MEDIA finansuojamiems projektams bus taikomas reikalavimas įgyvendinti žalinimo ir įvairovės strategijas, įskaitant lyčių pusiausvyrą. Taigi, programa „Kūrybiška Europa“ svariai prisidės prie Europos Komisijos politinių prioritetų tvarumo ir įtraukties srityje. Į programą bus įtrauktos iniciatyvos, apimančios ir kitus ES prioritetus, pavyzdžiui, indėlį į ES kovos su antisemitizmu ir žydų gyvenimo puoselėjimo strategiją, taip pat Europos jaunimo metus.

Kultūros ir kūrybos sektoriai taip pat raginami naudotis „CulturEU“ – neseniai paskelbtu internetiniu vadovu apie visą jiems prieinamą ES finansavimą. Interaktyvioje interneto svetainėje iš viso galima rasti 75 finansavimo galimybes iš 21 skirtingos ES programos, nuo programų „Kūrybiška Europa“ ir „Europos horizontas“ iki struktūrinių fondų ir „InvestEU“.

Bendras programai „Kūrybiška Europa“ 2021–2027 m. skirtas biudžetas yra apie 2,4 mlrd. EUR, t. y. 63 proc. didesnis nei 2014–2020 m. Padidintas biudžetas atspindi Europos Sąjungos įsipareigojimą ateinančiais metais padėti sektoriui atsigauti ir didinti atsparumą.

Daugiau informacijos:

Visas pranešimas spaudai

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2022 m. sausio 14 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje