Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2021 m. gruodžio 16 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 2 min

Priemonė „NextGenerationEU“. Veikti pradeda Europos Komisijos parengta Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo rezultatų suvestinė

Pradeda veikti EK parengta Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo rezultatų suvestinė – vieša interneto platforma, kurioje galima matyti visos EGADP ir atskirų nacionalinių ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planų įgyvendinimo pažangą.

nextgeneu_0616.jpg
© EU

Pradeda veikti Europos Komisijos parengta Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo rezultatų suvestinė – vieša interneto platforma, kurioje galima matyti visos Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) ir atskirų nacionalinių ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planų įgyvendinimo pažangą.

Rezultatų suvestinė pirmiausia yra priemonė informacijai apie EGADP įgyvendinimą skaidriai pateikti ES gyventojams. Ji taip pat taps pagrindu, kuriuo Europos Komisija remsis rengdama metines EGADP įgyvendinimo ataskaitas ir peržiūros ataskaitą, skirtą Europos Parlamentui ir ES Tarybai, taip pat vykstant Europos Parlamento ir Europos Komisijos dialogui dėl ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo.

Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo rezultatų suvestinės svetainė suskirstyta į specialius skirsnius, susijusius su tarpinių ir siektinų reikšmių pasiekimu ir EGADP išmokomis. Joje taip pat pateikiami konkretūs Europos Komisijos parengti duomenys, kaip antai išlaidos pagal politikos sritį ir pagal priemonę remiamų išlaidų suskirstymas į žaliąsias, skaitmenines ir socialines išlaidas. Be to, suvestinėje konkrečių politikos sričių planų įgyvendinimo teminių analizių forma pateikiama kokybinė informacija.

Suvestinėje teikiama dviejų rūšių informacija:

  • duomenys, kuriuos Europos Komisija surinko stebėdama ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planų įgyvendinimą. Juos sudaro ES valstybių narių pateikta ir Europos Komisijos įvertinta informacija apie pasiektas tarpines ir siektinas reikšmes. Čia įtraukiama ir informacija apie išmokas bei Europos Komisijos parengti duomenys, kaip antai kiekvienos iš šešių EGADP politikos sričių išlaidos ir socialinės išlaidos pagal priemonę, kaip apibrėžta 2021 m. gruodžio 2 d. EGADP deleguotajame akte;
  • duomenys, kuriuos surinko ES valstybės narės ir kurie yra susiję su 14-a bendrų atskaitomybės rodiklių, apibrėžtų 2021 m. gruodžio 2 d. EGADP deleguotajame akte. Šie duomenys leidžia stebėti ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planų įgyvendinimo siekiant bendrų EGADP tikslų pažangą ir bendrus EGADP veiklos rezultatus. Dauguma atskaitomybės rodiklių yra matuojamas EGADP indėlis daugiau nei vieno politikos ramsčio atžvilgiu. Pavyzdžiui, rodiklis „naujų arba modernizuotų vaikų priežiūros ir švietimo įstaigų mokymo klasių talpumas“ matuoja pažangą tiek EGADP 4-to ramsčio (socialinė ir teritorinė sanglauda), tiek 6-to ramsčio (naujai kartai skirtos politikos priemonės, kaip antai švietimas ir įgūdžiai) atžvilgiu. ES valstybės narės teiks informaciją apie bendrus rodiklius dukart per metus: iki vasario 28 d. ir rugpjūčio 31 d. Tada Europos Komisija atnaujins duomenis rezultatų suvestinės svetainėje iki balandžio mėn. ir spalio mėn. Pirmą kartą informacija apie bendrus rodiklius bus teikiama 2022 m. vasario mėn.

Paskelbtoje pirmojoje suvestinės versijoje skelbiami iki šiol ES valstybių narių pateiktų planų, kuriuos patvirtino Europos Komisija, o vėliau ES Taryba (iki šiol 22 planai), duomenys. Patvirtinus daugiau planų skaičiai bus atnaujinti. Svetainės skaitytojams tarpinės ir siektinos reikšmės bus rodomos kaip pasiektos, kai ES valstybė narė Europos Komisijai pateiks įrodymus, kad tarpinę ar siektiną reikšmę pasiekė, o Europos Komisija tą teigiamai įvertins įgyvendinimo sprendime (kol kas nė viena ES valstybė narė šio etapo nepasiekė).

Daugiau informacijos:

Visas pranešimas spaudai

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2021 m. gruodžio 16 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje