Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2022 m. gruodžio 8 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 2 min

Pagal naujas skaidrumo taisykles reikalaujama, kad paslaugų teikėjai praneštų apie kriptoturto sandorius

Europos Komisija pasiūlė naujas visiems paslaugų teikėjams taikytinas mokesčių skaidrumo taisykles, kuriomis Europos Sąjungoje reziduojantiems klientams sudaromos geresnės sąlygos vykdyti kriptoturto sandorius.

Taxation
Europos Sąjunga, 2017

Europos Komisija pasiūlė naujas visiems paslaugų teikėjams taikytinas mokesčių skaidrumo taisykles, kuriomis Europos Sąjungoje reziduojantiems klientams sudaromos geresnės sąlygos vykdyti kriptoturto sandorius. Šios taisyklės papildo Kriptoturto rinkų (MiCA) reglamentą ir kovos su pinigų plovimu taisykles.

Už žmonėms tarnaujančią ekonomiką atsakingas vykdomasis Europos Komisijos pirmininkės pavaduotojas Valdis Dombrovskis sakė: „Alternatyvios mokėjimo ir investavimo priemonės, kaip antai kriptoturtas ir e. pinigai – nauja realybė skaitmeniniame amžiuje. Šios priemonės turi didelį potencialą skatinti ekonominę veiklą ir inovacijas, tačiau kyla pavojus, kad sumažės skaidrumas ir bus sudarytos sąlygos mokesčių slėpimui ar sukčiavimui. Kad išspręstume šias problemas, vykdydami sąžiningo apmokestinimo darbotvarkę atnaujinsime mokesčių taisykles – nustatysime bendrą standartą, kad būtų suderinti skirtingi nacionaliniai kriptoturto apmokestinimo metodai. Tai padės nacionalinėms administracijoms veiksmingiau rinkti mokesčius, įtraukiant pajamas iš kriptoturto, ir neatsilikti nuo kintančių technologijų skaitmeninei pertvarkai Europoje darant pažangą.“

Siekiant užtikrinti pajamas viešosioms investicijoms bei paslaugoms ir sukurti inovacijų klestėjimui palankią verslo aplinką itin svarbus sąžiningas ir veiksmingas apmokestinimas. Tačiau mokesčių administratoriams šiuo metu trūksta reikiamos informacijos, kad galėtų stebėti pajamas, gautas naudojant kriptoturtą, kuriuo lengvai prekiaujama tarpvalstybiniu mastu. Todėl mokesčių administratorių galimybės užtikrinti, kad mokesčiai būtų mokami veiksmingai, yra ribotos, o Europos piliečiai netenka svarbios mokestinių pajamų dalies.

Šiandienos pasiūlymu bus pagerintas ES valstybių narių gebėjimas nustatyti mokestinį sukčiavimą, mokesčių slėpimą ir mokesčių vengimą ir su jais kovoti, nes bus reikalaujama, kad visi kriptoturto paslaugų teikėjai, nepriklausomai nuo jų dydžio ar vietos, praneštų apie ES reziduojančių klientų sandorius. Be to, šia direktyva siekiama nustatyti bendrą minimalų sankcijų už rimtus reikalavimų pažeidimus, pavyzdžiui, visišką duomenų neteikimą nepaisant administracinių priminimų, lygį. Europos Komisija taip pat pasiūlė išplėsti finansų įstaigų duomenų teikimo prievoles, kad jos apimtų elektroninius pinigus ir skaitmenines valiutas, ir automatinių informacijos mainų taikymo sritį siekiant patobulinti tarpvalstybinius sprendimus dėl mokesčių, į kuriuos turi atsižvelgti didelės grynosios vertės turto turintys asmenys.

Tolesni veiksmai

Pasiūlymas, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva dėl administracinio bendradarbiavimo (DAC), atitinka EBPO iniciatyvą dėl kriptoturto duomenų teikimo sistemos (CARF) ir EBPO bendro duomenų teikimo standarto (CRS) pakeitimus.

Teksto projektas bus pateiktas Europos Parlamentui konsultuotis ir ES Tarybai priimti. Numatoma, kad nauji duomenų teikimo reikalavimai, susiję su kriptoturtu, elektroniniais pinigais ir skaitmeninėmis valiutomis, įsigalios 2026 m. sausio 1 d.

Daugiau informacijos:

Visas pranešimas spaudai

Klausimai ir atsakymai

Mokesčių ir muitų sąjungos GD interneto svetainėje pateikiama daugiau informacijos apie mokesčių, susijusių su kriptoturtu, skaidrumą (įskaitant teisės akto tekstą)

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2022 m. gruodžio 8 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje