Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2022 m. kovo 18 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 3 min

Į sąrašą įtrauktiems Rusijos ir Baltarusijos oligarchams taikomų sankcijų vykdymas

Europos Komisijos įsteigta turto įšaldymo ir areštavimo darbo grupė aktyviai bendradarbiauja su tarptautiniais partneriais. 

The European and Ukrainian flags
Europos Sąjunga, 2022

Europos Komisijos įsteigta turto įšaldymo ir areštavimo darbo grupė (angl. „Freeze and Seize“ Task Force), skirta užtikrinti europinį koordinavimą įgyvendinant sankcijas į sąrašą įtrauktiems Rusijos ir Baltarusijos oligarchams, ėmėsi aktyvių veiksmų tarptautiniu lygmeniu. Ji dirbs drauge su naujai įsteigta darbo grupe Rusijos elito, įgaliotinių ir oligarchų klausimais (toliau – REPO), kurioje ES veikia kartu su G7 šalimis – Kanada, Prancūzija, Vokietija, Italija, Japonija, Jungtine Karalyste, Jungtinėmis Valstijomis, o taip pat Australija.

Europoje įsteigtos turto įšaldymo ir areštavimo darbo grupės ir tarptautinės REPO darbo grupės bendradarbiavimas yra ypatingai svarbus abipus Atlanto patvirtintų sankcijų veiksmingumui užtikrinti. EK yra pasiryžusi glaudžiai bendradarbiauti ir koordinuoti savo veiksmus su partneriais, kad būtų užtikrintas efektyvus bendradarbiavimas pasauliniu lygmeniu.

Už teisingumą atsakingas Europos Komisijos narys Didier Reyndersas sakė: „Dėl šio koordinavimo į sąrašą įtrauktų Rusijos ir Baltarusijos oligarchų baudžiamasis persekiojimas Europos Sąjungoje taps konkrečia galimybe. Tokios iniciatyvos yra labai svarbios siekiant greitai įšaldyti ir konfiskuoti asmenų ir subjektų, kuriems taikomos sankcijos, turtą. Todėl turime toliau intensyviau bendradarbiauti, kad nustatytume oligarchus, kurie padeda finansuoti ar organizuoti veiksmus Ukrainoje arba vykdo neteisėtą veiklą ES teritorijoje. Mūsų bendri veiksmai gali turėti pasaulinės reikšmės. Tai tikrai rodo solidarumą ir vienybę karo akivaizdoje“.

Už finansines paslaugas, finansinį stabilumą ir kapitalo rinkų sąjungą atsakinga Europos Komisijos narė Mairead McGuinness pabrėžė: „Mūsų bendros priemonės daro didelį poveikį – Rusijos ekonomika akivaizdžiai smunka.  G7 teisingumo ir finansų ministrai įsipareigojo įgyvendinti svarbią užduotį – nustatyti subjektus ir asmenis, įtrauktus į įvairių jurisdikcijų sąrašus. Turime užtikrinti, kad tie, kurie teikia finansines, teisines ir kitas paslaugas oligarchams, siekdami padėti jiems išvengti sankcijų, gerai suvoktų, kokia rizika jiems gresia. Mes tirsime bet kokias pastangas pažeisti mūsų sankcijas reglamentuojančius teisės aktus, o pažeidimai sulauks pasekmių. Pagrindinis mūsų darbo tikslas – sustabdyti Rusijos karo mašiną maitinančius pinigų srautus. Turtingi Rusijos karo mašiną remiantys oligarchai turi žinoti, kad jie neras saugaus prieglobsčio nei ES, nei kur nors kitur“.

Bendra informacija

Turto įšaldymo ir areštavimo darbo grupę (angl. „Freeze and Seize“ Task Force) įsteigė Europos Komisija, siekdama, kad į sąrašą įtrauktiems Rusijos ir Baltarusijos oligarchams taikomos ES sankcijos būtų veiksmingai įgyvendintos visoje ES.

Šią darbo grupę sudaro Europos Komisijos atstovai, kiekvienos valstybės narės nacionaliniai kontaktiniai asmenys, Eurojusto ir Europolo, o taip pat, prireikus, kitų ES agentūrų ir įstaigų atstovai. Ji koordinuos ES valstybių narių, Eurojusto, Europolo ir kitų agentūrų veiksmus, kuriais siekiama areštuoti ir, jei numato nacionalinė teisė, konfiskuoti Rusijos ir Baltarusijos oligarchų turtą. Europos Komisija užtikrina strateginį koordinavimą, o Eurojustas ir Europolas geriausiai gali užtikrinti operatyvinį koordinavimą. Pirmasis turto įšaldymo ir areštavimo darbo grupės posėdis įvyko kovo 11  d., jam pirmininkavo EK narys D. Reyndersas.

Valstybės narės paaiškino apie priemones, kurių jau imtasi, padėtį vykstančiuose teisminiuose procesuose ir turto konfiskavimo galimybes atitinkamais teisiniais pagrindais. Pirmąjį posėdį palankiai įvertino visos ES valstybės narės. Kovo 18 d. įvyks antrasis posėdis, kuriame dalyvaujančios šalys toliau aptars veiksmų koordinavimą. Numatoma, kad darbo grupė posėdžiaus kas savaitę. Tačiau darbo grupė dar kartą įvertins šį poreikį ir prireikus rengs kitus posėdžius.

Taikant ES sankcijas, turi būti įšaldytas visas į sąrašą įtrauktiems asmenims priklausantis arba jų kontroliuojamas turtas. Šiuo metu pagal ES sankcijas dėl Rusijos agresijos Ukrainoje įšaldytas 877 asmenų ir 62 subjektų turtas.

Turto įšaldymo ir areštavimo darbo grupė atliks svarbų vaidmenį dalijantis informacija ES ir sieks žengti dar vieną žingsnį – ji koordinuos valstybių narių veiksmus, kuriais siekiama areštuoti ir, jei to reikia pagal nacionalinę teisę, konfiskuoti į sąrašą įtrauktų Rusijos ir Baltarusijos oligarchų turtą. Šiuo tikslu darbo grupė sieks, kad valstybės narės, Eurojustas, Europolas ir kitos agentūros prireikus imtųsi koordinuotų veiksmų.

Be Europoje įkurtos darbo grupės, taip pat veikia Darbo grupė Rusijos elito, įgaliotinių ir oligarchų klausimais (REPO). Kovo 16 d. vykusiame ministrų susitikime buvo nuspręsta įsteigti šią tarptautinę darbo grupę, kad būtų užtikrintas veiksmingas sankcijų įgyvendinimas, padedama kitoms bendradarbiaujančioms valstybėms surasti ir įšaldyti turtą ir nustatyti galimybę įšaldytą turtą konfiskuoti. Jos veikloje dalyvauja G7 šalys, Australija ir Europos Sąjunga.

Daugiau informacijos

Bendras pareiškimas dėl REPO darbo grupės

ES sankcijos Rusijai po įsiveržimo į Ukrainą

 

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2022 m. kovo 18 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje