Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Pareiškimas2023 m. rugpjūčio 2 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 1 min

Europos romų Holokausto aukų atminimo diena. Europos Komisijos Pirmininkės U. von der Leyen, pirmininkės pavaduotojos V. Jourovos ir EK narės H. Dalli pareiškimas

Romų vėliava

Rugpjūčio 2 dienos – romų Holokausto aukų atminimo dienos – išvakarėse Europos Komisijos Pirmininkė Ursula von der Leyen, už vertybes ir skaidrumą atsakinga EK pirmininkės pavaduotoja Věra Jourová ir už lygybę atsakinga EK narė Helena Dalli pareiškė:

„Europos romų Holokausto aukų atminimo dieną pagerbiame šimtų tūkstančių romų Holokausto aukų atminimą ir dar kartą patvirtiname savo siekį ir įsipareigojimą kurti lygybės sąjungą. Nepamiršome, kad esame atsakingi už tą laisvę, kuria šiandien džiaugiamės, ir turime atitinkamai veikti. Europa privalo apsaugoti savo mažumas nuo rasizmo ir diskriminacijos.

Kadangi šiuos baisumus išgyvenusiųjų ir jų liudininkų tampa vis mažiau, dabar kaip niekada reikia saugoti jų atminimą ir pasakojimus. Dėl to mokymas apie Holokaustą išlieka esminis elementas ugdant atsparumą priešiškumui romams, antisemitizmui, šališkumui, neapykantai ir kovojant su šiais reiškiniais.

Siaubinga Holokausto istorija reikalauja mūsų sukurti ir įgyvendinti visapusišką apsaugos nuo diskriminacijos sistemą, kad Europos Sąjungoje būtų gerbiamas visų žmonių orumas ir pagrindinės teisės. Dėl to Europos Komisija dar kartą ragina visas valstybes nares įsipareigoti įgyvendinti ES romų lygybės, įtraukties ir dalyvavimo strateginį planą. Kartu turime kovoti su visų formų priešiškumu romams ir jį išgyvendinti!“

Pagrindiniai faktai

2015 m. Europos Parlamentas rugpjūčio 2 dieną paskelbė kasmetine Europos romų Holokausto aukų atminimo diena, skirta atminti nacių okupuotoje Europoje nužudytiems 500 tūkst. Europos romų – tai buvo ne mažiau kaip ketvirtadalis viso tuo metu gyvenusių romų skaičiaus. Europos Komisija ir ES valstybės narės įsipareigojo kovoti su priešiškumu romams pagal 2020 m. priimtą ES romų strateginį planą ir ES Tarybos rekomendaciją dėl romų. Strateginiame plane išdėstytas išsamus trijų ramsčių požiūris: lygybė su visais kitais visuomenės nariais, socialinė ir ekonominė įtrauktis, dalyvavimas politiniame, socialiniame, ekonominiame ir kultūriniame gyvenime. Pirmoji valstybių narių romų integracijos nacionalinių strateginių planų vertinimo ataskaita priimta 2023 m. sausio 9 d.

Daugiau informacijos:

Romų lygybė, įtrauktis ir dalyvavimas ES

ES romų strateginė programa

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2023 m. rugpjūčio 2 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje