Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2023 m. birželio 6 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 2 min

Europos Komisija toliau integruoja Ukrainą į ES bendrąją rinką

Europos Komisija toliau integruoja Ukrainą į ES bendrąją rinką, naudodama Europos infrastruktūros tinklų priemonę infrastruktūrai finansuoti

ES atsakas į energetikos krizę

Šiandien Lvive buvo pasirašytas susitarimas dėl Ukrainos prisijungimo prie Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) programos. Jį pasirašė už transportą atsakinga Europos Komisijos narė Adina Vălean ir Oleksandras Kubrakovas, Ukrainos ministro pirmininko pavaduotojas ir Bendruomenių, teritorijų ir infrastruktūros plėtros ministras.  

Šiuo susitarimu Ukrainos projektų plėtotojams bus suteikta galimybė teikti paraiškas dėl ES finansavimo transporto, energetikos ir skaitmeninės srities bendro intereso projektams, o tai toliau gerins šalies jungtis su kaimyninėmis ES šalimis. Susitarimas padės remti Ukrainos integraciją į ES bendrąją rinką, skatins ekonomikos augimą, darbo vietų kūrimą ir konkurencingumą.

Ukrainos valdžios institucijos ir įmonės galės teikti paraiškas dėl transporto projektų finansavimo pagal būsimus programos „EITP – Transportas“ kvietimus šiuo (2021–2027 m.) programavimo laikotarpiu. Kitas kvietimas teikti paraiškas bus paskelbtas 2023 m. rugsėjo mėn. Bus taikomi Transporto transeuropinių tinklų (TEN-T) reglamente nurodyti trečiųjų šalių tinkamumo kriterijai ir šiomis aplinkybėmis pirmenybė teikiama veiksmams, kuriais gerinamos valstybių narių pagrindinio tinklo ir trečiųjų šalių tinklo jungtys.

Pagal persvarstytas ES energetikos infrastruktūros taisykles Ukrainos energetikos infrastruktūros projektams, susietiems su ES valstybėmis narėmis, jau dabar galima prašyti abipusio intereso projektų statuso. Abipusio intereso projektas yra nauja koncepcija, numatyta persvarstytame Transeuropinių energetikos tinklų (TEN-E) reglamente tam, kad infrastruktūros projektams, kuriais trečiosios šalys sujungiamos su ES, būtų galima taikyti supaprastintas leidimų išdavimo procedūras ir kad būtų lengviau gauti tiems projektams būtiną finansavimą. Šis statusas yra būtina sąlyga, kad projektų rengėjai būtų tinkami gauti programos „EITP – Energetika“ finansavimą. Šiandienos susitarimas tokiems Ukrainos projektams atvers galimybę gauti naują finansavimą. Naują Sąjungos bendro intereso projektų sąrašą, kuriame pirmą kartą bus abipusio intereso projektai su trečiosiomis šalimis, Europos Komisija paskelbs 2023 m. lapkričio mėn. Dar vieną galimybę Ukrainai gauti pagal programos „EITP – Energetika“ paramą suteikia tarpvalstybiniai atsinaujinančiosios energijos srities projektai.

Pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonės programą, skirtą skaitmeniniam sektoriui („EITP – Skaitmeninis sektorius“), yra teikiama parama bendros svarbos junglumo projektams, visų pirma magistraliniams tinklams, jungiantiems ES ir trečiąsias šalis, laikantis strategijos „Global Gateway“. Tokia parama taip pat teikiama saugiai, patikimai ir tvariai didelio našumo infrastruktūrai, įskaitant gigabitinius ir penktosios kartos (5G) judriojo ryšio tinklus, kurti. Paskelbus kitus kvietimus teikti paraiškas pagal programą „EITP – Skaitmeninis sektorius“, Ukrainos subjektai galės teikti paraiškas dėl bendro finansavimo projektams, kuriais siekiama didinti Ukrainos ir kaimyninių ES šalių skaitmeninio junglumo pralaidumą, saugumą ir atsparumą.

Daugiau informacijos:

Visas pranešimas spaudai

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2023 m. birželio 6 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje