Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2023 m. vasario 17 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 3 min

Europos Komisija teikia ratifikuoti ES ir Naujosios Zelandijos prekybos susitarimą

Šiandien žengtas svarbus žingsnis siekiant ratifikuoti ES ir Naujosios Zelandijos prekybos susitarimą – Europos Komisija perdavė jį ES Tarybai pasirašyti.

trade
Europos Sąjunga, 2018

Šiandien žengtas svarbus žingsnis siekiant ratifikuoti ES ir Naujosios Zelandijos prekybos susitarimą – Europos Komisija perdavė jį ES Tarybai pasirašyti. ES Tarybai pritarus, ES ir Naujoji Zelandija galės pasirašyti susitarimą. Po pasirašymo jis bus siunčiamas Europos Parlamentui, kad būtų gautas jo pritarimas, o po patvirtinimo susitarimas gali įsigalioti.

Tikimasi, kad dėl šio susitarimo dvišalė prekyba išaugs iki 30 %, o metinio ES eksporto augimas gali siekti 4,5 mlrd. EUR. ES investicijos Naujojoje Zelandijoje gali išaugti iki 80 %, o muitai ES bendrovėms nuo pirmųjų susitarimo taikymo metų gali būti sumažinti apie 140 mln. EUR per metus.

Naujos eksporto galimybės didelėms ir mažoms įmonėms

Susitarimu įmonėms bus suteikta naujų galimybių:

  • bus panaikinti visi ES eksporto į Naująją Zelandiją muitų tarifai;
  • bus atverta Naujosios Zelandijos paslaugų rinka pagrindiniuose sektoriuose, pavyzdžiui, finansinių paslaugų, telekomunikacijų, jūrų transporto ir pristatymo paslaugų;
  • bus užtikrintos nediskriminacinės sąlygos ES investuotojams Naujojoje Zelandijoje, ir atvirkščiai;
  • ES bendrovės turės daugiau galimybių Naujojoje Zelandijoje sudaryti prekių, paslaugų, darbų ir darbų koncesijų viešųjų pirkimų sutartis;
  • bus sudarytos palankesnės sąlygos duomenų srautams, taip pat nuspėjamos ir skaidrios skaitmeninės prekybos taisyklės ir saugi interneto aplinka vartotojams;
  • bus užkirstas kelias nepagrįstiems duomenų vietos nustatymo reikalavimams ir išlaikyti aukšti asmens duomenų apsaugos standartai;
  • siekiant mažosioms įmonėms padėti didinti eksportą, bus parengtas mažosioms ir vidutinėms įmonėms skirtas skyrius;
  • bus gerokai sumažinta atitikties reikalavimų ir procedūrų, kad būtų sudarytos sąlygos greitesniam prekių srautui;
  • numatyti reikšmingi Naujosios Zelandijos įsipareigojimai pagal ES standartus apsaugoti intelektinės nuosavybės teises ir užtikrinti jų vykdymą.

Žemės ūkio maisto produktai. ES eksporto skatinimas, kartu užtikrinant ES pažeidžiamų sričių apsaugą

Kai tik susitarimas bus pradėtas taikyti, ES ūkininkai įgis daug daugiau galimybių prekiauti savo produkcija Naujojoje Zelandijoje. Nuo pat pirmos dienos bus panaikinti pagrindinių ES eksporto prekių (pavyzdžiui, kiaulienos, vyno ir putojančio vyno, šokolado, konditerijos gaminių iš cukraus ir sausainių) tarifai.

Susitarimu taip pat bus apsaugotas visas ES vynų ir spiritinių gėrimų sąrašas (beveik 2000 pavadinimų). Be to, Naujojoje Zelandijoje bus saugomi 163 garsiausi tradiciniai ES produktai (geografinės nuorodos).

Susitarime atsižvelgiama į ES pažeidžiamų žemės ūkio produktų – kelių pieno produktų, jautienos ir avienos, etanolio ir cukrinių kukurūzų – gamintojų interesus. Šiuose sektoriuose prekyba nebus liberalizuota. Vietoj to pagal susitarimą importas iš Naujosios Zelandijos taikant mažesnius arba nulinius tarifus bus leidžiamas tik ribotais kiekiais (pagal vadinamąsias tarifines kvotas).

Plačiausio užmojo bet kada prekybos susitarime prisiimti tvarumo įsipareigojimai

ES ir Naujosios Zelandijos prekybos susitarimas yra pirmasis susitarimas, kuriam taikomas naujasis ES požiūris į prekybą ir darnų vystymąsi, nustatytas komunikate „Prekybos partnerysčių galia: drauge siekti žaliosios ir teisingos ekonomikos augimo“.

Abi šalys susitarė dėl plataus užmojo prekybos ir darnaus vystymosi įsipareigojimų, apimančių įvairius klausimus, grindžiamus bendradarbiavimu ir griežtesniu vykdymo užtikrinimu, įskaitant galimybę pagrindinių darbo principų arba Paryžiaus susitarimo šiurkščių pažeidimų atveju kaip kraštutinę priemonę taikyti sankcijas.

Pirmą kartą į ES prekybos susitarimą įtrauktas specialus tvarios maisto sistemų skyrius, specialus straipsnis dėl prekybos ir lyčių lygybės ir speciali nuostata dėl prekybos ir iškastinio kuro subsidijų reformos. Įsigaliojus šiam susitarimui taip pat liberalizuojamos aplinkosaugos prekės ir paslaugos.

Tai atitinka po Konferencijos dėl Europos ateities piliečių pateiktas rekomendacijas skatinti tvarią prekybą ir atverti naujų galimybių Europos įmonėms.

Daugiau informacijos

Visas pranešimas spaudai

Tarybos sprendimų dėl ES ir Naujosios Zelandijos prekybos susitarimo pasirašymo ir sudarymo projektai

ES ir Naujosios Zelandijos prekybos susitarimo puslapis

Informacijos apie ES ir Naujosios Zelandijos prekybos susitarimą suvestinė

Informacijos apie ES ir Naujosios Zelandijos prekybos susitarimą suvestinė. Prekyba ir darnus vystymasis

Informacijos apie ES ir Naujosios Zelandijos prekybos susitarimą suvestinė. Žemės ūkis

Klausimai ir atsakymai

Informacinis pranešimas

ES ir Naujosios Zelandijos prekybos santykiai

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2023 m. vasario 17 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje