Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2022 m. balandžio 13 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 3 min

Europos Komisija stiprina Europos amatininkų ir pramonės gaminių apsaugą ES ir už jos ribų

Šiandien Europos Komisija pasiūlė pirmąją sistemą, kuria siekiama apsaugoti intelektinę nuosavybę, susijusią su amatininkų ir pramonės gaminiais, gaminamais taikant originalią ir autentišką tradicinę tų regionų praktiką.

Amatininkų ir pramonės gaminių apsauga ES
Europos Sąjunga, 2018

Šiandien Europos Komisija pasiūlė pirmąją sistemą, kuria siekiama apsaugoti intelektinę nuosavybę, susijusią su amatininkų ir pramonės gaminiais, gaminamais taikant originalią ir autentišką tradicinę tų regionų praktiką. Ši sistema bus taikoma tokiems gaminiams kaip Murano stiklas, Donegalo tvidas, Limožo porcelianas, Zolingeno stalo įrankiai ir Boleslaveco keramika. Nors šie gaminiai turi europinę, o kartais ir pasaulinę reputaciją ir prestižą, iki šiol gamintojai negalėjo naudotis ES geografinių nuorodų apsauga, kuria jų gaminių kilmė ir reputacija būtų susietos su jų kokybe.

Remdamasi sėkmingai taikoma žemės ūkio ir maisto produktų bei vyno ir spiritinių gėrimų geografinių nuorodų sistema, šiandienos pasiūlymu dėl reglamento Europos Komisija siekia sudaryti gamintojams sąlygas apsaugoti amatininkų ir pramonės gaminius, siejamus su jų regionu, bei jų sukauptą tradicinę praktinę gamybos patirtį Europoje ir už jos ribų. Priėmus reglamentą vartotojams bus lengviau atpažinti tokių gaminių kokybę ir priimti labiau informacija pagrįstus sprendimus.

Už vidaus rinką atsakingas Europos Komisijos narys Thierry Bretonas kalbėjo: „Europa gali didžiuotis išskirtiniu paveldu: visame pasaulyje garsiais amatais ir pramonės gaminiais. Atėjo laikas ir šiems gamintojams pasinaudoti nauja intelektinės nuosavybės teise, kuria jau naudojasi maisto produktų ir vyno gamintojai ir kuri padidins pasitikėjimą jų gaminiais bei tų gaminių matomumą, užtikrins jų autentiškumą ir reputaciją. Šiandienos iniciatyva bus prisidedama prie kvalifikuotų darbo vietų, ypač MVĮ, kūrimo ir prie turizmo plėtros, įskaitant kaimo ar ekonomiškai silpnesnėse vietovėse.“

Šiandienos pasiūlymu dėl reglamento bus:

  • nustatyta ES masto amatininkų ir pramonės gaminių geografinių nuorodų apsauga, siekiant padėti gamintojams apsaugoti ir ginti savo gaminių intelektinės nuosavybės teises visoje ES. Naujuoju reglamentu taip pat bus sudarytos palankesnės sąlygos imtis veiksmų kovoje su suklastotais gaminiais, įskaitant parduodamus internetu. Juo bus sprendžiama šiuo metu nacionaliniu lygmeniu taikomos nevienodos ir dalinės apsaugos problema;
  • sudarytos sąlygos paprastai ir ekonomiškai efektyviai registruoti amatininkų ir pramonės gaminių geografines nuorodas, nustatant dviejų lygių paraiškų teikimo procesą. Tam gamintojai turėtų pateikti savo geografinių nuorodų paraiškas paskirtosioms valstybių narių institucijoms, kurios vėliau pateiks atrinktas paraiškas Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybai (EUIPO) toliau vertinti ir tvirtinti. Valstybės narės, kurios neturi nacionalinės vertinimo procedūros, taip pat galės pasinaudoti tiesioginio paraiškų teikimo EUIPO procedūra. Pasiūlymu gamintojams taip pat suteikiama galimybė patiems deklaruoti savo gaminių atitiktį gaminio specifikacijoms, todėl sistema tampa paprastesnė ir kainuoja mažiau;
  • užtikrintas visiškas suderinamumas su tarptautine geografinių nuorodų apsauga sudarant sąlygas amatininkų ir pramonės registruotų geografinių nuorodų gaminių gamintojams apsaugoti savo gaminius visose šalyse, kurios yra pasirašiusios Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos (PINO) Ženevos aktą dėl kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų, prie kurio ES prisijungė 2019 m. lapkričio mėn. ir kuris taikomas amatininkų ir pramonės gaminių geografinėms nuorodoms. Taip pat bus galima ES apsaugoti atitinkamas trečiųjų šalių kilmės geografines nuorodas;
  • remiama Europos kaimo ir kitų regionų plėtra teikiant paskatas gamintojams, ypač MVĮ, investuoti į naujus autentiškus gaminius ir kurti nišines rinkas. Siūlomas reglamentas taip pat padės išsaugoti unikalius įgūdžius, kurie priešingu atveju galėtų išnykti, ypač Europos kaimo ir mažiau išsivysčiusiuose regionuose. Regionams būtų naudinga naujų geografinių nuorodų teikiama reputacija. Tai gali padėti pritraukti turistų į regionus bei juose sukurti naujų aukštos kvalifikacijos darbo vietų ir taip skatinti jų ekonomikos atsigavimą.

Daugiau informacijos:

Pranešimas spaudai

Klausimai ir atsakymai

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2022 m. balandžio 13 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje