Skip to main content
Europos Komisijos logotipas
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2022 m. kovo 4 d.Atstovybė Lietuvoje

Europos Komisija stabdo bendradarbiavimą su Rusija mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje

Po Rusijos įsiveržimo į Ukrainą Europos Komisija, reikšdama solidarumą su Ukrainos žmonėmis, nusprendė sustabdyti bendradarbiavimą su Rusijos subjektais mokslinių tyrimų, mokslo ir inovacijų srityse.

Mariya Gabriel

Europos Komisija nesudarys jokių naujų sutarčių ar naujų susitarimų su Rusijos organizacijomis pagal programą „Europos horizontas“. Be to, Europos Komisija stabdo bet kokius mokėjimus Rusijos subjektams pagal galiojančias sutartis. Peržiūrimi visi vykdomi projektai, kuriuose dalyvauja Rusijos mokslinių tyrimų organizacijos, – tiek pagal programą „Europos horizontas“, tiek pagal ankstesnę ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programą „Horizontas 2020“.

Už prie skaitmeninio amžiaus prisitaikiusią Europą atsakinga vykdomoji Europos Komisijos pirmininkės pavaduotoja Margrethe Vestager sakė: „ES bendradarbiavimas mokslinių tyrimų srityje grindžiamas pagarba laisvėms ir teisėms, kurios yra kompetencijos ir inovacijų pagrindas. Siaubinga Rusijos karinė agresija prieš Ukrainą yra išpuolis prieš tas pačias vertybes. Todėl atėjo laikas nutraukti mūsų bendradarbiavimą su Rusija mokslinių tyrimų srityje.“

Už inovacijas, mokslinius tyrimus, kultūrą, švietimą ir jaunimą atsakinga Europos Komisijos narė Mariya Gabriel sakė: „Rusijos karinė agresija prieš Ukrainą yra išpuolis prieš laisvę, demokratiją ir apsisprendimą, kuriais grindžiama kultūros raiška, akademinė ir mokslinė laisvė bei mokslinis bendradarbiavimas. Todėl nusprendėme nedalyvauti tolesniuose bendradarbiavimo su Rusijos subjektais mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje projektuose. Kartu esame pasiryžę užtikrinti tolesnį sėkmingą Ukrainos dalyvavimą „Europos horizontas“ ir Euratomo mokslinių tyrimų ir mokymo programose. Ukrainos mokslininkai ir tyrėjai jau 20 metų yra pagrindiniai mūsų ES mokslinių tyrimų ir inovacijų bendrųjų programų dalyviai bei rodo kompetenciją ir lyderystę inovacijų srityje. Siekdami užtikrinti, kad reikalavimus atitinkantys paramos gavėjai iš Ukrainos galėtų gauti finansavimą pagal ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programas, ėmėmės administracinių veiksmų.“

Visą Europos Komisijos narės M. Gabriel pareiškimą galima rasti čia.

Šiuo metu vertinama padėtis Baltarusijoje.

Pagrindiniai faktai

Programa „Europos horizontas“ yra pagrindinė ES mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programa, kurios biudžetas – 95,5 mlrd. EUR. Pagal programą „Europos horizontas“ vykdomų projektų, kuriuose dalyvautų Rusijos subjektų, nėra. Keturiems projektams, kuriuose dalyvauja keturios Rusijos mokslinių tyrimų organizacijos, buvo rengiami dotacijos susitarimai. Europos Komisija nusprendė šį pasirengimą nutraukti. Tai reiškia, kad, kol nenuspręsta kitaip, jokios naujos sutartys nebus pasirašomos.

Pagal 2014–2020 m. ES mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programą „Horizontas 2020“, kurios biudžetas – beveik 80 mlrd. EUR, vis dar vykdomi keli projektai. Europos Komisija stabdo bet kokius mokėjimus Rusijos subjektams pagal galiojančias sutartis. Šiuo metu pagal programą „Horizontas 2020“ vykdomi 86 projektai, kuriuose dalyvauja 78 skirtingos Rusijos organizacijos. Iš jų 29 Rusijos organizacijoms, dalyvaujančioms 19 projektų, skirta 12,6 mln. EUR ES įnašų.

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2022 m. kovo 4 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje