Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2021 m. balandžio 8 d.Skaitymo laikas: 2 min

Europos Komisija skiria 123 mln. EUR moksliniams koronaviruso atmainų tyrimams

atmainu_tyrimai_0408.jpg
© EU
Europos Komisija neatidėliotiniems moksliniams koronaviruso atmainų tyrimams skiria 123 mln. EUR lėšų iš naujosios ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos Horizontas“.

Šis pirmasis skubus finansavimas prisideda prie įvairių ES finansuojamų mokslinių tyrimų ir inovacijų veiksmų, kuriais siekiama kovoti su koronavirusu, ir prie visų Europos Komisijos veiksmų, kuriais siekiama užkirsti kelią koronaviruso atmainų poveikiui, jį sušvelninti ir į jį reaguoti vadovaujantis naujuoju Europos biologinės gynybos parengties planu „HERA inkubatorius

Už inovacijas, mokslinius tyrimus, kultūrą, švietimą ir jaunimą atsakinga Europos Komisijos narė Mariya Gabriel sakė: „Kovai su šia pandemija ir iššūkiais, kuriuos kelia koronaviruso atmainos, mes toliau telksime visas turimas priemones. Privalome visi dėti pastangas, kad pasirengtume ateičiai, pradėdami ankstyvu atmainų nustatymu ir baigdami naujų vakcinų ir gydymo priemonių klinikinių tyrimų organizavimu bei koordinavimu, kartu visuose etapuose užtikrindami teisingą duomenų rinkimą ir dalijimąsi jais.“

Europos Komisija paskelbė naujus kvietimus, kurie papildo ankstesnius veiksmus gydymo priemonėms ir vakcinoms kurti. Tikimasi, kad įgyvendinant projektus

  • bus sukurtos naujos arba patobulintos esamos plataus masto daugiacentrės regioninės arba tarptautinės kohortos, įskaitant už Europos ribų, kurios greitai suteiks daugiau žinių apie SARS-CoV-2 ir atsirandančias viruso atmainas;
  • bus toliau plėtojamos perspektyvios gydymo priemonės arba potencialios vakcinos nuo SARS-CoV-2 / COVID-19 viruso, kurių ikiklinikinis klinikinių tyrimų etapas jau baigėsi;
  • bus remiama mokslinių tyrimų infrastruktūra, reikalinga, kad būtų paspartintas dalijimasis duomenimis ir greitai teikiama parama moksliniams tyrimams ir gaunamos ekspertinės žinios, kovojama su koronaviruso atmainomis ir pasirengiama būsimoms epidemijoms.

Tikimasi, kad sėkmingi konsorciumai bendradarbiaus įgyvendinant kitas atitinkamas nacionalinio, regioninio ir tarptautinio lygmens iniciatyvas ir projektus, kad būtų kuo labiau padidinta sinergija ir papildomumas ir išvengta mokslinių tyrimų pastangų dubliavimo.

Šiais skubiais kvietimais bus šalinama trumpalaikės ir vidutinės trukmės grėsmė ir tuo pačiu metu rengiamasi ateičiai. Jie taip pat padės kurti Europos pasirengimo ekstremaliosioms sveikatos situacijoms ir reagavimo į jas instituciją (HERA), padėsiančią ES numatyti būsimas pandemijas ir geriau su jomis kovoti.

Paraiškas pagal kvietimus bus galima teikti nuo 2021 m. balandžio 13 d., o jų pateikimo terminas – 2021 m. gegužės 6 d. Nauji sprendimai, laikantis pasaulinio atsako į koronaviruso grėsmę principų, turi būti prieinami ir įperkami visiems.

Daugiau informacijos:

Pranešimas spaudai

Kvietimai pagal programą „Europos horizontas“:

  1. Sąžiningas ir atviras dalijimasis duomenimis remiant Europos pasirengimą COVID-19 ir kitoms infekcinėms ligoms
  2. Mokslinių tyrimų infrastruktūros paslaugos greitam mokslinių tyrimų srities atsakui į COVID-19 ir kitas infekcinių ligų epidemijas
  3. Vakcinų ir gydymo priemonių klinikiniai tyrimai siekiant stiprinti COVID-19 prevencijos ir gydymo priemones
  4. Kohortų tyrimų grupės susivienija kovai su susirūpinimą keliančiomis COVID-19 atmainomis

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2021 m. balandžio 8 d.