Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2021 m. birželio 10 d.Skaitymo laikas: 2 min

Europos Komisija skelbia pirmines vartotojų daiktų interneto sektoriaus tyrimo išvadas

desinformation_2020.jpg
© EU
Europos Komisija paskelbė preliminarius jos atlikto su vartotojų daiktų internetu susijusių produktų ir paslaugų rinkų Europos Sąjungoje konkurencijos sektoriaus tyrimo rezultatus.

Vartotojų daiktų interneto sektoriaus tyrimas pradėtas 2020 m. liepos 16 d. įgyvendinant Europos Komisijos skaitmeninę strategiją ir paskelbus EK komunikatą „Europos skaitmeninės ateities formavimas“. Tyrimo metu Europos Komisija surinko informaciją iš daugiau kaip 200 Europoje, Azijoje bei Jungtinėse Valstijose įsisteigusių įvairaus dydžio įmonių, veikiančių vartotojų daiktų interneto produktų ir paslaugų rinkose. Be to, šios įmonės Europos Komisijai pateikė daugiau kaip 1 000 susitarimų. Ši informacija yra šiandien paskelbtos preliminarios ataskaitos pagrindas.

Preliminarios vartotojų daiktų interneto sektoriaus tyrimo ataskaitos išvados yra susijusios su:

  • vartotojų daiktų interneto produktų ir paslaugų ypatybėmis. Preliminarioje ataskaitoje nurodoma, kad nors vartotojų daiktų internetas yra palyginti nauja sritis, ji sparčiai plečiasi ir tampa vis svarbesne mūsų kasdienio gyvenimo dalimi. Be to, pastebima tendencija didinti galimybę kaip naudotojo sąsają, sudarančią sąlygas sąveikauti su įvairiais išmaniaisiais prietaisais ir vartotojų daiktų interneto paslaugomis, naudoti virtualiuosius balso asistentus ir plėsti jų naudojimo mastą.
  • konkurencijos šiose rinkose ypatumais. Dauguma sektoriaus tyrimo respondentų kaip pagrindines kliūtis patekti į rinką arba plėstis šiame sektoriuje nurodo investicijų į technologijas sąnaudas ir konkurencinę padėtį. Remiantis atsakymais, virtualiųjų balso asistentų rinkoje investicijų į technologijas sąnaudos yra ypač didelės. Kalbant apie konkurencinę padėtį, daug respondentų nurodė susiduriantys su sunkumais konkuruodami su vertikalios integracijos bendrovėmis, kurios yra sukūrusios savo pačių ekosistemas vartotojų daiktų interneto sektoriuje ir už jo ribų (pavyzdžiui, Google, Amazon arba Apple). Kadangi šios bendrovės tiekia dažniausiai naudojamas išmaniųjų ir mobiliųjų įrenginių operacines sistemas ir pagrindinių virtualiųjų balso asistentų produktus, jos nustato išmaniųjų prietaisų ir paslaugų integravimo į vartotojų daiktų interneto sistemą procesus.
  • respondentų nurodytomis galimą susirūpinimą dėl dabartinių vartotojų daiktų interneto rinkų veikimo ir ateities perspektyvų keliančiomis pagrindinėmis sritimis . Respondentai nurodė, kad jiems susirūpinimą kelia tam tikra su virtualiaisiais balso asistentais susijusi išimtinumo ir susiejimo praktika, taip pat praktika, kuria ribojama galimybė tame pačiame išmaniajame įrenginyje naudoti skirtingus virtualiuosius balso asistentus. Preliminarioje ataskaitoje aptariama keletas respondentų iškeltų galimų susirūpinimą keliančių klausimų dėl virtualiųjų balso asistentų ir išmaniųjų prietaisų operacinių sistemų užimamos tarpininko padėties, jų tiekėjų turimos didelio masto prieigos prie duomenų bei nepakankamo sąveikumo vartotojų daiktų interneto sektoriuje.

Dėl preliminarios sektoriaus tyrimo išvadų ataskaitos Europos Komisija pradeda viešąsias konsultacijas, kurios truks dvylika savaičių, t. y. iki 2021 m. rugsėjo 1 d. Visi suinteresuotieji subjektai gali pateikti pastabas dėl sektoriaus tyrimo išvadų, papildomos informacijos arba pareikšti susirūpinimą dėl kitų sričių ČIA.

Europos Komisija ketina galutinę ataskaitą paskelbti 2022 m. pirmą ketvirtį.

Daugiau informacijos:

Pranešimas spaudai

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2021 m. birželio 10 d.