Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2023 m. vasario 3 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 2 min

Europos Komisija skelbia analitines ataskaitas dėl Ukrainos, Moldovos ir Sakartvelo teisės aktų suderinimo su ES teisynu

Europos Komisija paskelbė analitines ataskaitas, kuriose vertinamas Ukrainos, Moldovos Respublikos ir Sakartvelo gebėjimas prisiimti narystės ES įsipareigojimus.

ES vėliava

Europos Komisija paskelbė analitines ataskaitas, kuriose vertinamas Ukrainos, Moldovos Respublikos ir Sakartvelo gebėjimas prisiimti narystės ES įsipareigojimus. Ataskaitose pateikiama išsami analizė apie šalių padėtį, susijusią su jų teisės aktų derėjimu su ES teisynu (acquis) – ES bendrų teisių ir pareigų visuma. Šios ataskaitos papildo 2022 m. birželio mėn. Europos Komisijos priimtas nuomones dėl šių trijų šalių paraiškų dėl narystės ES. Europos Vadovų Taryba, atsižvelgdama į nuomones, kuriose nurodyti tam tikri prioritetine tvarka spręstini klausimai, suteikė visoms trims šalims europinę perspektyvą, o Ukrainai ir Moldovai – ir šalių kandidačių statusą.

Ataskaitose Europos Komisija įvertino prisiderinimo prie ES acquis lygį, remdamasi trijų paraiškas pateikusių šalių atsakymais į klausimynus, o taip pat svarbia informacija, gauta per daug metų pagal asociacijos susitarimus, be kita ko, dėl išsamios ir visapusiškos laisvosios prekybos erdvės, vykusias intensyvias diskusijas, skirtas įvertinti jų įgyvendinimą. Visos trys paraiškas pateikusios šalys buvo vertinamos remiantis tais pačiais kriterijais ir jų pačių pasiekimais.

Tolesni veiksmai

Paskelbtose analitinėse ataskaitose pateikiama dabartinė trijų šalių gebėjimo vykdyti narystės ES įsipareigojimus padėtis. Ataskaitose pateikiamos vertingos rekomendacijos dėl tebelaukiančio darbo įvairių acquis skyrių srityse.

Europos Komisija toliau teiks Ukrainai, Moldovai ir Sakartvelui gaires ir paramą, kad padėtų šioms trims šalims dar labiau prisiderinti prie visą ES acquis apimančių ES standartų ir normų.

Europos Komisija teiks šių trijų šalių pažangos įgyvendinant nuomonėse nustatytus reformų prioritetus ataskaitas. Jos bus įtrauktos į kitą plėtros dokumentų rinkinį, kuris turi būti paskelbtas rudenį. Šiose ataskaitose bus atsižvelgta į politikos pokyčius nuo 2022 m. birželio mėn. ir bus pateiktos politikos rekomendacijos dėl reformų, kurių reikia imtis ateinančiu laikotarpiu.

Iki vasario 7 d. vyksiančio ES ir Moldovos asociacijos tarybos posėdžio bus paskelbta naujausia asociacijos įgyvendinimo ataskaita dėl Moldovos Respublikos. Analogiškos ataskaitos buvo paskelbtos prieš Ukrainos ir Sakartvelo asociacijos tarybų susitikimus praėjusių metų rugsėjo mėn.

Daugiau informacijos:

Europos Komisijos analitinė ataskaita dėl Ukrainos teisės aktų suderinimo su ES acquis

Europos Komisijos analitinė ataskaita dėl Moldovos teisės aktų suderinimo su ES acquis

Europos Komisijos analitinė ataskaita dėl Sakartvelo teisės aktų suderinimo su ES acquis

Europos Komisijos nuomonė dėl Ukrainos paraiškos dėl narystės Europos Sąjungoje

Europos Komisijos nuomonė dėl Moldovos paraiškos dėl narystės Europos Sąjungoje  

Europos Komisijos nuomonė dėl Sakartvelo paraiškos dėl narystės Europos Sąjungoje

Europos Komisijos nuomonės dėl paraiškų dėl narystės ES. Informacijos suvestinė

Stojimo į ES etapai. Informacijos suvestinė

ES ir Ukraina. Informacijos suvestinė

ES ir Moldova. Informacijos suvestinė 

ES ir Sakartvelas. Informacijos suvestinė 

Europos Vadovų Tarybos išvados (2022 m. birželio 23–24 d.)

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2023 m. vasario 3 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje