Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2022 m. rugsėjo 6 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 6 min

Europos Komisija siūlo visiškai sustabdyti susitarimo su Rusija dėl vizų režimo supaprastinimo taikymą

Europos Komisija pasiūlė visiškai sustabdyti ES ir Rusijos susitarimo dėl vizų režimo supaprastinimo taikymą.

ES vėliava

Europos Komisija pasiūlė visiškai sustabdyti ES ir Rusijos susitarimo dėl vizų režimo supaprastinimo taikymą. Agresijos karą kariaujanti šalis, tokia kaip Rusija, neturėtų galėti naudotis vizų režimo supaprastinimu, kol ji toliau vykdo destruktyvią užsienio politiką ir karinę agresiją Ukrainos atžvilgiu, demonstruodama visišką nepagarbą tarptautinei taisyklėmis grindžiamai tvarkai. Sustabdymu reaguojama į padidėjusią riziką ir grėsmes Europos Sąjungos saugumo interesams ir valstybių narių nacionaliniam saugumui dėl Rusijos karinės agresijos prieš Ukrainą. Tai reiškia, kad Rusijos piliečiai nebegalės naudotis privilegijuotomis sąlygomis patekti į ES ir jiems bus taikoma ilgesnė, brangesnė ir sudėtingesnė prašymų išduoti vizą procedūra. Valstybės narės turės plačią diskreciją tvarkydamos Rusijos piliečių prašymus išduoti trumpalaikę vizą ir galės užtikrinti griežtesnį į ES keliaujančių Rusijos piliečių tikrinimą.  ES tebebus atvira tam tikrų kategorijų prašymą išduoti vizą pateikiantiems asmenims iš Rusijos, keliaujantiems būtiniausiais tikslais, be kita ko, visų pirma ES piliečių šeimos nariams, žurnalistams, disidentams ir pilietinės visuomenės atstovams.

Europos Komisija taip pat pateikė pasiūlymą dėl okupuotose Ukrainos teritorijose išduotų Rusijos pasų nepripažinimo.

Šie pasiūlymai pateikti po politinio susitarimo, kurį užsienio reikalų ministrai pasiekė rugpjūčio 31 d. neformaliame posėdyje dėl bendrų ir koordinuotų tolesnių veiksmų, susijusių su vizų išdavimu Rusijos piliečiams.

Už europinės gyvensenos propagavimą atsakingas Europos Komisijos pirmininkės pavaduotojas Margaritis Schinas sakė: „ES vizų politika yra pasitikėjimo ženklas – pasitikėjimo, kurį Rusija visiškai pakirto savo neišprovokuotu ir nepateisinamu agresijos karu prieš Ukrainą. Kol tęsiasi Rusijos karinė agresija prieš ES šalį kandidatę, Rusijos piliečiai negali naudotis paprastesnėmis sąlygomis keliauti Europoje. ES ir vėl demonstruoja neblėstančią vienybę reaguodama į Rusijos karinę agresiją.“

Už vidaus reikalus atsakinga Europos Komisijos narė Ylva Johansson pridūrė: „Rusija toliau pažeidžia tarptautinę teisę vykdydama neteisėtus karinius veiksmus, nusikaltimus prieš ukrainiečius ir kenkdama saugumui bei stabilumui Europoje ir visame pasaulyje. Šiais veiksmais pažeidžiami pagrindiniai principai, kuriais remiantis buvo sudarytas susitarimas dėl vizų režimo supaprastinimo, ir jie prieštarauja ES ir jos valstybių narių interesams. Šiandienos pasiūlymas rodo tvirtą ir vieningą ES atsaką. Netrukus pateiksime papildomų gairių, kad užtikrintume griežtesnį Rusijos piliečių prašymų išduoti vizą nagrinėjimą ir sienos kirtimo tikrinimą, nepamiršdami Rusijos disidentų ir pilietinės visuomenės atstovų.“

Privilegijuotų sąlygų Rusijos piliečiams patekti į ES pabaiga

Pasiūlymu sustabdyti susitarimo dėl vizų režimo supaprastinimo taikymą bus padarytas galas visoms lengvatoms, taikomoms Rusijos piliečiams, prašantiems išduoti trumpalaikę Šengeno erdvės vizą. Vietoj to bus taikomos Vizų kodekso bendrosios taisyklės.

Iš esmės prašymą išduoti vizą pateikiantys asmenys iš Rusijos:

  • turės mokėti didesnį prašymų išduoti vizą tvarkymo mokestį: jis padidės nuo 35 iki 80 EUR visiems prašymą išduoti vizą pateikiantiems asmenims;
  • pailgės prašymų nagrinėjimo laikas: įprastas terminas, iki kurio konsulatai turi priimti sprendimą dėl prašymų išduoti vizą, pailgės nuo 10 iki 15 dienų. Šis laikotarpis gali būti pratęstas iki ne daugiau kaip 45 dienų atskirais atvejais, kai prašymą nagrinėti reikia išsamiau;
  • daugkartinėms vizoms taikomos taisyklės bus griežtesnės: prašymą išduoti vizą pateikiantys asmenys nebegalės lengvai gauti daugkartinių Šengeno erdvės vizų;
  • pailgės patvirtinamųjų dokumentų sąrašas: prašymus išduoti vizą pateikiantys asmenys turės pateikti visą patvirtinamųjų dokumentų sąrašą. Jie nebegalės naudotis supaprastintu sąrašu, įtrauktu į susitarimą dėl vizų režimo supaprastinimo.

ES yra sudariusi susitarimus dėl vizų režimo supaprastinimo tik su ribotu skaičiumi šalių. Tie susitarimai grindžiami ES ir konkrečios šalies tarpusavio pasitikėjimu ir pagarba bendroms vertybėms. Rusijos invazija į Ukrainą yra nesuderinama su pasitikėjimu grindžiamais ryšiais ir prieštarauja partnerystės idėjai, kuriais grindžiami susitarimai dėl vizų režimo supaprastinimo. Ji pateisina priemones, kuriomis siekiama apsaugoti esminius ES ir jos valstybių narių saugumo interesus.

Nuo Rusijos agresijos prieš Ukrainą pradžios padėtis blogėja – civiliai gyventojai patiria tragiškas humanitarines pasekmes ir plačiu mastu griaunama pagrindinė infrastruktūra.

Okupuotuose Ukrainos regionuose išduotų Rusijos pasų nepripažinimas

Europos Komisija taip pat pasiūlė bendrą ES požiūrį į Rusijos pasų, išduotų okupuotuose užsienio regionuose, nepripažinimą, nes Rusija šiuo metu imasi plačiau taikyti paprastų Rusijos pasų išdavimo praktiką daugiau vyriausybės nekontroliuojamų Ukrainos teritorijų, visų pirma Chersono ir Zaporižios regionuose. Valstybės narės turėtų nepripažinti Rusijos pasų, išduotų okupuotose Ukrainos teritorijose, kaip galiojančių dokumentų vizos išdavimo ir ES išorės sienų kirtimo tikslais. Šiuo pasiūlymu dėl teisėkūros procedūra priimamo akto bus užtikrintas visose valstybėse narėse taikytinas privalomas požiūris, pakeičiantis savanoriškus veiksmus, kurių valstybės narės imasi nuo neteisėtos Krymo aneksijos. Tai dar vienas žingsnis ES bendrai reaguojant į Rusijos karinę agresiją prieš Ukrainą ir Rusijos praktiką išduoti pasus okupuotuose užsienio regionuose.

Tolesni veiksmai

Pasiūlymą sustabdyti susitarimo dėl vizų režimo supaprastinimo taikymą dabar turi išnagrinėti ir priimti ES Taryba. Jį priėmus taikymo sustabdymas įsigalios antrą dieną po jo paskelbimo „Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje“. Rusijai apie sprendimą dėl sustabdymo bus pranešta ne vėliau kaip likus 48 valandoms iki jo įsigaliojimo.

Dėl pasiūlymo nepripažinti Rusijos kelionės dokumentų, išduotų okupuotuose užsienio regionuose, sprendimą priimti turi Europos Parlamentas ir ES Taryba. Priemonės įsigalios pirmą dieną po jų paskelbimo „Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje“.

Europos Komisija netrukus pateiks papildomų gairių, kad padėtų ES valstybių narių konsulatams spręsti bendruosius su vizomis ir Rusija susijusius klausimus, be kita ko, įgyvendinti susitarimo dėl vizų režimo supaprastinimo taikymo sustabdymą.

Pagrindiniai faktai

ES ir Rusijos vizų režimo supaprastinimas įsigaliojo 2007 m. birželio mėn. Susitarimu supaprastinamas vizų išdavimas Sąjungos ir Rusijos Federacijos piliečiams planuojamam ne ilgesniam kaip 90 dienų buvimui bet kuriuo 180 dienų laikotarpiu.

2022 m. rugsėjo 1 d. apie 963 000 rusų turėjo galiojančias Šengeno erdvės vizas.

Rugpjūčio 31 d. neformaliame posėdyje užsienio reikalų ministrai sutarė dėl bendrų ir koordinuotų tolesnių veiksmų, susijusių su vizų išdavimu Rusijos piliečiams, įskaitant visišką susitarimo su Rusija dėl vizų režimo supaprastinimo taikymo sustabdymą. Ministrai taip pat sutarė, kad nebus pripažįstami Rusijos valdžios institucijų okupuotose Ukrainos teritorijose išduoti pasai. Prašymai išduoti vizą toliau bus nagrinėjami individualiai remiantis vertinimu kiekvienu konkrečiu atveju.

ES jau iš dalies sustabdė susitarimo su Rusija dėl vizų režimo supaprastinimo taikymą 2022 m. vasario 25 d. Rusijos pareigūnų ir verslininkų atžvilgiu. Šiandienos pasiūlymu susitarimo – visų lengvatų visiems prašymų išduoti vizą teikėjams iš Rusijos – taikymas bus visiškai sustabdytas.

Pasiūlymas dėl pasų nepripažinimo pateikiamas po Europos Komisijos 2014 m., 2016 m. ir 2019 m. priimtų valstybėms narėms skirtų gairių, kaip tvarkyti prašymus išduoti vizą, kuriuos pateikia Krymo, Donecko ir Luhansko regionų gyventojai, ir gairių dėl tam tikrų Rusijos pasų nepripažinimo.

Europos Sąjunga tvirtai remia Ukrainos nepriklausomybę, suverenumą ir teritorinį vientisumą paisant tarptautiniu lygmeniu pripažintų jos sienų.

Daugiau informacijos

Klausimai ir atsakymai

Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl ES ir Rusijos susitarimo dėl vizų režimo supaprastinimo taikymo sustabdymo

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Rusijos kelionės dokumentų, išduotų okupuotuose užsienio regionuose, nepripažinimo

ES ir Rusijos susitarimas dėl vizų režimo supaprastinimo

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2022 m. rugsėjo 6 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje