Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2021 m. rugsėjo 15 d.Skaitymo laikas: 3 min

Europos Komisija siūlo programą „Skaitmeninio dešimtmečio kelias“, kad iki 2030 m. būtų įgyvendinta ES skaitmeninė transformacija

soteu_digital_decade_0915.jpg
© EU
Šiandien Europos Komisija pasiūlė programą „Skaitmeninio dešimtmečio kelias“ – konkretų planą, kaip iki 2030 m. įgyvendinti mūsų visuomenės ir ekonomikos skaitmeninę transformaciją. Siūloma programa „Skaitmeninio dešimtmečio kelias“ yra konkretus ES skaitmeninės politikos užmojų iki 2030 m. įgyvendinimo mechanizmas.

Ja bus sukurta valdymo sistema, grindžiama metiniu bendradarbiavimo su valstybėmis narėmis mechanizmu, kad Europos Sąjungos lygmeniu būtų pasiekti 2030 m. skaitmeninio dešimtmečio tikslai skaitmeninių įgūdžių, skaitmeninės infrastruktūros bei įmonių ir viešųjų paslaugų skaitmenizacijos srityse. Ja taip pat siekiama nustatyti ir įgyvendinti didelio masto skaitmeninius projektus, kuriuose dalyvautų Europos Komisija ir valstybės narės.

Pandemija parodė, kad kuriant tvarią ir klestinčią ateitį pagrindinis vaidmuo tenka skaitmeninėms technologijoms. Visų pirma krizė atskleidė atotrūkį tarp skaitmenines technologijas įsisavinusių ir jų dar neįdiegusių įmonių, taip pat išryškino atotrūkį tarp gerai sujungtų miestų ir kaimo bei atokių vietovių. Skaitmenizacija teikia daug naujų galimybių Europos rinkoje, kurioje 2020 m. trūko daugiau kaip 500 000 kibernetinio saugumo ir duomenų ekspertų. Europos vertybes atitinkanti programa „Skaitmeninio dešimtmečio kelias“ turėtų sustiprinti mūsų skaitmeninių technologijų lyderystę ir skatinti į žmogų orientuotą ir tvarią skaitmeninę politiką, įgalinančią piliečius ir įmones.

Skaitmeninio dešimtmečio kelias

Europos Komisija, remdamasi 2030 m. skaitmeninės politikos kelrodžiu, kuriame ji pateikė sėkmingos Europos ekonomikos ir visuomenės skaitmeninės transformacijos iki dešimtmečio pabaigos viziją, dabar parengė programą „Skaitmeninio dešimtmečio kelias“ ir joje pateikia tvirtą valdymo sistemą skaitmeninės politikos tikslams pasiekti.

Pastaraisiais metais skaitmeninė pažanga valstybėse narėse buvo labai nevienoda. Tendencija ta, kad šalyse, kuriose pažanga vyko lėtai prieš penkerius metus, ji ir toliau vyksta lėtai. Šioje naujoje programoje „Skaitmeninio dešimtmečio kelias“ numatytas struktūrinis bendradarbiavimas kolektyviai siekiant sutartų tikslų ir kartu pripažįstama, kad pradinė padėtis valstybėse narėse nevienoda.

Konkrečiai Europos Komisija siūlo taikyti metinį bendradarbiavimo su valstybėmis narėmis mechanizmą, kurį sudarys:

  • struktūrinė, skaidri ir bendra skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės indeksu grindžiama stebėsenos sistema pažangai siekiant kiekvieno iš 2030 m. tikslų matuoti; pagrindiniai veiklos rezultatų rodikliai (PVVR);
  • metinė skaitmeninio dešimtmečio pažangos ataskaita, kurioje Komisija įvertins pažangą ir pateiks rekomendacijas dėl veiksmų;
  • daugiamečiai kiekvienos valstybės narės skaitmeninio dešimtmečio strateginiai veiksmų planai, kuriuose apibūdinamos priimtos ar planuojamos politikos kryptys ir priemonės, kuriomis remiami 2030 m. tikslai;
  • struktūrinė sistema, pagal kurią Komisija ir valstybės narės kasmet aptars, kokiose srityse pažanga yra nepakankama, ir šį klausimą spręs rekomendacijomis ir bendrais įsipareigojimais;
  • daugiašalių projektų įgyvendinimo rėmimo mechanizmas.

Pažangos stebėsena ir skaitmeninio dešimtmečio pažangos ataskaita

Siekiant užtikrinti, kad Europa sparčiai siektų skaitmeninio dešimtmečio tikslų, siūlomoje valdymo sistemoje numatyta pažangos stebėsenos sistema, grindžiama patobulintu skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės indeksu. Komisija kartu su valstybėmis narėmis pirmiausia parengtų projekcines kiekvieno tikslo siekimo ES trajektorijas, o valstybės narės savo ruožtu pasiūlytų nacionalinius strateginius veiksmų planus šiems tikslams pasiekti. Kiekvienais metais Komisija Europos Parlamentui ir Europos Sąjungos Tarybai teiks skaitmeninio dešimtmečio pažangos ataskaitą, kuria siekiama:

  • išmatuotus skaitmeninės pažangos rezultatus palyginti su projekcijomis;
  • valstybėms narėms pateikti tikslines rekomendacijas, kaip pasiekti 2030 m. tikslus, atsižvelgiant į nacionalines aplinkybes.

Iki 2026 m. Europos Komisija peržiūrės tikslus, siekdama atsižvelgti į technologinius, ekonominius ir socialinius pokyčius.

Daugiašaliai projektai

Daugiašaliai projektai yra didelio masto projektai, kurie padėtų iki 2030 m. pasiekti Europos skaitmeninės transformacijos tikslus ir kurių nė viena valstybė narė pati parengti negalėtų. Tokie projektai suteiks galimybę valstybėms narėms bendradarbiauti ir sutelkti išteklius, skirtus skaitmeniniams pajėgumams plėtoti srityse, kurios yra labai svarbios siekiant stiprinti Europos skaitmeninį suverenumą ir skatinti Europos ekonomikos atsigavimą.

Europos Komisija parengė pradinį daugiašalių projektų sąrašą, apimantį kelias sritis, į kurias reikėtų investuoti: duomenų infrastruktūrą, mažos vartojamosios galios procesorius, 5G ryšį, itin našų skaičiavimą, saugų kvantinį ryšį, viešąjį administravimą, blokų grandinę, skaitmeninių inovacijų centrus ir investicijas į žmonių skaitmeninius įgūdžius.

Daugiašaliai projektai turėtų sutelkti investicijas iš ES finansavimo išteklių, įskaitant investicijas pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę, taip pat iš valstybių narių. Kai tinkama, į projektus gali investuoti kiti viešieji ir privatieji subjektai.

Daugiau informacijos:

Pranešimas spaudai

Klausimai ir atsakymai. Pranešimas apie Sąjungos padėtį. Skaitmeninio dešimtmečio kelias

Pirmininkės U. von der Leyen 2021 m. pranešimas apie Sąjungos padėtį

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2021 m. rugsėjo 15 d.