Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2024 m. birželio 11 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 2 min

Europos Komisija siūlo pratęsti nuo Rusijos agresijos prieš Ukrainą bėgančių asmenų laikinosios apsaugos galiojimą iki 2026 m. kovo mėn.

Šiandien Europos Komisija pasiūlė pratęsti nuo Rusijos agresijos prieš Ukrainą bėgančių asmenų laikinosios apsaugos galiojimą dar vieneriems metams – nuo 2025 m. kovo 5 d. iki 2026 m. kovo 4 d.

Ukrainos ir ES vėliavos

Šiandien Europos Komisija pasiūlė pratęsti nuo Rusijos agresijos prieš Ukrainą bėgančių asmenų laikinosios apsaugos galiojimą dar vieneriems metams – nuo 2025 m. kovo 5 d. iki 2026 m. kovo 4 d.

Atsižvelgiant į tebesitęsiančius Rusijos išpuolius prieš civilinę ir ypatingos svarbos infrastruktūrą visoje Ukrainoje, šiuo metu saugių ilgalaikių sąlygų žmonėms grįžti į Ukrainą nėra. Todėl Europos Komisija mano, kad laikinos apsaugos priežastys išlieka ir kad ji turėtų būti pratęsta dar vieneriems metams, nes tai yra būtinas ir tinkamas reagavimas į dabartinę padėtį.

Galutinis tikslas – užtikrinti, kad visi nuo Rusijos agresijos karo bėgantys asmenys galėtų rasti apsaugą ES ir kad beveik 4,2 mln. žmonių, kurie jau naudojasi laikina apsauga ES valstybėse narėse, būtų kuo stabiliau apsaugoti dabartinėmis aplinkybėmis.

Pagal Laikinosios apsaugos direktyvą suteikiama neatidėliotina apsauga ir galimybė naudotis teisėmis ES, įskaitant teisę gyventi šalyje, galimybę dirbti, gauti būstą, socialinę paramą, medicininę ir kitokią pagalbą. Direktyva taip pat padeda valstybėms narėms tvarkingai ir veiksmingai valdyti asmenų atvykimą.

„Kol ukrainiečiams reikės prieglobsčio nuo Putino bombų, tol Europos Sąjunga ją suteiks: tai yra nekintanti nuostata, kuri išreiškiama visose diskusijose su mūsų 27 valstybėmis narėmis. Dar vieneriems metams pratęsdami laikiną apsaugą milijonams ukrainiečių ES, aiškiai patvirtiname tai dar kartą“, – sakė už europinės gyvensenos propagavimą atsakingas Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Margaritis Schinas.

Tolesni veiksmai

Europos Komisija pateiks pasiūlymą ministrams birželio 13 d. Teisingumo ir vidaus reikalų tarybos posėdyje. Tuomet ES Taryba turės oficialiai priimti pasiūlymą.

Pagrindiniai faktai

2022 m. kovo 4 d. ES vieningu valstybių narių sprendimu aktyvavo Laikinosios apsaugos direktyvą. Vėliau ji buvo automatiškai pratęsta vieneriems metams, o po to ES Taryba ją pratęsė dar vieneriems metams iki 2025 m. kovo 4 d. Šiuo metu ES laikinoji apsauga suteikta beveik 4,2 mln. iš Ukrainos perkeltų asmenų, iš kurių trečdalis yra vaikai.

Pasiūlymo teisinis pagrindas yra Laikinosios apsaugos direktyvos 4 straipsnio 2 dalis, kurioje nustatyta, kad, jeigu laikinos apsaugos priežastys išlieka, ES Taryba, remdamasi Europos Komisijos pasiūlymu, gali nuspręsti pratęsti laikinos apsaugos laiką ne ilgiau kaip vieneriems metams.

Daugiau informacijos

Visas pranešimas spaudai

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2024 m. birželio 11 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje